Původní Tatra pro Dakar 1986 nalezena!

Původní Tatra pro Dakar 1986 nalezena!
Autor fotografie: Tatra Trucks|Popisek: Tatra 6x6
05 / 09 / 2016, 08:30

Společnost TATRA TRUCKS a.s. nezapomíná. Důkazem je skutečnost nalezení jednoho z prvních soutěžních speciálů TATRA postaveného pro první účast vozidel z Kopřivnice v pouštním maratónu Dakar 1986.

Velkou starostí nových českých majitelů kopřivnické automobilky TATRA není jen záchrana samotné firmy, ale rovněž podpora a záchrana její historie. Jde o nedílnou součást procesu budování dobrého jména značky.

Díky důslednému úsilí Ing. Radomíra Smolky, člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a. s. a technického ředitele, byl vypátrán současný vlastník soutěžního vozu T 815 6x6 VE „Ostrý-II" výrobního čísla TNT815P17FK030641 s nímž posádka Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a ing. Josef Kalina (st. číslo 635) absolvovala soutěž Dakar 1986.

Tatra 6x6

Vozidlo dodnes bez jakýchkoliv zásadních technických problémů, slouží francouzské cestovní společnosti NEW GATE TRAVEL pana Jeana Philippa v plnění jeho podnikatelských záměrů ve státech západní Afriky. Po celá desetiletí je nepřetržitě provozováno v těžkých pouštních terénech. Je ztělesněním důkazu tvrzení, že TATRA je opravdu jedinečná. Vždy a za všech okolností si najde terénem svoji cestu a všem ostatním ukazuje směr.

Společnost TATRA TRUCKS a.s. vyslala své odborníky k ověření autenticity vozidla přímo na místo jeho současného odstavení, do Francie. Tým složený ze zkušených specialistů na techniku a především vývoj a stavbu soutěžních speciálů potvrdil originalitu vozidla, podvozku i motoru (vůz nemá originální nástavbu, která byla odstraněna ihned po soutěži Dakar 1986 a nahrazena nástavbou odpovídající plnění zvolených dopravních úkolů). Jednotlivé agregáty vozu jsou, i po tak dlouhém provozu v jedněch z nejtěžších terénních a klimatických podmínkách na světě, ve skvělém stavu. Vůz je plně funkční, po drobné údržbě schopen dalšího provozu i po silnicích evropského kontinentu.

O jeho osudu se v současné době dále jedná.

Zdroj: Tisková zpráva Tatra Trucks

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.