Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní protestuje proti nepravdivým tvrzením státního zástupce

Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní protestuje proti nepravdivým tvrzením státního zástupce
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
05 / 03 / 2015, 11:30

Tisková zpráva LEX o.s. k nepravdivým tvrzením státního zástupce JUDr. Romana Kafky v pořadu Otázky Václava Moravce

Zveřejňujeme plný text tiskové zprávy, zveřejněné dnes na serveru gunlex.cz:

LEX o.s. – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní ostře protestuje proti zcela nepravdivým tvrzením státního zástupce JUDr. Romana Kafky, která prezentoval v pořadu „Otázky Václava Moravce" dne 1. března 2015. Mediální prezentaci soukromých názorů státního zástupce považuje LEX za poměrně zásadní překročení jeho kompetencí.

LEX upozorňuje na nepravdivé tvrzení státního zástupce JUDr. Romana Kafky dozorujícího vyšetřování uherskobrodské tragédie, který v pořadu „Otázky Václava Moravce" 1.3.2015 řekl doslova: „…ze své praxe mohu říci, že velká část, dokonce bych řekl valná část násilné trestné činnosti je páchána legálně drženými střelnými zbraněmi. To znamená, samozřejmě je na místě jako jistá opatrnost, jak, a velká opatrnost, a to jak při udělování, prodlužování zbrojního oprávnění, tak samozřejmě možná i ve faktické dispozici a možnosti těch, těch držitelů zbrojních oprávnění a držitelů zbraní. To znamená, je zde možná otázka na místě, zda neomezit zákonem počty držených střelných zbraní u konkrétních osob i reálnou fyzickou dispozici s těmi zbraněmi. To znamená, například, pokud se týče toho, kdyby ty zbraně měly být fyzicky uloženy a pod jakou kontrolou."

Ve skutečnosti se počet násilných trestných činů v ČR ročně pohybuje kolem 18.000, počet trestných činů spáchaných držiteli zbrojních průkazů legálně drženou střelnou zbraní dle dostupné statistiky Policie ČR nikdy nepřekročil stovku za jeden rok. Podíl legálně držených střelných zbraní na násilné trestné činnosti tedy nikdy ani zdaleka nedosáhl ani jednoho procenta, jak je vidět i z grafu uvedeného níže. Celkově se kriminalita spáchaná střelnou zbraní - bez rozlišení legální či nelegální - dlouhodobě pohybuje pod 2 % zjištěných násilných trestných činů.

Úkolem státního zástupce je vykonávat dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a nikoliv mediálně prezentovat své názory na legální držení zbraní, navíc podložené nepravdivými skutečnostmi.

Událost v Uherském Brodě je tragédie, která rozhodně musí být důkladně vyšetřena a také analyzována za účelem odhalení případných systémových chyb. Tuto analýzu však není možné provést bez kompletních informací, které budou k dispozici teprve po uzavření vyšetřování. Do té doby jsou konkrétní návrhy opatření pouze populistickou snahou o vlastní zviditelnění nebo ventilováním osobní předpojatosti autorů vůči legálnímu držení zbraní zákonadbalými občany tohoto státu.

LEX o.s. proto žádá, aby se státní zástupce JUDr. Kafka nadále zdržel sdělování nepravdivých informací a obecně svých osobních představ, jak novelizovat zákon o zbraních a střelivu.

V Praze dne 5. března 2015, LEX o.s. – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Příloha: Porovnání násilné kriminality a trestných činů spáchaných střelnou zbraní v letech 2012 a 2013 (zdroj dat: PČR)

Psali jsme také:

Nahlížení do databáze držitelů zbraní je nesmysl

Mediální hon na držitele zbraní?

Policie varuje "Upusťte od zveřejňování nepravd a spekulací!"

Uherský Brod: jak probíhala komunikace mezi složkami IZS

Před útoky šílených střelců jsme bezbranní. Můžeme ale zvýšit šanci na přežití

Budou mít psychiatři přístup do centrálního registru zbraní?

Uherský Brod: šílený střelec v restauraci usmrtil osm lidí.

Bude mít občan právní jistotu při obraně před útočníky?

Podaří se posílit právo na sebeobranu obětí před útočníky, kteří násilně vniknou do jejich příbytku?

Nutná obrana při napadení z pohledu orgánů činných v trestním řízení

Má v České republice občan právo účinně se bránit útočníkovi? A je to právo stejné ve všech krajích republiky?

Trest smrti, ano či ne?

Křižácké tažení za zákaz držení zbraní obyvatel EU

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.