První útok islámských teroristů je možné v ČR čekat mezi roky 2016-2019

První útok islámských teroristů je možné v ČR čekat mezi roky 2016-2019
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační obrázek
13 / 10 / 2016, 16:45

Thinktank Evropské hodnoty představil čtyři klíčové hrozby, které v následujících třech letech mohou zásadně změnit politicko-společenský systém Evropy a ovlivnit Českou republiku. Jsou to masová migrace, islámský extremismus a terorismus, agresivní autoritářské režimy a informační válka.

V rámci předpokládaného světového vývoje v následujících třech letech analytici thinktanku identifikovali sedm aktérů na poli světové i evropské politiky, jejichž jednání bude mít zásadní vliv na českou politickou scénu mezi lety 2016–2019. Jde o Německo,
Francii, USA, Rusko, Polsko a z nadstátních, resp. nestátních aktérů Evropskou komisi a Islámský stát.

„V období nejbližších několika let očekáváme nejkomplikovanější vývoj politického,
společenského a bezpečnostního prostředí v Evropě za poslední dvě dekády. Zlomové
události týkající se těchto aktérů mohou zásadně destabilizovat institucionální prostředí
zemí Evropské unie a České republiky,“ říká Radko Hokovský, ředitel think-tanku
Evropské hodnoty.

Pro každého z těchto aktérů byly určeny zlomové události v daném časovém období a
možné pravděpodobnosti scénářů, podle kterých se budou odehrávat. Dále byly
definovány čtyři klíčové zlomy, tzv. systémové „game-changers“ čili události, které
v případě naplnění mohou zásadně změnit společensko-politické prostředí v celé
Evropě1:

  • 1. Prezidentka Marine Le Pen dává definitivní ránu evropské integraci (pravděpodobnost naplnění 40 %)
  • 2. Ruská agrese zničí legitimitu NATO a zapříčiní appeasement v Česku (pravděpodobnost naplnění: 30 %)
  • 3. Nekontrolovaná masová migrace zapříčiní politickou implozi některých evropských států (pravděpodobnost naplnění: 60 %)
  • 4. Západoevropští demokratičtí lídři politicky prohrají boj s islamismem (Pravděpodobnost naplnění: 60 %)

„Těmto nepříznivým scénářům, jak potvrzuje i konsensus většiny odborníků, kteří se účastnili výzkumného projektu, se musí Evropa a Česká republika za každou cenu vyhnout nebo být již nyní připravena na zmírnění jejich dopadů,“ říká Radko Hokovský a pokračuje:
„Považujeme za nezbytné, aby především politické elity činily systematické kroky, které povedou k snižování polarizace společnosti a k udržitelnosti ekonomické a bezpečnostní stability, aby však především nepodceňovaly externí a interní hrozby, jejichž existence posiluje nedůvěru vůči tradičním politickým stranám a liberálně demokratickým institucím.“

Co se metodologie týče, dokument je vypracován na základě průběžných analýz a prognóz na základě poznatků v rámci výzkumu užívajícího metodu „Delphi“. Výzkum zapojuje české experty z akademické, státní i nevládní sféry a procentuální odhady vývoje jsou průměrem odhadů všech zapojených odborníků. Výzkumu se aktivně účastnilo 15 respondentů z českých akademických, bezpečnostních a zpravodajských institucí, což je standardní poměr při studiích prováděných metodou Delphi. Kromě vstupů respondentů autoři odkazují rovněž na různé studie, akademické práce, sociologické průzkumy a další bibliografii třetích stran.

Evropě hrozí občanská válka. Přichází generace nových džihádistů

Kompletní studie je k dispozici ke stažení zde

Text identifikuje čtyři zásadní hrozby pro životní a strategické zájmy ČR:

  • Kinetické hrozby agresivních autoritářských režimů (další fyzická agrese Ruské federace, zaměřená přímo proti spojencům Česka)
  • Masová neřízená migrace ze třetích zemí (propuknutí rozsáhlé migrační vlny, případně i násobně větší, než byla ta z roku 2015)
  • Islámský extremismus a terorismus (útoky uvnitř Evropy, včetně možnosti zásahu na území ČR)
  • Nepřátelské vlivové a dezinformační operace agresivních zahraničních aktérů na českém území, včetně kyberhrozeb (zejména ze strany Ruské federace, dále Číny a Islámského státu / globálního islamistického hnutí)

„Současný bezpečnostní systém České republiky je na tyto hrozby zásadně nepřipraven. Proto je potřeba, aby příští vláda (s předpokládaným termínem vládnutí 2017–2021) připravila zásadní reformu bezpečnostního systému České republiky,“ říká Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty.

Audit národní bezpečnosti ČR: Boj proti kyberterorismu i vlivu "cizích mocností na české úředníky"

„České ozbrojené síly jsou silně podfinancovány a současná koaliční dohoda o navyšování rozpočtu na obranu je nejenže nedostatečná, ale ani není naplňována. Česká armáda musí být politickou reprezentací budována jako sbor schopný zasahovat nejenom při obraně spojenců, ale i při obraně teritoria České republiky,“ dodává Janda.

„Bezpečnostní systém České republiky musí být připraven na migrační vlnu velkého rozsahu, jejíž zhmotnění je v následujících letech reálné,“ říká Radko Hokovský. „Součástí reakce státu by měly být jak trénovaná reakce bezpečnostních institucí, tak připravené a procvičované koordinace rozhodovacího procesu a komunikace s obyvatelstvem.“

EU povede seznamy bojovníků IS a podporovatelů teroristů. Chce jim zakázat vstup do unie

Zdroj: Tisková zpráva thinktanku Evropské hodnoty

TAG: TERORISTICKÉ ÚTOKY

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.