Rádio Svobodná Evropa obsadili teroristé

Rádio Svobodná Evropa obsadili teroristé
26 / 02 / 2014, 07:14

 25. února 2014 proběhlo v prostorách Rádia Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) bezpečnostní cvičení simulující teroristický útok.

Šlo o unikátní cvičení, kdy se do činnosti zapojili nejen složky IZS a Útvar rychlého nasazení Policie ČR (URNA), ale i tým M2.C, která objekt střeží. V této podobě šlo o největší cvičení spolupráce soukromé bezpečnostní agentury a státních složek. Cvičení mělo otestovat taktickou reakci soukromého subjektu na vzniklou situaci a prověřit schopnost spolupráce se složkami IZS.

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.