Řezuodolné prádlo

Řezuodolné prádlo
23 / 01 / 2014, 11:50

Novou skupinu produktů určenou především pro pracovníky vězeňské služby představila britská společnost PPSS Group. Při jejím návrhu se soustředila především na maximální ochranu proti kritickým řezným poraněním, která patří v tomto segmentu mezi největší a nejčastější rizika.

Nové oblečení využívá pro ochranu proti řezným zraněním a seknutí vrstvu Cut-Tex PRO, která primárně kryje oblasti tepen – krkavice, pažní, podpažní a stehenní tepny. Nově koncipované oblečení vzniklo na základě požadavku na relativně levné, lehké a prodyšné prádlo, které by poskytlo maximální ochranu nejvíce ohroženým oblastem. Svými vlastnostmi je vhodné i pro použití pracovníky záchranné služby nebo personálem pracujícím s pacienty, kde hrozí riziko napadení (psychiatrické léčebny apod.).

Od ledna 2013 se výhradním distributorem produktů PPSS Group pro Českou republiku stala společnost TGAS (Tactical Gear and Solution).

www.ppss-group.com  |  www.tgas.cz

 

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.