Rostislav Krejcar (ERÚ): Soláry stačilo připojit, nemusely vyrábět

Rostislav Krejcar (ERÚ): Soláry stačilo připojit, nemusely vyrábět
Autor fotografie: flickr.com (CC BY 2.0)
13 / 03 / 2018, 17:00

Energetický regulační úřad v únoru vydal výkladové stanovisko, dle kterého stačilo solární zdroje do roku 2010 pouze připojit k elektrizační soustavě. Výkladové stanovisko je v rozporu s cenovým rozhodnutím z roku 2009, jež požadovalo výrobu nebo dodávku elektřiny do sítě. Uvedené výkladové stanovisko dopadá i na problematické zdroje z roku 2010. Jeho přijetí inicioval radní Rostislav Krejcar. Předchozí vedení Energetického regulačního úřadu Krejcarovu přechozí téměř totožnou verzi výkladového stanoviska z roku 2010 nechalo zrušit pro nezákonnost. Krejcar na Energetickém regulačním úřadě působil do roku 2012 a je zodpovědný za ceny pro obnovitelné zdroje energií za všechna předchozí období.

Energetický regulační úřad údajně v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým bylo konstatováno, že pokud neměla solární elektrárna funkční elektroměr, nebyla ještě z pohledu nároku na podporu uvedena do provozu, přistoupil v únoru tohoto roku k vydání překvapivého výkladového stanoviska. Výklad Energetického regulačního úřadu směřuje k určení okamžiku uvedení zdroje výrobny z obnovitelných zdrojů do provozu.

psali jsme: Nepřípustný nátlak na odstoupení šéfky ERÚ? Ve hře je 41 miliard korun a ohrožení energetické bezpečnosti ČR

Situace je o to bizarnější, že staronové výkladové stanovisko směruje k cenovému rozhodnutí z roku 2009 a nahrazuje problematické výkladové stanovisko, na jehož rozpor právě s cenovým rozhodnutím 2009 upozorňoval bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu, Ivan Noveský. Ten nechal výkladové stanovisko zrušit pro jeho rozpor s cenovým rozhodnutím z roku 2009.  

Jedná se o duplikát výkladového stanoviska z roku 2010, které vypracoval tehdejší ředitel Energetického regulačního úřadu, nyní radní Rostislav Krejcar.

V odůvodnění nově zveřejněného výkladového stanoviska se podává, že původní výklad Energetický regulační úřad považuje za stále platný a z tohoto důvodu jej nyní opětovně uvádí v novém výkladovém stanovisku.

Není překvapivé, že za oživením rozporného výkladového stanoviska stojí jeho původní autor, Krejcar. On jej přinesl Radě Energetického regulačního úřadu a ta jej schválila.

V novém výkladovém stanovisku se uvádí, že „U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.

psali jsme: ERÚ odmítl nové tarify a nařídil veřejnou konzultaci se všemi občany ČR

Z výše uvedeného Energetickému regulačnímu úřadu vyplývá, že dnem uvedení výrobny do provozu, je datum prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě. Ve staronovém výkladovém stanovisku zcela chybí podmínka výroby či dodávky do elektrizační soustavy. A to přesto, že tato podmínka vyplývá ze samotného cenového rozhodnutí, které výkladové stanovisko pouze „vykládá“. Přitom první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě samo o sobě neznamená výrobu či dodávku.

Krejcar tak v roce 2018 recykluje svůj vlastní chybný materiál a opírá ho o podivný výklad rozsudku Nejvyššího správního soudu. Vrací tak Energetický regulačního úřad do chaosu roku 2010. Co dalšího ještě vytáhne Krejcar ze šuplíku?

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

Tagy článku