Radní Energetického regulačního úřadu Krejcar opět porušil zákon

Radní Energetického regulačního úřadu Krejcar opět porušil zákon
12 / 12 / 2018, 17:30

Rostislav Krejcar, který je členem Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) včera opět porušil zákon. Na svůj twitterový účet zveřejnil komentář k údajnému netransparentnímu odměňování zaměstnanců ERÚ. Podle Krejcara si měl jeden ředitel navrhnout odměny, přestože rozpočet ERÚ pro údajné hrubé nedostatky neprošel v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. Rozpočet ale byl dnes schválen.

Radní Krejcar zřejmě nezná svou zákonnou povinnost mlčenlivosti, kdy podle energetického zákona nesmí sdělovat chráněné informace. Jak jinak si vysvětlit, že Krejcar včera zveřejnil tweet, ve kterém se vyjadřuje k poměrům na úřadě?

Psali jsme: Perné dny šéfa ERÚ

Krejcar doslova napsal: „Odměňování zaměstnanců ERÚ je netransparentní. Ředitel si sám navrhl odměnu přes 130 tis. za to, že předložil rozpočet ERÚ, který v Hospodářském výboru pro hrubé nedostatky neprošel! Takto se hospodaří s veřejnými prostředky? Klientelismus a nepotismus na ERÚ pokračuje.“

Krejcar, který je sám součástí vedení ERÚ a měl by tedy sám být k úřadu loajální a dodržovat stanovenou mlčenlivost, kterou je vázán i podle Etického kodexu ERÚ, nadto naznačuje, že za jeho působení se dějí na úřadu nějaké podivnosti. Přitom nijak nenaznačuje, proč by mělo jít zrovna o klientelismus a nepotismus.

O tom, že Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny měl problém s rozpočtem ERÚ, jsme Vás již informovali. Hlavní nedostatkem sestaveného rozpočtu přitom byla absence podpisu dnes již bývalého předsedy Vratislava Košťála. Že toto bylo hlavním důvodem je zřejmé i z toho, že téměř nezměněný rozpočet dnes radní Vladimír Vlk před poslanci obhájil. Nelze tak konstatovat, že původní rozpočet vykazoval hrubé nedostatky.

Psali jsme: Exkluzivně: Vratislav Košťál rezignoval na funkci předsedy Rady ERÚ

Krejcar se začíná chovat nikoliv jako člen vedení Rady ERÚ, ale jako externí aktivista. A to přestože za svoji činnost v Radě pobírá plat a je mu i hrazen nadstandardní třípokojový služební byt s krbem v Jihlavě. Zde se nabízí stejná otázka, kterou položil sám Krejcar: Takto se hospodaří s veřejnými prostředky? Když má radní Krejcar standardní bydliště ve Středočeském kraji.

Porušení mlčenlivosti by nebylo prvním porušením zákona ze strany Krejcara. V srpnu loňského roku si radní Krejcar bez jakéhokoliv pověření zjednal přístup ke všem osobním údajům bývalých i současných zaměstnanců Energetického regulačního úřadu, když si vynutil předání všech osobních spisů těchto osob. Ke spisu pak povolil přístup některým dalším nepovolaným osobám. Došlo tak k masivnímu neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Celou situaci nyní prošetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Psali jsme: Masivní únik osobních údajů z Energetického regulačního úřadu

Kolik další prohřešků radního Krejcara bude Ministerstvo průmyslu a obchodu, které může vládě navrhnout jeho odvolání, ještě tolerovat?

Autor: Veronika Petrová

Tagy článku