První odhady finančních nákladů na uprchlíky v Německu: 10 miliard EUR

První odhady finančních nákladů na uprchlíky v Německu: 10 miliard EUR
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
20 / 09 / 2015, 11:30

Odhady počítají pouze s 800.000 uprchlíky v roce 2015, ale v dalším roce se jich předpokládá až jeden milion.

Mnichovský Institut pro hospodářský výzkum (IFO) předpokládá, že Německo vynaloží na uprchlíky nejméně 10 miliard EUR. Tyto údaje vycházejí z předběžného odhadu, že do země přijde jen v letošním roce 800 tisíc žadatelů o azyl. 

"Azylanti nejsou připraveni na vstup na německý pracovní trh. Je mezi nimi vysoké procento negramotných utečenců a podíl absolventů vysokých škol je v Sýrii pouze 6 procent. Současně není ani možné pokládat jejich diplomy za rovnocenné s těmi německými, protože nesplňují základní kritéria," uvádí Institut.

Existuji obavy, že mnoho z azylantů nebude moci najít zaměstnání při minimální mzdě 8,5 EUR, protože jejich pracovní výkonnost je příliš nízká. Institut také varuje před příliš velkým očekáváním o výhodách uprchlíků pro německou ekonomiku. Zvýší se totiž současně počet žadatelů o sociální dávky a dojde ke zvýšení míry nezaměstnanosti, upozorňuje Institut. (Zdroj: finanzen.net)

Původní úvahy německé vlády o snižování daní vzaly za své, ta chtěla po roce 2017 snižovat daň z příjmu. Německo zastavilo přípravu na daňové úlevy a naopak chce zvýšit finanční podporu nezaměstnaným a zavést výstavby levného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Panují obavy z možného růstu napětí mezi sociálně slabými německými občany a novými azylanty.  (Zdroj: aktualne.cz)

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.