Ruská rybářská loď opětovala palbu a pak odletěla - militarizace rybářské flotily a ledoborců

Ruská rybářská loď opětovala palbu a pak odletěla - militarizace rybářské flotily a ledoborců
Autor fotografie: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license|Popisek: Ruská rybářská loď Makarevič
28 / 05 / 2022, 09:00

Ruské námořnictvo reviduje námořní doktrínu země. Nyní klade velký důraz na používání civilních lodí a infrastruktury pro vojenské účely.

„Revize námořní doktríny berou v úvahu změny v geopolitické a vojensko-strategické světové situaci,“ zdůraznil tento týden ruský vicepremiér Jurij Borisov na zasedání vládního výboru pro námořní dopravu. Aktualizace dokumentu strategického plánování přichází v návaznosti na válku Ruska proti Ukrajině.

Podle Borisova se nyní námořnictvo pro Rusko stává ještě důležitějším a tvrdí, že ,,vzhledem k totální hybridní válce Západu proti naší zemi, bezprecedentním sankcím a speciální operaci na Ukrajině je posílení národní bezpečnosti důležité jako nikdy předtím."

Podle vysoce postaveného vládního úředníka se zvláštní odpovědností za vojensko-průmyslový komplex nový a aktualizovaný dokument „v plném rozsahu odpovídá současným výzvám a hrozbám“.

„Není zaměřena na konfrontaci, ale na posílení národní bezpečnosti v oblasti námořních operací a výrazně sníženou závislost na vnějším vlivu a trzích ve všech oblastech námořních aktivit,“ informují ruské ozbrojené síly.

„Revize námořní doktríny berou v úvahu změny v geopolitické a vojensko-strategické světové situaci,“ zdůraznil Jurij Borisov na zasedání vládního výboru pro námořní dopravu.

Mezi revizemi zdůrazněnými v aktualizované doktríně je vyšší úroveň zapojení civilních lodí do vojenských aktivit. Podle ruské vlády se několik „hlavně nových aspektů doktríny týká mobilizačních příprav a připravenosti. To umožní začlenění civilních lodí a posádek do námořnictva a zajistí funkčnost námořní infrastruktury v dobách války."

Rusko má dlouholeté zkušenosti s používáním nevojenských lodí pro vojenské účely, ale nový federální dokument jasně připravuje půdu pro systematičtější přístup. Rusko se potenciálně může rozhodnout použít velký počet trawlerů a rybářských plavidel pro vojenské účely. Mnoho z nich je aktivních v mezinárodních vodách.

Rusko se také může rozhodnout militarizovat své výkonné jaderné ledoborce a také by mohlo určit silnější vojenskou roli svým výzkumným plavidlům. To by mohlo zahrnovat také zcela novou loď „Severny Polyus“, která je navržena pro autonomní driftování v arktickém mořském ledu po dobu až dvou let.

Současná ruská námořní doktrína byla přijata v roce 2017 a pokrývá období do roku 2030. Dokument zdůrazňuje potřebu technologické modernizace ruských lodí a rozvoje dopravních koridorů, jako je Severní námořní cesta.

Zdroj: Barents Observer

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.