Průzkum STEM - Češi chtějí, aby byla ČR vnímána jako bezpečná země

Průzkum STEM - Češi chtějí, aby byla ČR vnímána jako bezpečná země
Autor fotografie: Pixabay
10 / 11 / 2021, 13:00

Agentura STEM publikovala tiskovou zprávu o výsledcích průzkumu v souvislosti s blížícím se předsednictvím EU, z níž vybíráme pasáže týkající se tématu, které za prioritní vnímá podle výsledku průzkumu 58 % obyvatel, a kterému se Security Magazín věnuje dlouhodobě: bezpečnosti. Česká republika je a má zůstat především bezpečnou zemí. A zůstane jí jedině tehdy, bude-li bezpečnost jednoznačnou prioritou státu i společnosti.

Povědomí o nadcházejícím českém předsednictví se zvyšuje. Česko by mělo být v Evropě vnímáno zejména jako bezpečné a prosperující. Prosperita a ekonomické faktory jsou zároveň chápány jako hlavní přínosy českého členství v EU. S členstvím České republiky v Evropské unii je dnes spokojeno 48 % občanů, což představuje pokles zhruba na úroveň května 2020. Dle srpnových dat 7 z 10 českých obyvatel cítí sounáležitost s Evropou.

Bezpečnost a prosperita jsou s přehledem hlavními vlastnostmi, které by česká veřejnost ráda spojovala dovnitř i navenek s Českem. Předsednická role České republiky by se tak dle představ veřejnosti měla zaměřit především na zajištění těchto statků. Význam těchto hodnot byl patrný ve vztahu ke všem zkoumaným politickým aspektům. Tyto hodnoty navíc představují oblast celospolečenské shody. V populaci existují rozdíly vycházející ze sociodemografických a jiných charakteristik, ale ty ovlivňují pouze míru intenzity – základní rozvržení a hierarchie důležitosti jednotlivých vlastností zůstávají shodné.

Nejjednoznačněji jsou podporovány ekonomické aspekty členství. Ekonomické aspekty rovněž tvoří oblast nejvyšší společenské shody. Síla a bezpečnost jsou důležité pro starší respondenty a respondenty s nižším vzděláním. Bezpečnosti přikládají váhu zejména méně vzdělaní respondenti ve vyšším středním věku a ženy.

Pro největší část veřejnosti by Česko mělo být zejména bezpečné (58 %) a prosperující (48 %). Dvě další vlastnosti v pořadí, Česko silné (29 %) a chytré (17 %), vnímáme jako podporující dvě hlavní vlastnosti ve smyslu „bezpečí skrze sílu“ a „prosperita skrze chytrost“.

Význam ekonomiky a bezpečnosti se promítá i do hodnocení tematických okruhů předsednictví, stanovených v rámci Východisek k prioritám předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Kapitoly Evropa propojená vnitřním trhem, moderní a prosperující a Evropa silná a bezpečná jsou veřejností vnímány jako nejatraktivnější.

Výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 25. srpna až 1. září 2021. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1019 respondentů. Sběr dat byl realizován kombinací online a telefonického dotazování (CAWI+CATI). Tento výzkum byl hrazen Úřadem vlády.

Zdroj: STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Tagy článku