Riziko výběru zaměstnance do firmy? Modelová situace

Riziko výběru zaměstnance do firmy? Modelová situace
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-SA 2.0)
09 / 05 / 2019, 19:00

Security magazín přináší 2. část rozhovoru s bývalým šéfem analytiků zrušeného ÚOOZ a nynějším spolumajitelem společnosti Supreme Analytics Mgr. Jiřím Rážem. Tentokrát jsme si povídali na téma role analytiky při výběru pracovníků. V čem je přínos analytiky a může nahradit činnost HR oddělení? O tomto a a dalších tématech s tím souvisejících se dozvíte v rozhovoru.

Spolumajitel společnosti Supreme Analytics s.r.o. Mgr. Jiří Ráž v rozhovoru vysvětluje, v čem spočívá přínos analytiky. Podle Ráže se nesnaží nahradit klasické HR oddělení, ale doplňuje ho a rozšiřuje. Využití analytiky se vyplatí v takovém případě, pokud se jedná o výběr pracovníků do středního a top managementu, za předpokladu, že tito uchazeči mají významnou hmotnou odpovědnost či přístup ke kriticky důležitému know-how.

                                 

Ráž také blíže osvětlí, jakou roli hraje analytika při personálních rozhodnutích a ochraně know-how. Podle Ráže je značně problematické předpovídat budoucí chování zaměstnance. Nicméně to ,,určitým" způsobem možné je právě v průběhu přijímacího pohovoru.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.