Rusové schválili „Balšoj brat“. Lajk pod status Navalného je cejch, být mimo digitální gulag je sociální smrt

Rusové schválili „Balšoj brat“. Lajk pod status Navalného je cejch, být mimo digitální gulag je sociální smrt
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Velký bratr
29 / 04 / 2023, 13:00

Nejen Čína ve snaze kontrolovat společnost vsadila na velkého bratra, který dnes hromadně pomocí kamer, aplikací, QR kódů a dalších digitálních vymožeností kontroluje osudy v podstatě každého obyvatele z bezmála jedné a půl miliardy lidí. Podle nového zákona, který obě komory ruského parlamentu schválily minulý týden závratnou rychlostí, mohou úřady kupř. vydávat povolávací listiny online a zřizuje se digitální databáze všech Rusů způsobilých pro vojenskou službu a nejen to. Zasáhne v podstatě do všech oblastí lidského chování.

Tatiana Stanovaya zakladatelka projektu politické analýzy přinesla v pátek v deníku The Moscow Times analýzu nového zákona o odvodu ruských státních příslušníků do vojenské služby, který minulý týden prošel ruským parlamentem. Podle autorky se tímto dramaticky mění vztah mezi státem a lidem. Protože nic nebrání tomu, aby se tento přístup rozšířil do dalších sfér, aby se vytvořil státní systém kompletního digitálního dohledu, nátlaku a trestání, digitální gulag, o kterém se od pandemie COVID-19 široce diskutuje.

Podle nového zákona, který obě komory parlamentu schválily závratnou rychlostí, mohou úřady vydávat povolávací listiny online a zřídí digitální databázi všech Rusů způsobilých pro vojenskou službu (očekává se, že většina ruských mužů ve věku od osmnácti do třiceti let bude plnit povinnou povinnost národní služby). Dříve se totiž lidem musely návrhy písemností doručovat osobně, takže bylo relativně snadné se před návrhem vyhnout. Nyní lze návrhy oznámení vydávat také prostřednictvím webové stránky státních služeb Gosuslugi, kterou využívají miliony Rusů pro nepřeberné množství každodenních administrativních úkolů, jako je placení pokut a žádosti o pasy.

„Bez ohledu na to, zda má osoba účet Gosuslugi nebo dokonce používá internet, bude stále penalizována za to, že se po vydání digitálního návrhu oznámení nenahlásí náborové kanceláři. Mezi tyto sankce patří zákaz opustit zemi, jakož i zákaz řízení, nákupu a prodeje nemovitostí, přijímání úvěrů a registrace malého podniku. Krajské samosprávy nově budou moci na seznam přidat i další omezení, například pozastavení sociálních dávek,“ píše Stanovaya.

Jste rizikový občan

Schválené pozměňovací návrhy neurychlují pouze vytvoření registru digitálních návrhů. Usnadňují také vznik zcela nového systému kontroly občanského chování v Rusku. Úřady poprvé vymyslely takový systém v roce 2019, dlouho před válkou. Tehdy začali diskutovat o novém paradigmatu politického uspořádání, které by propojilo pohodlí a blaho lidí s jejich politickou loajalitou odměňováním provládního chování a trestáním nesouhlasu. V ruských regionech byla zřízena zvláštní administrativní centra, jejichž oficiálním úkolem bylo vyřizovat stížnosti od veřejnosti. Ve skutečnosti měli za úkol prověřovat jakýkoli druh veřejné činnosti z hlediska politických rizik. Lidé, kteří byli označeni za nespolehlivé – například za uvádění „lajků“ na příspěvky na sociálních sítích od opozičního vůdce Alexeje Navalného – mohli později čelit problémům ve škole nebo v práci, a mohli být dokonce označeni jako „zahraniční agenti“, což je oficiální označení, které nese širokou škálu obtížných omezení. Tento přístup poskytuje státu mnohem větší flexibilitu při trestání odpůrců než tradiční soudy.

„Cílem je shromažďovat digitální informace o každém jednotlivci, aby nad ním stát mohl vykonávat kontrolu. To se děje již několik let v poměrně velkém měřítku. Zatím je systém neuspořádaný, ale státní aparát se postupně učí,“ konstatuje autorka.

Podle ní přispělo v tomto ohledu pandemie Covidu. Během té doby získaly regiony systémy rozpoznávání obličejů a veřejní činitelé se naučili pracovat s různými digitálními nástroji, jako jsou QR kódy, online registrace očkování (prostřednictvím Gosuslugi) a sledování porušení karantény prostřednictvím kamer a telefonních aplikací.

Loajální digitální většina

Registry různých kategorií „zahraničních agentů“ již existují a v současné době se připravuje další z osob „spojených se zahraničními agenty“. Tento proces digitalizace represe má jeden cíl: vytvořit loajální digitální většinu. Představitelé prezidentské administrativy mimo záznam říkají, že nová realita fakticky neguje myšlenku voličů. Místo toho „budou šéfové a digitální servery a příležitostná protestní shromáždění, která nebudou mít žádný vliv na politiku“.

„Vláda chce vytvořit digitální systém sociální kontroly regulací individuálního přístupu k právům a výhodám. Být mimo tento systém bude v podstatě znamenat sociální smrt. Digitalizace již není jen způsob, jak shromažďovat a ukládat informace: nyní přizpůsobí sociální profily potřebám státu,“ uzavírá Stanovaya.

Zdroj: The Moscow Times

Tagy článku