Sophos zařazuje vyšší rychlost s novým partnerským programem

Sophos zařazuje vyšší rychlost s novým partnerským programem
14 / 08 / 2019, 07:30

Společnost Sophos, celosvětový lídr v oblasti ochrany sítí a koncových bodů, prostřednictvím nového partnerského programu ještě více usnadňuje přesun do světa synchronizovaného zabezpečení. Spolu s novým partnerským programem Sophos znovu klade důraz na partnerské kanály s rozšířenou nabídkou MSP (Managed Services Providers, poskytovatelé řízených služeb) a podporou prodeje, přičemž přizpůsobená struktura slev umožní partnerům efektivně působit na trhu.

Nový program vytváří přidanou hodnotu s cílem usnadnit a přizpůsobit spolupráci individuálním potřebám a růstu všem partnerům společnosti Sophos, ať už se jedná o distributory a poskytovatele implementačních služeb nebo společnosti se zájmem stát se specialistou na bezpečnostní řešení.

Čtyři úrovně Autorizovaný, Stříbrný, Zlatý a Platinový partner zůstávají zachované, upraveny byly podmínky pro přechod na vyšší úroveň, aby se partneři mohli co nejsnáze rozvíjet a těžit z vyšších slev.

Naším zájmem je generovat obchodní příležitosti a získávat potenciální zákazníky ruku v ruce s našimi partnery. Kromě organizačních změn se proto zvláště zaměřujeme na registraci nových obchodních případů a projektů,“ řekl Mariusz Rzepka, oblastní manažer prodeje pro východní Evropu. „V posledních měsících velmi intenzivně nasloucháme partnerům a vyhodnocujeme, kde je naše pozice dobrá a kde si můžeme vést ještě lépe. Restrukturalizace nám otevírá nové možnosti, jak využít výhod našeho řešení synchronizovaného zabezpečení a úspěšně soupeřit s konkurencí. Nesoustředíme se tak pouze na klasické oblasti, jakými jsou koncový bod a brána, ale vědomě se vydáváme do nových oblastí byznysu, které se před námi otevírají, jako například cloud. Mimo to, s nově vytvořeným týmem pro středně velké firmy jsme začali nabízet našim partnerům ještě větší podporu. Pomáháme partnerům identifikovat příležitosti pro zlepšení a předkládáme návrhy a témata, jež mohou vést k získání nových potenciálních zákazníků.

Program MSP Connect


Firmy spolupracující se společností Sophos mají k dispozici řadu ověřených nástrojů, které byly v rámci nového partnerského programu vylepšeny a lze je využívat v partnerském portálu. Jedním z výrazných prvků této oblasti podpory jsou řízené služby. S pomocí programu MSP Connect mohou partneři nabízet svým zákazníkům kompletní ochranu s poskytovatelem, programem i bezpečnostním portfoliem řízeným prostřednictvím jednoduché platformy pro správu. Program MSP Flex navíc nabízí partnerům se zájmem o aktivní poskytování řízených služeb potřebný základní nástroj, přičemž Sophos poskytne i potřebné know-how v rámci komplexního programu školení a certifikací.

„Účinné zabezpečení informačních technologií je možné pouze v případě, že se zohledňují individuální potřeby firem a spolupráce je postavena na vzájemné důvěře,“ říká Rzepka. „Vyžaduje to individuální poradenství, odpovídající know-how a holistický přístup k řešením. Do hry zde vstupuje i týmová spolupráce společnosti Sophos s partnery, kdy se 100% soustředíme na nepřímý prodejní model a plně spoléháme na naše partnery i na úzkou, transparentní a spolehlivou spolupráci se vzájemnou důvěrou. Náš nový partnerský program tuto úzkou spolupráci ještě více zefektivňuje, jedná se tak o ideální výchozí bod pro všechny partnery, kteří chtějí dále rozšiřovat své podnikání v oblasti bezpečnosti informačních technologií a připravit se na budoucnost pomocí inovativních technologií a služeb.“

Přečtěte si analýzy a novinky z oblasti bezpečnosti na oceňovaném blogu Naked Security News a získejte další nejnovější informace ze společnosti Sophos na Sophos News. 

 

O společnosti Sophos

Společnost Sophos je lídrem v oblasti nové generace ochrany koncových bodů i sítí. Jako průkopník v oblasti synchronizované ochrany vyvíjí svá inovativní řešení pro ochranu koncových bodů, sítí, webů, elektronické pošty i mobilních zařízení a pro šifrování dat tak, aby jednotlivé produkty mohly lépe vzájemně spolupracovat. Na komplexní bezpečnostní řešení společnosti Sophos jako na nejlepší možnou ochranu před pokročilými hrozbami i ztrátou dat se spoléhá již více než 100 milionů uživatelů ze 150 zemí. Produkty značky Sophos jsou exkluzivně dostupné prostřednictvím celosvětové sítě složené z více než 47 000 registrovaných partnerů. Sophos sídlí v britském Oxfordu a je veřejně obchodovatelnou společností na londýnské burze pod symbolem „SOPH“. Více informací o společnosti naleznete na adrese www.sophos.com.

Prohlášení týkající se budoucnosti

Některá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě představují nebo mohou představovat „prohlášení týkající se budoucnosti“. Vzhledem k tomu, že se tato prohlášení týkají budoucích událostí a okolností, zahrnují ze své podstaty rizika a nejistotu. Skutečné výsledky se mohou, a často tomu tak i je, od naznačovaných výsledků podstatně lišit. Veškerá prohlášení týkající se budoucnosti obsažená v této tiskové zprávě odráží názor managementu na budoucí vývoj k okamžiku vydání zprávy. Nevyžadují-li zákony nebo kotační pravidla orgánu britského burzovního dohledu pro kotování jinak, nemá společnost Sophos žádnou povinnost veřejně revidovat jakákoli výhledová prohlášení z této tiskové zprávy na základě změny očekávání nebo ve světle nových událostí a okolností po datu vydání této zprávy.

 

 

Tagy článku