Rozkaz zněl jasně - Šlachta nesmí projet

Rozkaz zněl jasně - Šlachta nesmí projet
24 / 06 / 2016, 07:45

KOMENTÁŘ

V Rusku, tehdy Sovětském Svazu, bylo  zvykem, že když se chtěli zbavit nepohodlného vůdce, tak počkali, až odjel na „daču“ (chatu), a po dobu jeho nepřítomnosti provedli vnitrostranický puč. Tímto způsobem se Brežněv zabavil Chruščova a Jelcin Gorbačova.

My v Čechách máme také metodu, jak se zbavit nepohodlných. Na daču se u nás nejezdí, ale máme REORGANIZACI. Začneme reorganizovat funkční prvek a nepohodlní buď odejdou sami, nebo je posadíme na místo, kde už nám škodit nebudou.

To, co se nyní děje kolem UOOZ, mi připomíná rok 2009, kdy jsem byl náčelníkem speciálního oddělení Útvaru speciálních operací Vojenské policie, více známého  pod zkratkou SOG. Když jsme se po dvou letech vrátili z Afghánistánu, tak jsme neočekávali žádné velké ovace, ale mysleli jsme, že náš útvar, který byl trnem v oku některým představitelům vlády a některým vysokým armádním důstojníkům, se nikomu zrušit nepodaří. Když se ohlédnu zpět, tak si uvědomím, jak jsme byli naivní.

A vše začalo reorganizací. Po nástupu generála Ložka na funkci náčelníka vojenské policie okamžitě začala reorganizace - bylo odvoláno velení útvaru - pardon, převeleno na jiné funkce - snad abychom se mohli zdokonalit ve vedení byrokratické armádní agendy (kterou jsme skutečně úplně nedodržovali).

Do velení útvaru byl dosazen loajální kapitán z logistiky a pomalu se připravovala reorganizace. Tato počáteční reorganizace se během dvou měsíců nějakým záhadným kouzlem změnila ve zrušení útvaru. Samozřejmě bylo všem přislíbeno, že jejich pozice budou zachovány nebo jim bude nabídnuto jiné adekvátní zařazení - a jak řekli, tak také udělali. Speciální oddělení zrušili a nabídli tzv. adekvátní zařazení.

Jenom pro ilustraci uvedu jeden příklad. Veliteli skupiny se zkušenostmi z misí v Afghánistánu a Iráku bylo nabídnuto zařazení  pomocné síly u psovodů ve Staré Boleslavi. Světe div se, on to nevzal! A raději odešel do civilu! No a takových příkladů je víc.

Byli jsme zoufalí a nechápali jsme, jak je to možné. Také jsme hledali pomoc v poslanecké sněmovně, tehdy u opoziční ČSSD. Pánové nás vyslechli, moudře kroutili hlavami a diplomaticky nám slíbili, že se tím budou zabývat. Až později jsme pochopili, že v poslanecké hantýrce tato slova znamenají "se…m na vás".

A tak byl útvar, který byl plně funkční, perfektně vybavený a uznávaný za své výkony i v zahraničí, prostě zrušen. Většina příslušníků SOGu odešla do civilu a s frustrací z nesmyslného zrušení útvaru se vyrovnává dodnes.  Tedy, promiňte, co to povídám... SOG  vlastně zrušen nebyl, byl jen REORGANIZOVÁN.

Když dnes vidím, s jakým zoufalstvím se vysocí důstojníci UOOZ snaží upozornit na hrozící situaci, jak se snaží upozornit na to, že se nejedná o reorganizaci policie, ale cílenou likvidaci funkčního prvku, je mi jich upřímně líto. Bohužel však narážejí na aroganci, mlčení a mlžení ze strany mocných.

Pan Šlachta a pan Komárek jsou ze strany poslanců kritizováni za to, že se neobrátili se svými poznatky na GIBS. Jak se ale můžete obrátit na někoho, komu nevěříte a máte obavy, že informace, které jim sdělíte, můžou využít k zametení stop v páchání trestné činnosti?

Je to stejná situace, jako když jsem podal trestní oznámení na generála Ložka přímo na státní zastupitelství. Státní zastupitelství mi sdělilo, že touto kauzou se musí zabývat vyšetřovací orgán Vojenské policie, tedy složka, jíž byl v té době gen. Ložek velitelem. Ooops, to vypadá jako problém... Co by asi tito pánové vyšetřili o člověku, který rozhoduje o jejich platech? Je smutné sledovat ten souboj obra a Goliáše v médích, a obávám se, že hrdinské zatočení prakem v tomto případě nepomůže. Ještě chvíli bude tato kauza vířit mediální vody, leč postupně se zapomene. Někteří vysocí důstojníci policie odejdou, budou nahrazeni jinými, více loajálními. A na Ministerstvu  vnitra a policejním prezidiu si mohou odškrtnout další úspěšnou REORGANIZACI. Kupředu levá, zpátky ni krok...

Autor: Lumír Němec

Tagy článku