Senátní návrh zákona o pobytu cizinců neuspěl ve výboru pro zdravotnictví. Přepracovat! Říká poslanec Mašek

Senátní návrh zákona o pobytu cizinců neuspěl ve výboru pro zdravotnictví. Přepracovat! Říká poslanec Mašek
Autor fotografie: Pixabay
14 / 04 / 2023, 11:00

Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny na svém jednání 12. 4. 2023 nedoporučil Poslanecké sněmovně schválit senátní novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR, které jsme se na Security Magazínu již věnovali. Požádali jsme poslance o vyjádření. Zajímalo nás, v čem spatřují slabiny návrhu, otázka způsobu odstranění stávajícího monopolu PVZP a jak by měla vypadat legislativní úprava věci tak, aby vyhovovala jejich představě. Mezi prvními reagovali poslanci hnutí ANO Jiří Mašek a Milan Brázdil a zpravodaj sněmovního tisku, poslanec STAN Jan Kuchař.

Své vyjádření k návrhu zákona nám poskytl poslanec hnutí STAN Jan Kuchař, který byl zpravodajem tisku a své výhrady k senátnímu návrhu formuloval již dříve: „Z mého pohledu a i z pohledu dalších kolegů ze zdravotního výboru není novela dobře připravena a má mnohá rizika. Proto jsme jako zdravotní výbor vydali toto nedoporučující stanovisko. Rozhodně jsem pro zrušit tzv. monopol (i když z mého pohledu pokud tuto službu může poskytovat i druhá pojišťovna VITALIS, již to monopolem nelze nazývat), ale rozcházíme se v názoru jak.

Osobně bych preferoval, aby tuto službu poskytovaly dceřiné společnosti stoprocentně vlastněné zdravotními pojišťovnami. Současný zákon bude platný ještě 2 roky, máme tedy čas jít přípravou zákona z pera Ministerstva zdravotnictví ČR, který projde standardním legislativním procesem a mohou se prodiskutovat veškeré alternativy – jejich výhody či nevýhody. O tom, jak ale tato novela dopadne, rozhodne samozřejmě plénum sněmovny, kde je 200 osob a každý může mít jiný názor.“

Jaký je Váš postoj k senátnímu návrhu zákona o pobytu cizinců? Zdravotní výbor ho označil za špatný a nedoporučil ho Poslanecké sněmovně k přijetí. Souhlasíte s tím?

  • Jiří Mašek (ANO): Zvedl jsem ruku pro nedoporučeni senátního návrhu.
  • Milan Brázdil (ANO): Můj postoj k návrhu senátnímu je takový, že to je ostuda, když někteří senátoři pro tohle dokážou zvednout ruku.

Jaké jsou podle Vás hlavní slabiny, které senátní návrh přinášel? Jak se například díváte na dřívější fungovaní zprostředkovatelů z ruského či ukrajinského prostředí, které nepokrývaly péči. Pojistky, které uzavírali, byly často fiktivní a ve zdravotním systému tak vznikal dluh.

  • Jiří Mašek (ANO): Ano, je to hrozba podpojištění a tím neproplacení péče zdravotnickým zařízením.
  • Milan Brázdil (ANO): Nejvíc co mi vadí je, že senátoři nemysleli na možné (zahraniční) pacienty a na naše zdravotníky (poskytovatele zdravotní péče), ale mysleli hlavně na zisky soukromých (nezdravotních) pojišťoven.

Jaký by podle Vás měl být další osud zákona. Souhlasíte například s návrhem, že by se trh otevřel pro sedm veřejných zdravotních pojišťoven? Co je podle vás nejdůležitější při hledání nejlepšího znění zákona?

  • Jiří Mašek (ANO): Ještě záleží na hlasování ve sněmovně, ale výbor pro zdravotnictví vyslal  „jasný signál“:  Přepracovat!
  • Milan Brázdil (ANO): Tento senátní návrh by měl jít do koše. A co se týká Vašeho dotazu na sedm zdravotních pojišťoven, tak ty by se měly zredukovat na maximálně tři.

Jaké další změny a parametry byste do senátního návrhu rádi promítli, aby se nevrátily ty předchozí nešvary jako byly vysoké provize, absence řádné sítě zdravotnických zařízení či platby cizinců v hotovosti?

  • Jiří Mašek (ANO): Buď návrh zcela přepracovat formou nového vládního návrhu, nebo alespoň pojištění navázat na existující zdravotní pojišťovny.
  • Milan Brázdil (ANO): Nic nechci v senátním návrhu opravovat. Chci aby čas do konce platnosti stávající normy využilo ministerstvo zdravotnictví na to, aby připravilo nový a kvalitní návrh.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.