Rytíři opět podpořili syrské sirotky

Rytíři opět podpořili syrské sirotky
29 / 01 / 2020, 16:30

Nezisková organizace Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského, která je personálně spjata s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského, znovu zaslala finanční podporu do nestabilních částí Sýrie v rámci projektu ADOPCE SÝRIE. Daná podpora je směrována do Křesťanských sirotčinců na podporu dětí a na podporu obnovy křesťanských symbolů.

V lednu 2020 bylo do Sýrie předáno 3000 USD, a to konkrétně 1500 USD do Kláštera svatého Pavla v Damašku (pro dvě adoptivní děti) a na celkový chod sirotčince, 500 USD předáno do Kláštera sv. Tekla Maloule a na obnovu Křesťanských symbolů byly zdroje předány ve výši 1000 USD Klášteru sv. Bendlaimona.

Předseda Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského, Richard Andrle k nové pomoci uvedl: „Společenství prozatím zasílá 100 % vybraných prostředků na své humanitární a charitativní akce, tj. veškeré zdroje jsou řádně a efektivně využity. Mimo tyto zahraniční aktivity věnovalo Společenství částku 25.000,- Kč i nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (oddělení paliativní péče). Společenství tímto aktivně pokračuje v dlouhodobé humanitární a rozvojové spolupráci.“

Pro rok 2020 plánuje Společenství rozšířit tuto činnost o další spolupráci v Sýrii, a to církevní charitou sv. Patroisse v Damašku, jež je obdobou charity v ČR. Tato charitativní organizace se aktivně zapojuje do aktivit jako je např. finanční podpora neúplných rodin, kde otec či matka zemřela, nebo se otec či matka nemůže o dítě starat či jej z důvodu chudoby a absence práce neuživí. Do konce roku 2020 se na základě uzavřené darovací smlouvy s významným dárcem plánuje zaslat cca 22 tis. USD. Projekt Adopce Sýrie je možné podpořit zde: www.adopcesyrie.cz Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského (latinsky Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani, zkratka OSLJ), se kterým je Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského propojeno, je křesťanský rytířský řád, který byl založen v 11. století jako jedna z nejstarších charitativních organizací na světě.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace