Red Hat odhaluje postup integrace CoreOS s Red Hat OpenShift

Red Hat odhaluje postup integrace CoreOS s Red Hat OpenShift
Popisek: Red Hat
16 / 05 / 2018, 14:00

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil první kroky k integraci platforem CoreOS Tectonic, Quay a Container Linux se svým robustním kontejnerovým a na systému Kubernetes založeným portfoliem.

Kontejnerové aplikační platformy jako Red Hat OpenShift Container Platform již nyní poskytují podnikovým IT oddělením výkonná řešení vycházející z otevřených standardů s cílem podpořit digitální transformaci. Pomáhají firmám rychleji přijímat nové technologie jako Linuxové kontejnery a systém Kubernetes, aniž by bylo nutné obětovat stávající aplikace nebo předchozí investice do informačních technologií. Technologie CoreOS doplňují komplexní nabídku kontejnerové infrastruktury Red Hat, poskytují digitálním firmám jasný směr a zároveň proměňují prostředí hybridního cloudu ve skvělou volbu pro nasazování moderních i tradičních aplikací.

Společnost Red Hat získala platformy Tectonic a Container Linux společně s firmou CoreOS v lednu 2018. Tyto technologie podpoří automatizaci všech vrstev nativní cloudové struktury v souladu s cílem společnosti Red Hat zajišťovat stabilitu a podporu pro podnikové zákazníky. Automatizace se rozšíří i na robustní ekosystém nezávislých dodavatelů softwaru (ISV) Red Hatu, kterým umožní snáze dodávat a spravovat aplikace a služby na kontejnerové platformě Red Hat OpenShift Container Platform napříč hybridními prostředími při zachování jednoduchosti veřejných cloudů.

Automatizace platformy OpenShift

Tectonic, firemní řešení Kubernetes od CoreOS, poskytuje výkonný způsob správy rozsáhlých systémů Kubernetes prostřednictvím automatizovaných „bezdrátových“ aktualizací. S pomocí této funkce mohou systémoví správci a IT manažeři v rámci automatizovaného procesu snáze nasazovat aktualizace na celé clustery Tectonic a hostitele Container Linux v základní vrstvě. Společnost Red Hat plánuje začlenit tuto automatizační funkci do kontejnerové platformy Red Hat OpenShift Container Platform, své komplexní firemní distribuce Kubernetes.

Díky automatizovanému provozu budou moci týmy IT využívat automatizované aktualizace systému Tectonic společně se spolehlivostí, podporou a rozsáhlými možnostmi vývoje aplikací na kontejnerové platformě Red Hat OpenShift Container Platform. Uvedená technologie usnadňuje správu ve větším měřítku nasazovaných systémů Kubernetes, protože velká část mechanických úkolů údržby se provádí automaticky. Umožňuje to snížení neustálé administrátorské činnosti a omezení potřeby dohledu nad clusterem. Dodatečná automatizace v rámci platformy Red Hat OpenShift pomůže řešit i další potřeby podniků včetně zajištění stability platformy a podpory stávajících zařízení IT.

Operátorské prostředí

Technologie CoreOS rovněž zavádí v rámci systému Kubernetes koncepci „operátorů“, což jsou konkrétní aplikační řadiče, které v systému Kubernetes rozšiřují rozhraní API a umožňují vytvářet, konfigurovat a spravovat instance složitých stavových aplikací jménem uživatele Kubernetes. Uvedený přístup v podstatě přebírá „lidské znalosti“ správy aplikace Kubernetes a vkládá je do softwaru, čímž se zjednodušují typické náročné úkoly nasazení a údržby prostředí Kubernetes.

Koncepce operátorů byla představena na konferenci KubeCon Europe 2018 a nyní ji zastřešuje projekt open source s názvem Operator Framework. Na základě této iniciativy společnost Red Hat oznámila, že kontejnerová platforma Red Hat OpenShift Container Platform bude tento projekt používat na podporu svého ekosystému ISV. Díky tomu mohou nezávislí dodavatelé softwaru snáze poskytovat cloudové služby, jakými jsou například zasílání zpráv, objemná data nebo analytika atd., v hybridním cloudu, vyhovět širší škále firemních modelů nasazení a zároveň předcházet uzamčení cloudu (cloud lock-in). Společnost Red Hat rovněž hodlá rozšířit svůj existující certifikační program ISV a zahrnout do něj automatizační funkce, které poskytuje prostředí Operator Framework. Výsledkem bude konzistentní, společná zkušenost z těchto služeb v prostředí Red Hat OpenShift, což nezávislým dodavatelům softwaru umožní dodávat své nabídky na trh rychleji v rámci jakékoli cloudové infrastruktury, kde běží systém Red Hat OpenShift.

Začlenění systému Container Linux do prostředí Red Hat OpenShift

Technologie Container Linux poskytuje několik klíčových součástí moderního nativně kontejnerového provozního systému, především neměnného a pro kontejnery optimalizovaného Linux hostitele, jenž zahrnuje automatizované „bezdrátové“ aktualizace s cílem usnadnit aktualizace velkých struktur. Technologie Container Linux vychází z velké komunity a plánuje zachovat vizi zdarma dostupného, rychlého a automatizovaného hostitele, a přitom zpřístupnit i obsahové možnosti z ekosystému Red Hat Enterprise Linux a Fedora. Podporovaná varianta ponese název Red Hat CoreOS. Od platformy Red Hat CoreOS se očekává, že bude zahrnovat koncepce, technologie a uživatelskou zkušenost systému Container Linux. Tato nabídka by měla ve výsledku nahradit infrastrukturu Atomic Host a stát se neměnným operačním systémem Red Hat zaměřeným na kontejnery.

Pro zákazníky, kteří preferují neměnnou infrastrukturní platformu Kubernetes s automatizovanými aktualizacemi by měl systém Red Hat CoreOS poskytnout základy také pro Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Online a Red Hat OpenShift Dedicated. Pro zákazníky, kteří preferují tradiční životní cyklus a packaging jako základ pro své nasazené systémy Kubernetes, bude i nadále kontejnerová platforma Red Hat OpenShift Container Platform podporovat systém Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Quay a OpenShift

V průběhu posledních několika let používalo mnoho zákazníků se systémem Red Hat OpenShift jako své firemní registrační řešení systém CoreOS Quay. OpenShift poskytuje integrovaný kontejnerový registr, ale zákazníci, kteří vyžadují komplexnější možnosti registru na firemní úrovni, mohou nyní získat od společnosti Red Hat i systémy Quay Enterprise a Quay.io. Quay obsahuje automatizovanou geografickou replikaci, integrované bezpečnostní skenování pomocí projektu Clair či časové snímky pro prohlížení historie, provádí odvolávání transakcí, automatické redukce a další. Systém Quay je nyní součástí portfolia společnosti Red Hat a je dostupný jako firemní softwarové řešení i jako hostovaná služba na adrese Quay.io. Očekává se, že budoucí verze přinesou další vylepšení a prohloubí integraci s prostředím OpenShift.

Dostupnost

Automatizace Tectonic, Red Hat CoreOS a dalších technologií by se měly stát součástí budoucích verzí kontejnerové platformy Red Hat OpenShift Platform. Očekává se, že systém Container Linux bude zachován, zatímco jeho nástupce bude vyvíjen v rámci komunit Fedora a CoreOS.

Systém Red Hat Quay je dostupný na //quay.io/.

Podpůrná citace

Ashesh Badani, viceprezident a generální manažer, OpenShift, Red Hat

„Pevně věříme, že integrace automatizačních technologií CoreOS s výkonnými infrastrukturními řešeními Red Hat zásadním způsobem promění hybridní cloud, když spojí jednoduchost veřejného cloudu s pokročilým zabezpečením privátního cloudu. Dříve si firmy musely vybrat mezi snadno použitelným, avšak omezeným veřejným cloudem a správou složitého hybridního prostředí, pokud si chtěly zachovat plnou kontrolu nad svými procesy a daty. Tento spor nyní řeší kontejnerová platforma Red Hat OpenShift, která nabízí automatizaci v rámci celé kontejnerové struktury, od základního operačního systému až po aplikační služby, díky čemuž lze snáze využívat hybridní informační prostředí a zároveň zachovat zvýšené zabezpečení. To vše podporuje změnu ve způsobu vnímání otevřeného hybridního cloudu ze strany firem.“

Jak se spojit se společností Red Hat?

  • Na oficiálním webu společnosti
  • Z korporátních novinek
  • Na blogu společnosti Red Hat
  • Následováním účtu společnosti na Twitteru
  • Připojením k účtu společnosti na Facebooku
  • Sledováním kanálu společnosti na YouTube
  • Připojením k účtu společnosti na Google+
  • Sledováním účtu společnosti na LinkedInu

 

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je jedním z největších vývojových center společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také vysoce oceňovanou technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese www.redhat.com.

Prohlášení týkající se budoucnosti

Některá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě mohou představovat „prohlášení týkající se budoucnosti“ ve smyslu zákona o reformě soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Prohlášení týkající se budoucnosti tvoří současná očekávání budoucích událostí založená na určitých předpokladech a zahrnují jakékoliv prohlášení, které se přímo nevztahuje k minulým nebo současným faktům. Skutečné výsledky se mohou od výsledků naznačovaných těmito prohlášeními týkajícími se budoucnosti podstatně lišit, z důvodu různých významných faktorů, např. rizik týkajících se schopnosti společnosti účinně konkurovat; schopnosti včas realizovat a stimulovat poptávku po nových produktech a technologických inovacích; odložení nebo omezení výdajů na informační technologie; integrace akvizic a schopnosti úspěšně prodávat získané technologie a produkty; rizik spojených s chybami nebo vadami vlastních nabídek a produktů třetích stran, na kterých jsou vlastní nabídky postaveny; rizik souvisejících s bezpečností vlastních nabídek a zranitelností jiných dat; kolísání směnných kurzů; dopadů konsolidace IT odvětví; nejistoty a negativních výsledků soudních sporů a jejich urovnání; neschopnosti dostatečně chránit duševní vlastnictví společnosti a potenciálu k poškození nebo porušení licenčních nároků k duševnímu vlastnictví třetích stran nebo vztahujících se ke třetím stranám; změny klíčových pracovníků a závislosti na těchto pracovnících, schopnosti vypořádat se s finančními a provozními výzvami v souvislosti s mezinárodními operacemi; neúčinné správy a kontroly růstu firmy a mezinárodních podniků, stejně jako dalších faktorů uvedených v naší nejnovější výroční zprávě Form 10-Q (jejíž kopie je k dispozici na webových stránkách Komise pro cenné papíry a burzu na adrese //www.sec.gov/), včetně faktorů uvedených v této zprávě v kapitolách „Rizikové faktory“ a „Stanoviska vedoucích pracovníků a analýza finančních a provozních výsledků“. Kromě uvedených faktorů se může skutečný budoucí výkon, stav a výsledky významně lišit také vlivem obecnějších faktorů, například, mimo jiné, obecného stavu tohoto odvětví a trhu, míry růstu, ekonomických a politických podmínek, změn státní a veřejné politiky a dopadů přírodních katastrof, jakými jsou např. zemětřesení nebo záplavy. Prohlášení týkající se budoucnosti, která jsou obsažena v této tiskové zprávě, představují stanovisko společnosti k datu vydání tiskové zprávy; tato stanoviska se mohou změnit. Přestože se však společnost může rozhodnout kdykoliv v budoucnosti tato prohlášení týkající se budoucnosti aktualizovat, výslovně se zříká své povinnosti toto učinit. Na tato prohlášení týkající se budoucnosti se nelze spoléhat jako na oficiální stanoviska společnosti platící po datu, kdy byla tato tisková zpráva vydána.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace