Realisté jsou pravou silou pro Českou republiku, říká v exkluzivním rozhovoru pro SECURITY magazín mentor Realistů Petr Robejšek

Realisté jsou pravou silou pro Českou republiku, říká v exkluzivním rozhovoru pro SECURITY magazín mentor Realistů Petr Robejšek
Autor fotografie: realiste.cz|Popisek: Petr Robejšek
28 / 02 / 2017, 18:00

ROZHOVOR

Mentor strany Realistů a politolog Petr Robejšek poskytl SECURITY magazínu exkluzivní rozhovor.

Pane Robejšku, jaké voličské skupiny chtějí Realisté oslovit?

Realisté chtějí oslovit každého, komu se nelíbí současná neutěšená situace v naší zemi a kdo není spokojený se současnou levicovou vládou. Obracíme se také na voliče, kteří dosud k volbám nechodili, protože nenalezli věrohodnou politickou stranu. Alternativu představujeme i pro ty voliče, kteří mají dost letitých nesplněných slibů stagnujících pravicových stran.

Stejně důležité jako to, koho chceme oslovit, je i to, jak chceme voliče přesvědčit o tom, že jsme zárukou nového stylu politiky. Realistům nejde o získání moci pro moc, ale chtějí naplnit svůj programu. To znamená, že nebudeme podporovat vládu za cenu ministerských křesel, ale výhradně výměnou za uskutečňování bodů z našeho programu. Za těchto podmínek jsme v konkrétních případech ochotni hlasovat s vládou i z opozice.

Z jakého popudu vlastně Vaše strana vznikla, co bylo oním spouštěcím mechanismem? Sám jste známý především jako ekonomický a politický komentátor, který neměl dosud politické ambice.

Donedávna jsem si myslel, že společnosti nejvíce posloužím v roli kritického publicisty. Ale samozřejmě mi bylo vždy jasné, že změny politiky lze dosáhnout pouze v politice. Jedinec však v politice sám mnoho nezmůže. Ale pak jsem se ocitl v prostředí lidí, které mé názory inspirovaly a kteří měli chuť začít mé myšlenky uskutečňovat. Obklopil mne tým, se kterým má smysl o změnu politiky usilovat. To rozhodlo.

Miliardář Marek Dospiva se nechal v několika rozhovorech slyšet, že chce Realistům finančně pomoci. Neobáváte se toho, že budete stavěni na stejnou úroveň s hnutím ANO, v jehož čele stojí miliardář Andrej Babiš?

Rozdíl mezi Realisty a hnutím ANO je ten, že ve straně Realisté žádný miliardář není, natož pak aby ji vedl. Pan Dospiva se dlouhodobě zajímá o moje myšlenky a finančně již podporoval Institut 2080. Stejně tak i podpořil Realisty a za to mu jsem mu velice vděčný. Každý, kdo mě zná, ví, že nejsem na prodej a ví to jistě i pan Dospiva. My připravujeme opatření, která budou prospěšná pro všechny občany i firmy, zatímco pan Babiš dělá opatření především pro sebe. Jak slíbil, tak činí. Řídí stát skoro jako (svou) firmu.

Jaké tři priority budou Realisté do příštích parlamentních voleb akcentovat?

Pokud mám mluvit o prioritách, tak jde o témata, která jsou na vyšší úrovni, než je obvykle v politickém boji zvykem. Naše hlavní, vše propojující téma, jsou národní zájmy. Další naší prioritou, která se prolíná všemi našimi odbornými skupinami, je rodina. Na první dvě priority navazuje bezpečnost, která je zásadní pro to, aby čeští občané mohli v naší zemi žit v klidu. Těch priorit máme samozřejmě více, ale snažil jsem se vyhovět Vašemu omezení a vyjmenovat ty, které považuji za nejvíce klíčové.

Můžete rozvést Váš program v oblasti bezpečnosti?

Náš program Bezpečnost 1-2-3 stojí na následujících třech pilířích. Jsme součástí NATO, to je klíčové smluvní ukotvení a výraz naší geopolitické orientace. Proto, abychom mohli očekávat, že spojenci naplní to, co je ve smlouvách stanoveno, musíme zvýšit vlastní obranyschopnost. Abychom toho dosáhli, měli bychom investovat 2% HDP do obrany. K tomu jsme se ostatně zavázali. A třetím pilířem je povinný vojenský výcvik pro muže v délce tří měsíců. Toto považujeme za naprosto zásadní téma, protože v případě, že se bude naší někdo nebo něco ohrožovat nebo se dokonce něco závažného stane, tak je potřeba, aby profesionální armáda mohla být doplněna lidmi, kteří základní výcvik mají.

