Realita energetického trhu: dodavatelé nabízejí různé ceníky pro různé zákazníky

Realita energetického trhu: dodavatelé nabízejí různé ceníky pro různé zákazníky
Autor fotografie: Pixabay
28 / 10 / 2021, 09:00

Mnoho zákazníků učinilo rozhodnutí změnit dodavatele a shodou okolností podepsali smlouvy s Bohemia Energy (BE), což je nyní dostalo do situace, kdy si musí najít nového dodavatele. Security magazín některé z těchto zákazníků zná a v posledních dnech sledoval jejich snahu provést důkladný průzkum možností a nabídek, kam dál. Ostatně i Energetický regulační úřad (ERÚ)doporučil bývalým zákazníkům Bohemia Energy, aby nesetrvali příliš dlouho u dodavatelů poslední instance (DPI). Jaké mají tedy bývalí zákazníci BE možnosti?

Bohužel s hrůzou zjišťují, že nejenže budou platit výrazně víc, ale narážejí i na to, že dodavatelé zcela veřejně porušují zákaz diskriminace tím, že stávajícím klientům nabízejí výhodnější cenové podmínky než novým klientům. Mimo to narážejí i na to, že zveřejněné dohledatelné ceníky jsou mnohdy neplatné nebo neaktuální. Dodavatelé, kteří již oznámili zdražení, mají stále na svých webech ceníky z ledna 2021 nebo i starší, každopádně neaktuální. Nové ceníky se téměř nedají dohledat, přitom všichni dodavatelé jsou povinni mít zveřejněny platné ceníky tak, aby spotřebitelé mohli ceny jednotlivých dodavatelů porovnávat. Jediné, na co se dá spoléhat, jsou individuální, spotřebitelem vyžádané, cenové nabídky, ale k tomu musí zákazník kontaktovat přetížená klientská centra jednotlivých dodavatelů.

Dodavatelé tak nedodržují ustanovení energetickým zákonem, které stanoví že dodavatelé jsou povinni nejpozději 30 dní před účinností nového ceníku ho zveřejnit na svých webových stránkách a zároveň porušují i zákon o ochraně spotřebitele, který přímo zakazuje diskriminaci jednotlivých spotřebitelů. Mnozí dodavatelé porušují i své obchodní podmínky, kde mají tuto povinnost také ukotvenu.

Co také stojí za zmínku je skutečnost, že dodavatelé (i velcí DPI) přestávají nabízet smlouvy na dobu neurčitou. Tyto smlouvy sice mohou být (a obvykle i jsou) cenově méně výhodné, ale oproti fixovaným kontraktům mají jednu zásadní výhodu – jako klient můžete kdykoli smlouvu vypovědět bez sankcí a rychleji tak můžete zareagovat na změny v cenách. I současní DPI tak využívají situace a zákazníky získávají pomocí omezené produktové nabídky tak, aby si klienty zajistili na dlouhé období. V tomto jejich jednání nelze vidět nekalou praktiku, ale že tento přístup využívá současné situace na trhu, lze rozhodně říct. O to smutnější je, že tohoto přístupu se dopouští i největší a nejstabilnější obchodníci.

Nejde přitom jen o otázku zveřejňování ceníků. Další zajímavou zkušenost učinili spotřebitelé v oblasti odlišné nabídky pro stávající klienty a pro potenciální nové klienty. Podle toho, zda do webového kalkulátoru konkrétního dodavatele zadáte jako stávajícího dodavatele tuto společnost a jste tedy „stávající klient“ nebo zadáte jinou společnost a pak jste „nový klient“, ukáže vám kalkulátor úplně jinou cenu. Nový klient je oproti „stávajícímu“ klientovi“ citelně finančně znevýhodněn již na startovací čáře. (velikost odchylky závisí na velikosti odběru, stávajícím dodavateli, distribuční sazbě a počtu jističů.

Podmínky na energetických trzích má dozorovat Energetický regulační úřad – nejen že je spolugestorem energetického zákona, má ve své gesci také množství vyhlášek, kterými má energetický trh kultivovat a zároveň má dohlížet na to, jak jsou stanovená pravidla jednotlivými účastníky trhu dodržována. ERÚ má mimo jiné chránit spotřebitele na energetických trzích.

Zde opět ERÚ selhává. Redakce stále věří, že najde oblast, kde by bylo možné ERÚ pochválit, zatím však bohužel nic k pochvale nenašla. Naopak. Potvrzuje se, že současné vedení ERÚ naprosto rezignovalo na své kompetence, je v područí regulovaných subjektů a zájmových skupin a čeká, jaké pokyny dostane od zájmových skupin (ačkoli podle zákona nesmí od nikoho pokyny přijímat). Redakce má pocit, že jakákoli aktivita ve prospěch spotřebitelů (například i co se týče zapojení sdružení na ochranu spotřebitele) je předem vyloučena. Pokud by vláda hledala, kde ušetřit, na tomto úřadu je pětičlenná rada, která si prokazatelně neplní své povinnosti.

 

Autor: Anna Binderová

Tagy článku