Quadrio pod dohledem

Quadrio pod dohledem
Autor fotografie: Siemens, s.r.o.|Popisek: Multifunkční obchodní centrum Quadrio
23 / 04 / 2015, 14:00

Systém Desigo od společnosti Siemens reguluje, řídí a monitoruje všechna technologická zařízení v pražském Quadriu

V celém areálu multifunkčního obchodního centra Quadrio s certifikací LEED Silver byl instalován komplexní systém měření a regulace typu Desigo, který dodala společnost Siemens. Řídicí DDC systém Desigo PX představuje nejnovější stav techniky v oblasti řízení budov.

V nákupní galerii, v kancelářích a bytech řídí a monitoruje technologie starající se o vnitřní klima a zajišťuje návaznosti na další vybrané zabezpečovací systémy. Z celého objektu shromažďuje data z měřičů spotřeb energií i teplé a studené vody a dále je vyhodnocuje. Řídicí systém splňuje všechny požadavky, kladené na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov.

Základní části systému měření a regulace

Budova obchodního centra
V hlavní budově Quadria systém Desigo řídí zdroje tepla a chladu, včetně distribuce příslušných médií do dalších částí komplexu, množství VZT jednotek, konvektorů, radiátorů a tepelných clon. Řízení této části se převážně odehrává v DDC  podcentrálách. Desigo mimo jiné také monitoruje obsah nebezpečných plynů v ovzduší v garážích a zajišťuje zde potřebnou výměnu vzduchu.

Kancelářské prostory
Každá kancelář je regulována vlastním IRC regulátorem řady Desigo RXB. Regulátory používají technologii KNX a vytvářejí tepelnou pohodu v jednotlivých kancelářích a předávají regulátorům tepelných zdrojů informace o aktuálních podmínkách. Díky tomu pak regulátor připravuje jen potřebné množství tepla. V závislosti na způsobu provozu místností jsou časovými programy přepínány režimy činnosti: komfort – standby – útlum. Výhodnou je i možnost vázat různé programy na přítomnost osob – při delší nepřítomnosti, bez ohledu na časové programování, je vytápění místnosti převedeno do útlumového režimu. Obdobně je řízen i systém chlazení.

Luxusní byty
V komplexu vzniklo třináct luxusních bytů a pro regulaci technologií, které zajišťují požadované klima v těchto prostorách, byl použit nejnovější systém společnosti Siemens (TRA). Je určený pro řízení jednotlivých místností s unikátní “eko” funkcí, kde zmáčknutím jednoho tlačítka na ovladači uvede všechny topné a chladicí systémy do optimálního režimu spotřeby energií. Součástí základní verze toho řídicího systému je i přímá komunikace po sběrnici BACnet/IP, KNX a DALI.

Významné charakteristiky – rozšiřitelnost a otevřenost

Snad nejvýznamnější předností instalovaného systému je jeho rozšiřitelnost volně programovatelných procesních podstanic, široký sortiment ovládacích přístrojů a otevřenost pro připojení dalších „cizích“ systémů.

Funkce jednotlivých podstanic, strojoven a částí budovy jsou nezávislé v tom smyslu, že pokud dojde k odstavení nebo přerušení komunikace s některou z nich, ostatní části pracují dále. Komunikace mezi DDC procesními podstanicemi probíhá protokolem BACnet, řídicí a monitorovací centrály jsou napojeny na síť Ethernet. Díky tomu je umožněn zabezpečený přístup a kontrola celého systému i z vnějšku budovy.

Historická data je možné ukládat ve standardních formátech na server, aby k nim měl přístup libovolný definovaný účastník sítě. Systém také umožňuje velmi flexibilně nastavit, kam se budou hlásit poruchy nebo havarijní stavy - podle priorit a kompetence obsluhy se zprávy mohou směrovat na zvolenou pracovní stanici nebo na některou z tiskáren.

Systém umožňuje oddělený přístup k údajům pro jednotlivé části budovy a to z důvodu, aby byla možná dělená správa zařízení.

Systém měření a regulace zajišťuje také sběr dat (po sběrnici M-BUS) z měřičů spotřeb tepla, TUV, SV a elektrické energie. V celém komplexu je na 600 měřicích míst. Z nich nasbíraná data jsou pak dále vyhodnocována na základě nastavených kritérií. Po sběrnici KNX společnost Siemens v objektu monitoruje také stav vybraných jističů a stykačů v silnoproudých rozvaděčích – v souhrnu se jedná přibližně o 560 monitorovaných stavů.

Jako centrální řídící stanice systému Desigo byl do objektu dodán datový a komunikační server, který spolu s monitorovacím systémem Desigo Insight tvoří řídicí a dispečerskou centrálu celého komunikačního systému objektu. Monitorovací systém Desigo Insight je objektově orientovaný programový prostředek pro grafickou vizualizaci, monitorování a operátorské ovládání technologie.

Autor: Siemens, s.r.o., lenka.bernklauova@siemens.comwww.siemens.cz

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace