KOMENTÁŘ: Putinova zvrácená ,,geopolitická logika": Ukrajina je naše historické území. Finsko se tedy bude vracet Švédsku a Slovensko Maďarsku

KOMENTÁŘ: Putinova zvrácená ,,geopolitická logika&quote;: Ukrajina je naše historické území. Finsko se tedy bude vracet Švédsku a Slovensko Maďarsku
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Vladimir Putin
11 / 04 / 2023, 09:00

Vladimir Putin před několika týdny prohlásil, že Rusko v současné době bojuje za své historické území. Tím historickým územím má na mysli samozřejmě Ukrajinu. Podle této logiky by pak mohlo zaútočit Švédsko na Finsko či Maďarsko na Slovensko.

,,Bojujeme za své historické území", sdělil ruskému národu Vladimir Putin. Toto území se však nenachází na tom ruském, které by někdo třeba zvenčí napadl, ale v suverénním státu Ukrajině. Ta svádí již přes rok líté boje s ruskými invazory, se západní pomocí se statečně brání.

Stejně jako v roce 1968 v případě Československa selhala na celé čáře politická rovina odůvodnění ruského prezidenta, a zatím selhává na rozdíl od vpádu Varšavské pětky vojenská rovina, kdy Československo bylo hladce obsazeno, protože nebyl vydán povel k obraně.

Putin psychologicky nezpracoval konec studené války, rozpad Sovětského svazu a trpí jakýmsi geopolitickým komplexem méněcennosti nebo nedoceněnnosti. Západ chce podle něho trvale Rusko zničit a rozebrat do posledního šroubku, je nenáviděno všemi a všude. Odhlédneme-li od všech absurdních Putinových vyjádření , jedno jisté, imperialistická ruská povaha zůstala, nezměnila se, nikam se neztratila. To je vidět už na výše uvedeném výroku o Ukrajině.

Když tedy Putin tvrdí, že ruská vojska bojují za své historické území, pak podle stejně vadné logiky by mohlo Švédsko zaútočit na Finsko, které mu patřilo 600 let, nebo by mohlo případně podniknout vojenský vpád Maďarsko na území dnešního Slovensko, protože to (ještě jako Uhry) před rokem 1918 úpělo pod uherskou nadvládou. A mohli bychom takto pokračovat dále. Je jasné, že v případě akceptování Putinovy logiky by se nesčetněkrát přepisovala světová mapa.

Putinovi se nemůže i ve světle těchto zhůvěřilých výroků vydat Ukrajina napospas, naopak je svrchovaně důležité ji vojensky podporovat, a to až do konečného cíle - vyhnání posledního vojáka z území, kde Rusko nemá už rok co dělat.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.