Razie ve firmě bratří Šuškových. Zajímá policisty švýcarské „odklánění“, nebo zkreslování účetnictví společnosti Rail Invest?

Razie ve firmě bratří Šuškových. Zajímá policisty švýcarské „odklánění“, nebo zkreslování účetnictví společnosti Rail Invest?
10 / 12 / 2020, 20:00

Server VysokáHra.cz ve středu odpoledne jako první upozornil na policejní zásah, který probíhal v sídle Ostravských opraven a strojíren, firmy, spadající do portfolia bratří Šušků. Existuje několik skutečností, které mohou detektivy NCOZ zajímat. Všechny se ale vážou na podnikatelské aktivity zastřešující firmy Rail Invest.

Na místo se pohotově dostavil podle informací serveru Vysokahra.cz advokát majitelů Mario Hanák. Ten je mimo jiné známý tím, že kromě bratří Šuškových ve sporu s ČD Cargo zastupuje rovněž lihového zločince Radka Březinu, který si odpykává 13letý trest za pančování alkoholu. 

Podle zjištění redakce ParlamentníListy.cz může mít policejní razie více příčin. V prvé řadě zde policisté mohli hledat finanční dokumenty od společnosti Vagonka Louny, která spadá  do portfolia obou bratří. Není tajemstvím, že tato legendární fabrika se od léta, kdy ji Šuškové koupili v dražbě za přemrštěných 750 milionů korun, potácí na hraně přežití a dochází zde v posledních dvou měsících k propouštění a snižování úvazků. 

Další možnou příčinou zásahu může být přímo samotné podnikání ostravské skupiny Rail Invest, do které patří mimo jiné Ostravské opravny a strojírny (OOS) nebo Traťová strojní společnost (TTS). Podle veřejně dostupných informací má tato společnost pohledávky ve výši bezmála šesti miliard korun, a tento dluh se táhne téměř 10 let. Jak vyplývá z registru společnost Rail Invest založili 2. prosince 2007 advokáti Karel Ležatka a Vít Rybář, nicméně notářský záznam doručili rejstříkovému soudu až za rok od založení společnosti, a sice 18. prosince 2008. Takovéto zpoždění je přinejmenším nestandardní. Skupinu Rail Invest však provází i další nejasnosti. Z výročních zpráv vychází, že účetní závěrky za léta 2011 až 2016 byly do sbírek rejstříkového soudu uloženy až v létě 2017, zpoždění, které samo o sobě nepřidává na důvěryhodnosti vykazovaných dat. 

Detaily z uzávěrek 

Server ParlamentníListy.cz detailně prozkoumal výroční zprávy Rail investu. V roce 2018 společnost vykázala podíly v ovládaných osobách ve výši 8,2 miliardy korun, které představovaly její celková aktiva. Peněžní prostředky na účtech společnosti byly vykázány ve výši 2,2 milionu korun. Základní kapitál společnosti činil 2 miliony korun, kapitálové fondy 2 miliardy korun, výsledek hospodaření minulých let pak 2,3 miliardy korun a výsledek hospodaření běžného účetního období 832 tisíc korun. Firma za rok 2018 vykazuje 3,9 miliardy korun v položce „jiné dlouhodobé závazky" s tím, že nejde o dluhopisy, neboť příslušné položky označující dluhopisy jsou v účetních závěrkách nulové. V roce 2017 byla shodná částka vykázána v dlouhodobých závazcích jako závazek z obchodních vztahů. Obdobně pak i v letech předcházejících s tím, že už v roce 2008 šlo o závazky ve výši 5,3 miliardy korun. 

Právě společnost Rail Invest drží 100% akcií ve společnosti Ostravské opravny a strojírny (OOS), která se vinou nekompletních dodávek ocitla na black listu u státního přepravce ČD Cargo, a nesmí se tedy hlásit do jejich výběrových řízení. Co je ještě zajímavější? OOS vydala v účetním období 2012/2013 dluhopisy v celkové výši 2 miliardy korun, které dle účetní závěrky za období končící 31. 3. 2019 nebyly ani z části splaceny. Závazky Rail Investu a OOS, přičemž oba dosahují miliardové výše, nejsou za celá léta umořeny. V případě jiného věřitele než vlastníka by bylo racionální očekávat právní spory včetně podání insolvenčního návrhu. K tomu však v případě skupiny Rail Invest nedošlo. 

Dluhy neplatit, ale nakupovat 

Redakci Securitymagazin.cz se dále podařilo zjistit, že další firma z impéria bratří Šušků Traťová strojní společnost (TSS) se od svého založení nachází trvale ve ztrátě ve výši cca 400 milionů Kč. Společnost mimo jiné vykazuje i odložený daňový závazek ve výši více než 0,5 miliardy korun. Je s podivem, že TSS ač v hlubokém minusu, v tomto roce zaplatila 751 milionů korun za koupi Lounské vagonky v rámci insolvenčního řízení. Cena, za kterou fabriku firma koupila, přitom dosáhla trojnásobku ceny stanovené znalcem. Skupina Rail Invest, do které TSS patří a která je ovládaná právě bratry Šuškovými, vznikla v roce 2007-2008 a spadá do ní celé portfolio dalších firem. Například Ostravské opravny a strojírny (OSS), TSS Cargo, TSS Maintenance a samotné TSS. Ani jedné z těchto společností se ale hospodářsky příliš nedaří. 

ParlamentníListy.cz dále uvádějí, že OOS se zbavila všech reálných aktiv a v jejím portfoliu zůstala zřejmě jen ta fiktivní; a hlavně všechna pasiva. Není od věci se ptát, zda ve skutečnosti nejde o fiktivní závazky vytvořené bratry Šuškovými, které měly posloužit k vyvedení finančních prostředků kvůli vyhnutí se daňové povinnosti.  Oba bratři podle médií již léta trvale žijí ve Švýcarsku. 

Podle PL se ve švýcarském obchodním rejstříku nachází společnosti, jejichž názvy jsou prakticky totožné s českými společnostmi z portfolia Rail Invest. Jedná se o Rail Invest AG se sídlem v St. Gallen a OOS AG se sídlem v Zürichu. „Veřejně dostupné záznamy ve švýcarském obchodním rejstříku samozřejmě nedovolují vyslovit kategorický závěr, zda dané firmy jsou či nejsou majetkově propojeny s výše uvedenými českými společnostmi, nicméně podle našeho soudu to nelze považovat za pouhou shodu náhod,“ uvádí PL.  

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace