SECURITAS ČR chce do konce roku 2021 zdigitalizovat činnosti fyzické ostrahy u všech svých zákazníků. Cílem je prediktivní bezpečnost

SECURITAS ČR chce do konce roku 2021 zdigitalizovat činnosti fyzické ostrahy u všech svých zákazníků. Cílem je prediktivní bezpečnost
31 / 01 / 2021, 09:00

Největší tuzemská bezpečnostní agentura oznámila ambiciózní plán: digitalizovat činnosti fyzické ostrahy u všech svých zákazníků do konce roku 2021. Přechod se dotkne téměř 2000 bezpečnostních pracovníků v Česku a stovek zákazníků, kterým SECURITAS ČR fyzickou ostrahu poskytuje. V minulém roce už kompletně digitalizovala v rámci pilotního projektu v oblasti Západní Čechy a výsledky ukázaly, že efektivita bezpečnostních služeb se tak zvyšuje. Sběr dat z terénu a jejich automatická analýza směřují k zajištění tzv. prediktivní bezpečnosti – tedy schopnosti automaticky předvídat bezpečnostní rizika a předcházet jim.

Jak lze digitalizovat fyzickou ostrahu? Kromě toho, že čím dál víc práce při ochraně i provozu objektů dnes dokážou vykonávat digitální technologie samotné – například inteligentní kamerové systémy, automatické e-recepce a e-vrátnice či zabezpečovací systémy napojené na vzdálený dispečink, hraje při zabezpečení stále velkou roli lidská práce ostrahy. Organizuje se však dosud často s omezenou digitální evidencí, což je stav, který chce Securitas do konce roku 2021 zcela eliminovat.  

3 úrovně digitalizace, 2 digitální platformy

Společnost Securitas proto v pilotním projektu ve spolupráci se zákazníky v oblasti Západní Čechy vyvinula tři úrovně digitalizace: 1. digitalizace procesů managementu, 2. digitalizace procesů bezpečnostních pracovníků, 3. digitalizace na straně zákazníků – provázání vybraných procesů klientů a Securitas v jednom reportingovém rozhraní. K těmto účelům společnost používá dvě softwarové platformy – reportingový systém VISION, v němž všichni zúčastnění odbavují svoji agendu, a systém Securitas Customer Portal (SCP) jako nástroj vizualizační, v němž se veškerá agenda ukládá a třídí. To je místo k setkávání se zákazníkem. Oba nástroje mají vlastní analytické funkcionality a jejich využívání závisí plně na potřebách zákazníka.

Prediktivní bezpečnost v Česku už v roce 2021?

Digitalizace procesů všech zákazníků Securitas v oblasti Západních Čechy dopadla v roce 2020 úspěšně, proto chce nyní společnost převést na digitální platformy všechny své guardingové zakázky v České republice. K čemu to povede?  Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že digitalizace na místo nekonečného vyplňování dokumentů a papírování ušetří nejen kila papírů, tonerů a kancelářských potřeb, ale v průměru i neuvěřitelných 25 hodin administrativní práce měsíčně na jednoho manažera. Navíc se obvykle při samotném postupu digitalizace objeví mnoho procesů, které by bylo možné provádět efektivněji. To vše je ale teprve začátek práce s daty, která by celý bezpečnostní obor měla v budoucnosti změnit v duchu tzv. prediktivní bezpečnosti.

Nejvíc incidentů je v úterý kolem 10. hodiny

„Všímáme si, že hlavně u velkých klientů, kterým chráníme víc objektů, nabývá analýza dat z bezpečnostních procesů větší důležitosti a nepostradatelnosti. Dokážeme spolehlivě určit rizikové dny v týdnu, při efektivním sběru dat i rizikové hodiny. Zjistili jsme tak například, že v průmyslových objektech se nejvíc incidentů stává v úterý kolem 10. hodiny dopoledne. To je ale jen malá ukázka funkce prediktivní bezpečnosti, s přibývajícími daty získáme v budoucnu daleko přesnější a propracovaný systém předvídání rizik,“ říká Martina Němcová, obchodní ředitelka společnosti SECURITAS ČR. „Ještě dřív se ale stane realitou propojení dat z našeho reportingu přímo se složkami Integrovaného záchranného systému. V zahraničí už Securitas na několika místech takto sdílí data, například s místní policií. V České republice chystáme první projekt tohoto typu letos.“

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.