Riziko výběru zaměstnance do firmy? Modelová situace

Riziko výběru zaměstnance do firmy? Modelová situace
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-SA 2.0)
09 / 05 / 2019, 19:00

Security magazín přináší 2. část rozhovoru s bývalým šéfem analytiků zrušeného ÚOOZ a nynějším spolumajitelem společnosti Supreme Analytics Mgr. Jiřím Rážem. Tentokrát jsme si povídali na téma role analytiky při výběru pracovníků. V čem je přínos analytiky a může nahradit činnost HR oddělení? O tomto a a dalších tématech s tím souvisejících se dozvíte v rozhovoru.

Spolumajitel společnosti Supreme Analytics s.r.o. Mgr. Jiří Ráž v rozhovoru vysvětluje, v čem spočívá přínos analytiky. Podle Ráže se nesnaží nahradit klasické HR oddělení, ale doplňuje ho a rozšiřuje. Využití analytiky se vyplatí v takovém případě, pokud se jedná o výběr pracovníků do středního a top managementu, za předpokladu, že tito uchazeči mají významnou hmotnou odpovědnost či přístup ke kriticky důležitému know-how.

                                 

Ráž také blíže osvětlí, jakou roli hraje analytika při personálních rozhodnutích a ochraně know-how. Podle Ráže je značně problematické předpovídat budoucí chování zaměstnance. Nicméně to ,,určitým" způsobem možné je právě v průběhu přijímacího pohovoru.

Tagy článku