Siemens a 100 Resilient Cities oznamují partnerství: Odolná města součástí konceptu tzv. chytrých měst

Siemens a 100 Resilient Cities oznamují partnerství: Odolná města součástí konceptu tzv. chytrých měst
26 / 08 / 2016, 04:30

Společnost Siemens se stala partnerem platformy 100 Resilient Cities (100RC), která v celosvětovém měřítku pomáhá městům a jejich obyvatelům připravit se na zátěžové situaci a stát se odolnějšími vůči sociálním a ekonomickým výzvám.

Siemens, jakožto jeden z partnerů, přináší členským městům v platformě 100RC své know-how v oblasti energetiky, dopravy, stavebních technologií v souladu s konceptem chytrých měst.

Platforma 100RC, kterou založila Rockefellerova nadace, sdružuje města v rámci celého světa a spolu se svými partnery z veřejného i soukromého sektoru jim nabízí řadu koncepcí a nástrojů, jak zvýšit svou odolnost a efektivitu v současném globálním prostředí. Mezi problémy, kterým města čelí, patří například přetížený nebo neefektivní systém veřejné dopravy, násilí či kritický nedostatek jídla či vody. Představitelé měst po celém světě si také uvědomují, že problémy spojené se stěhováním obyvatel do velkých měst, globalizací a změnami klimatu společně s pokročilou digitalizací vyvolávají nutnost změn v řízení, ve výstavbě a správě měst.

Siemens poskytne platformě 100RC své rozsáhlé znalosti v oblastech energetiky, dopravy a stavebních technologií, stejně jako sadu nástrojů, která umožní členským městům 100RC navrhovat a realizovat své vlastní strategie.

„Optimalizace městské infrastruktury, náklady na její budování a údržbu i s ní spojená ekologická zátěž jsou palčivým problémem také tuzemských měst,“ vysvětluje Roman Kokšal, ředitel divize Mobility, Siemens Česká republika a dodává: „V současnosti hledáme obdobnou platformu ke spolupráci i v České republice.“

Odolná města součástí konceptu tzv. chytrých měst

Koncept chytrých měst, neboli smart cities, je v posledních letech velký fenomén. Urbanizace, globalizace a klimatické změny mění dnešní podobu měst a ty je potřeba přizpůsobit tak, aby vyhovovaly zvyšujícím se požadavkům občanů. Chytrá města jsou založena na využití moderních technologií ke zlepšení života obyvatel ve městech, zefektivnění spotřeby energií a snížení emisí CO2. Společnost Siemens vlastní technické know-how, díky kterému může tyto požadavky zajistit. Pro správné fungování systémů a integraci dat je však více než žádoucí i kooperace s dalšími subjekty.

„Technologie hrají klíčovou roli při budování odolných měst. Jen ta nejodolnější a nejpřizpůsobivější města totiž zůstanou v globalizovaném světě ekonomicky konkurenceschopná a atraktivní pro obchodní investice. Odolná infrastruktura proto není jen možností, je nezbytná,“ uvedl k partnerství Roland Busch, člen představenstva společnosti Siemens AG.

Mezi další partnery platformy 100RC patří například Microsoft, Swiss Re, Světová banka, Cisco a Sandia National Laboratories.

Tagy článku