Průzkum SSI Group: lidé vnímají jako nejpříjemnější pracovníky security v obchodních centrech. Nejméně pak na nádražích, sportovních akcích a na letištích

Průzkum SSI Group: lidé vnímají jako nejpříjemnější pracovníky security v obchodních centrech. Nejméně pak na nádražích, sportovních akcích a na letištích
31 / 10 / 2019, 08:30

Společnost SSI Group, která se specializuje na zajištění bezpečnosti v soukromých institucích i ve veřejných prostorech, realizovala společně s agenturou Rondo Data průzkum na téma, jak vnímají lidé práci pracovníků security. Češi vnímají jako nejpříjemnější zaměstnance ostrahy v obchodních centrech (26,3 % respondentů) a hotelech (22 %). Následují hudební a kulturní festivaly (13,4 %) a kancelářské budovy (12,5 %). Nejméně příjemní pracovníci security jsou podle respondentů na nádražích (5,7 %), sportovních akcích (8,2 %) a na letištích (12 %).

„Výsledky průzkumu nás nepřekvapily, v obchodních centrech a hotelech je úkolem ostrahy nejen zamezit zlodějům či agresivním jedincům, ale také se postarat o to, aby se návštěvníci cítili co nejvíce komfortně,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group. „U obchodních center je ale nezbytné dohled a ochranu neustále vylepšovat a neusínat na vavřínech. Dlouhodobě totiž zaznamenáváme nárůst agresivity určité části návštěvníků, jako jsou sociálně méně přizpůsobiví spoluobčané a také teenageři. Mladiství totiž do obchodních center častěji, než na nákupy vyrážejí za zábavou, narušují zde pořádek a baví se na úkor ostatních návštěvníků nebo zaměstnanců centra. Ojedinělé ale nejsou ani útoky, které vyprovokovávají vůči sobě navzájem. Při výtržnostech se pak většinou natáčejí a umísťují videa na sociální sítě.“

ssi

Jak vnímají lidé práci security v obchodních centrech a v čem vidí její největší přínos?

Lidé hodnotí kvalitu práce ostrahy v obchodních centrech nejčastěji jako průměrnou (62,3 %).
19,7 % respondentů pak jako výbornou, 18 % naopak jako špatnou.

Jako největší přínos ostrahy hodnotí Češi prevenci a ochranu před zloději (33,5 %) a ochranu před jedinci, kteří narušují pořádek a klid (30,6 %). Naopak, že security nemá velký přínos, si myslí 22 % respondentů. 

„To, že lidé vnímají tyto přínosy práce ostrahy v obchodních centrech, nás těší. Systém ostrahy neustále vylepšujeme, v problémových lokalitách pracujeme již s tzv. antikonfliktními týmy, které jsou speciálně proškoleny řešit všechny vzniklé konflikty profesionálně a celistvě. Zástupci ostrahy a antikonfliktních týmů jsou propojeni v případě nutnosti také s Policií ČR,“ říká Radek Škrabal z SSI Group.

Průzkum realizovala agentura Rondo Data na vzorku 1200 respondentů z celé ČR ve věku 18 – 61 let.

 

Tagy článku