Rusko nemůže nikdy vojensky porazit Západ, útočí však promyšlenou propagandou, prohlásil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář

Rusko nemůže nikdy vojensky porazit Západ, útočí však promyšlenou propagandou, prohlásil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář
Popisek: beseda Česko-americké spojenectví
15 / 11 / 2018, 08:30

Think-thank Evropské hodnoty zorganizoval včera zajímavý seminář nazvaný ,,Česko-americké spojenectví", kde vystoupil bývalý český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář a generál Petr Pavel. Tématem besedy byly kromě stoletého výročí vzniku republiky i současná geopolitická situace, jejíž hlavní osu tvoří Rusko a USA, role ruských zpravodajských služeb, liberální demokracie a další okruhy.

Na úvod živé debaty oba hosté, Petr Kolář i generál Petr Pavel, zhodnotili oslavy, které se vztahovaly ke 100. výročí založení republiky. Oba se shodli, že se musí taková výročí znovu a znovu připomínat, protože to má stále svůj smysl. Podle generála Pavla by bylo vhodné, aby se toto a jiná významná výročí přibližovala běžnému člověku formou příběhů lidí, kteří pro republiku vykonali mnoho dobrého, a obětovali pro ni třeba i život. Co se týče tohoto roku, Pavlovi se nelíbilo, že důstojné oslavy k připomínce stoletého výročí založení samostatného státu, narušila podle něho zbytečně rozvířená diskuse týkající 28. října a udělování státních vyznamenání.

psali jsme: Tajné služby USA trvají na závěru, že Rusko podkopávalo volby

Další diskuse se pak vedla po ose Rusko-USA, kdy se probírala možná nebezpečí ze strany Ruska a prostředky, kterými disponuje. Kolář podotkl, že i když řada lidí pléduje pro příklon k Rusku, není důvod k panice, protože Rusko je ve skutečnosti ,,papírovým tygrem", který sice Západ nemůže nikdy vojensky či ekonomicky porazit, ale má silné zázemí v podobě zpravodajských služeb a ,,nastrčených" agentur a proruských médií, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění a tvoří nástroj cílené a promyšlené propagandy.

Pavel prohlásil, že oblast, v níž je Rusko silné, jsou právě dezinfomace a činnost zpravodajských služeb. Podle českého generála, který se odvolával na výroční zprávy Vojenského zpravodajství a BIS, se tak ruské zpravodajské služby soustředí na různé formy, jak získat lidi ke spolupráci, a to i třeba pod pohrůžkou osobní a profesní kompromitace. Pavel v debatě poukázal na to, že řada oficiálních diplomatů, kteří se necházejí v ČR, jsou ve skutečnosti členy zpravodajských služeb, a za diplomaty se pouze vydávají. ČR by se tak měla především zaměřit na zvýšenou aktivitu ruských zpravodajských služeb v ČR a s tím spojené působení proruských agentur a médií.

Oba hosté se shodli na tom, že je nutné bránit liberální demokracii, protože ta má své nepřátelé. Liberální demokracie není samozřejmostí, i když si na ni všichni ,,tak nějak" zvykli. Kolář v tomto smyslu apeloval na to, že sebevědomí společnosti musí být dále v liberální demokracii posilováno. V této souvislosti je podle bývalého velvyslance v USA i Rusku důležité zvlášť v této době kriticky zhodnocovat fakta a tříbit názory, aby lidé byli objektivně informováni, co se nejen v Rusku, ale i celmé světě.

psali jsme: Tusk vyzval USA, Rusko a Čínu, aby neničily světový řád

Dalším bodem diskuse byl projekt evropské armády. Bývalý předseda vojenského výboru NATO řekl, že je nutné si položit nejprve otázku, jestli je tato vize vůbec realistická. Co od tohoto projektu očekáváme, a zda pojem evropské armády má souviset s hlouběji integrovanou Evropou. Pavel nastolil otázku, zda by v této armádě byly zastoupeny všechny evropské státy, byť i nečlenové EU, nebo by se evropská armáda zredukovala pouze na členské státy EU. Tento projekt pak musí mít jasné kontury, jaký je jeho cíl a kdo na něm bude participovat.

Tagy článku