Sám jste znám jako velký kritik EU, kterou byste nejraději proměnil v zónu volného obchodu. Jak by se to dalo prakticky provést, když by tím politické elity a byrokrati Bruselu fakticky ztratili vlastní moc?

To je pravda, ale EU není zaopatřující ústav pro úřednictvo a již vůbec ne laboratoř pro technokratické pokusy převýchovy lidí na evropské multikulturalisty. V desítkách článků jsem opakovaně zdůvodnil, proč si myslím, že snaha vytvořit nadnárodní soustátí s vlastní zahraniční a bezpečnostní politikou není pro spolek skoro třiceti států realistická. Evropa byla a je a zůstane ekonomicky a sociálně různorodá. Tato fakta a reálný vývoj EU potvrzují, že národní stát je v současnosti a i v budoucnosti ta nejvhodnější organizační forma. Po všech dosavadních zkušenostech s procesem evropské integrace se domnívám, že jeho další pokračování bude jenom prohlubovat faktickou dezintegraci tohoto spolku. Racionální odpověď by proto byla redukovat EU na to, co funguje a je účelné - zónu volného obchodu. Když k tomu nedojde řízeně, tak považuji za pravděpodobný spontánní rozpad spolku.

V Deklaraci Realistů se můžeme dočíst, že dlouhodobými prioritami jsou pro Vás zejména rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. Nejsou tyto body příliš obecné? Je v plánu ještě před nadcházejícími parlamentními volbami programová konference?

Základním pilířem a hodnotou Realistů je rodina, která je nositelkou tradic a zárukou budoucnosti našeho národa. Rodina a vytvoření podmínek pro její podporu jsou vždy východiskem pro všechny programové priority Realistů. Bezpečí, dobrá ekonomická situace, pořádek, vymahatelnost práva, dobrý zdravotnický a sociální systém, ochrana našich národních tradic a hodnot, to vše zajistí budoucnost našich dětí a tím i budoucnost této země.

K řadě zásadních rozdílů Realistů od zavedených stran patří i to, že kladou důraz na způsoby, jakými tyto hodnoty uskutečňovány. V Realistickém kodexu najdete kapitolu věnovanou ,,procesním hodnotám".
K nim patří pravidlo 20/80 jehož pomocí vyhledáváme hlavní příčiny všech společenských jevů nebo kupříkladu pravidlo zdrženlivosti, které nám ukládá hledat to, co je důležité, ale nepodlehnout iluzi, že dokážeme řídit úplně všechno.

Pokud jde o volební program, tak jej odborné pracovní skupiny Realistů momentálně zpracovávají. Chceme ho veřejnosti představit na přelomu března a dubna.

Můžete blíže našim čtenářům vysvětlit Paretovo pravidlo, ústřední heslo Realistů?

Jde o jednoduchý princip, který říká, že 20 % klíčových změn má rozhodující vliv na 80 % celkového výsledku. Pro přiblížení: Máme-li řádek fazolových rostlin, pak pětina (tj. 20 %) jich dodá čtyři pětiny úrody (80 %), jedna pětina našeho denního programu (chcete li 20 % času) je odpovědná za čtyři pětiny naší denní produkce (80 % celkového pracovního výsledku), a tak bych mohl pokračovat. Ještě příklad ze současné politiky. V případě migrační krize je uzavření hranic tou silnou proměnnou (něco jako oněch 20 procent) a tudíž tím, co je třeba udělat na prvním místě. Teprve pak můžeme přemýšlet o tom, jak zlepšit situaci v krizových zemích. A ještě jeden ,,mírumilovnější" příklad. Když se v některém regionu zavedou vedle národní měny také lokální peníze, tak ty pomohou zmobilizovat dosud ladem ležící růstové rezervy v tomto regionu. Před nějakou dobou jsme na téma ,,Rozvoj regionů" uskutečnili konferenci v rámci Institutu 2080.

Oproti našemu přístupu se dosavadní styl vládnutí vyznačuje snahou ovlivňovat vše a to způsobuje, že nakonec vlastně neřídí nic pořádně. My se soustředíme na ty politické, ekonomické a společenské problémy, které splňují následující tři předpoklady: jsou důležité, máme dost síly na ně zapůsobit a dokážeme je v dohledné době ovlivnit. Ve zbývajících oblastech chceme snižovat zásahy státu. Jen touto cestou lze rozhýbat ochromenou českou politiku a uvolnit nevyužité možnosti naší země.

V Deklaraci se píše, že „významným měřítkem chování Realistů je národní perspektiva“. Jakými praktickými kroky chcete občany přesvědčit, aby jednou tvořili „národně smýšlející společnost“, o níž v Deklaraci píšete?

Vidím tři silné proměnné, které vznik ,,národně smýšlející společnosti" podporují.

1. Doznívání globalizace a s tím související pokles úspěšnosti nadnárodních organizací. Ve srovnání s jejich opakovaným selháním je národně zaměřená politika úspěšnější. Národní elita může díky své blízkosti k obyvatelstvu uskutečňovat politiku, která je opravdu přiměřená stavu, ve kterém se konkrétní země právě nalézá.

2. Sourodost občanů v národním státu, založená na společnému jazyku, historii, tradicích a potřebách představuje výhodu při dosahování jejich bezpečnosti a hospodářského úspěchu. To však nemá žádny rasový podtón. Pro Realisty patří dobře integrovaní Vietnamci nebo Ukrajinci k českému národu.

3. Společnosti, které prodělávají dramatické změny, hledají jednotu a vymezují se vůči ostatním. Pocit ohrožení vlastního blahobytu a bezpečnosti zvyšuje význam pocitu soudržnosti, který lze nejlépe dosáhnout v rámci národního státu.

Souhlasí v této souvislosti Realisté se zavedením pojmu „národ“ do ústavy jakožto základního pojmu státnosti, jak to před časem navrhl známý ústavní právník Aleš Gerloch?

Realisté ve všech svých analýzách a závěrech berou národní perspektivu jako výchozí důležitou proměnnou, tím pádem je jasné, že návrh pana doktora Gerlocha důrazně podporujeme.

Jste považován za „mentora“ Realistů. Zavede časem Vaše strana institut předsedy, a pokud ano, budete kandidovat na předsedu?

Naše strana je jiná než všechny ostatní politické strany, a to nejen svým kodexem a nároky na chování jejich členů, ale i tím, že v čele strany stojí mentor. Jako mentor jsem lídrem strany a zároveň tvůrcem programu a metod. Předsedu, jak ho znáte z jiných politických stran, Realisté nemají.

Postaví Realisté v blížící se prezidentské volbě vlastního kandidáta na prezidenta?

Toto je předčasná otázka, v tuto chvíli se Realisté soustředí na podzimní volby do poslanecké sněmovny, prezidentská volba bude tématem až poté. Otázka podpory jednotlivým kandidátům či nominace vlastního kandidáta bude předmětem vnitrostranické diskuse. Deklarovat něco v tuto chvíli není na pořadu dne, není ani zjevné, kolik uchazečů o prezidentský post a jakých do prezidentského klání vstoupí.

Realisté chtějí v příštích parlamentních volbách získat až dvacet procent voličské podpory. Není tento cíl přece jen příliš odvážný vzhledem k tomu, že jste v politice nováčky?

Není důvod naše prognózy měnit. Těch až 20 procent bylo vypočítáno našimi analytiky. Situace se od té doby vůbec nezměnila. Naopak. Změnila-li se, tak v náš prospěch – právě těmi fenomény, které jsem popsal a já nevidím důvod, proč bychom měli naše očekávání jakkoliv omezovat.

Mohu jen zopakovat to, co jsem odpověděl na Vaši první otázku. Realisté chtějí oslovit každého, komu se nelíbí neutěšený stav politiky a kdo není spokojený se současnou levicovou vládou. Obracíme se také na ty, kteří dosud nevolili, protože nenalezli věrohodnou politickou stranu. Zajímavou možnost představujeme i pro ty voliče, kteří stagnující pravicové strany považují za nereformovatelné. A konečně všechny občany chceme přesvědčit o tom, že jsme zárukou nového stylu politiky. Realisté jsou pravou silou pro Českou republiku.

Tagy článku