Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Rakousko

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Rakousko
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
27 / 09 / 2014, 10:15

STUDIE: zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku: RAKOUSKO
Autor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Článek je první částí „miniseriálu“ o zahraničních příkladech privatizace výkonu funkce obecních bezpečnostních sborů, tedy situace, kdy roli „obecní policie“ zastává soukromá bezpečnostní agentura. Že se jedná o téma potenciálně citlivé, svědčí i nedávné stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, upozorňující na možná úskalí takového postupu v domácím prostředí (Stanovisko k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti obcí soukromoprávními subjekty, soukromými bezpečnostními službami). Ale protože doma není nikdo prorokem, nebude na škodu nahlédnout právě do dalších evropských zemí a poučit se, jakým způsobem se s podobnými výzvami vypořádali jinde.

Obecní policie v Rakousku

Obecní či městské policejní sbory (Stadtpolizei) v Rakousku v současnosti provozuje asi 50, zpravidla méně lidnatých obcí. V řadách těchto sborů působí dohromady ne více než 370 strážníků (stav z ledna 2010). Nejpočetnější spor je v Badenu u Vídně (cca 40 osob). Strážníci musí působit pouze na teritoriu jedné obce, model veřejnoprávních dohod o sdílení kapacit strážníků zde není přípustný.

Atypická řešení v rámci statutárních měst

Statutárním obcím je zřizování obecních policií ústavním zákonem odepřeno. Tyto obce se tak někdy uchylují k vybudování „městské stráže“, která není obecní policií ve vlastním smyslu slova, ale prodlouženou rukou obecního bezpečnostního inspektorátu (to je příklad hlavního města Vídně, Lince nebo města Wels – obě ve spolkové zemi Horní Rakousy). Několik statutárních obcí se však vydalo „dodavatelskou“ cestou, nebo ji alespoň zvažovalo.

Villach

Statutární město Villach (59 646 obyvatel) zvolilo „službu na klíč“, nazývanou „Villacher Citystreife“. Tento servis je o víkendech od dubna 2010 zajišťován firmou Leon.

Wiener Neustadt

Téma většího zapojení města (41 701 obyvatel) do zajišťování bezpečnosti na svém území otevřela vražda pod širým nebem, ke které došlo v květnu 2009 (noční loupežné přepadení na pěší zóně). Okamžitě zazněly hlasy po navýšení počtu spolkových policistů na území města nebo pro podporu najmutí soukromé bezpečnostní agentury pro „pochůzkovou“ činnost v neuralgických bodech města. Přinejmenším v roce 2009 tak město uzavřelo kontrakt se soukromou bezpečnostní agenturou, která pro několik „pátečních a sobotních večerů a nocí“ počínaje 1. červencem zajistila dva dvoučlenné týmy, označované jako Party-Sheriffs nebo Party-Cops. V hledáčku pochůzkářů v modrých stejnokrojích byl vandalismus, „rušení nočního klidu“ a „výstřelky pod vlivem alkoholu“, s důrazem na lokality ve středu města a v okolí nočních klubů.

Radnice projekt hodnotila pozitivně s tím, že ačkoli soukromá firma nedisponuje žádnými zvláštními pravomocemi, ani nemůže po nikom požadovat prokázání totožnosti, přesto buduje u zákona dbalé veřejnosti „emocionální pocit bezpečí“. V případě závažnějších incidentů byla bezodkladně zalarmována policie, případně zdravotníci (transport „na mol opilé mládeže na záchytku“). Celý projekt byl koncipován jako krátkodobý, vyjma roku 2009 radnice zřejmě soukromou agenturu neangažovala a vyjádřila se v tom smyslu, že „do roka“ vyškolí pro podobné úkoly vlastní zaměstnance. Pouze roku 2013 zazněly hlasy, že soukromá agentura by mohla pomoci odhalit pachatele, který v katastru města otrávil několik psů.

Oficiální zdroje mlčí o tom, kterou firmu město vlastně pro pochůzkovou činnost v roce 2009 najalo. Zřejmě se jedná o firmu Fass Sec, která ve městě Wiener Neustadt sídlí a která avizuje i další obce ve svém portfoliu (viz níže).

Innsbruck

O konceptu obecní stráže (ve veřejném diskursu nazývané zavádějícím způsobem Stadtpolizei) se v rámci města (145 871 obyvatel, zemské hlavní město spolkové země Tyrolsko) hovořilo přinejmenším od roku 2008. Sbor nicméně nakonec nevznikl s tím, že zcela postačí postupně posílit jiné těleso, existující v rámci obce již od roku 2005. Tím je Mobilní monitorovací skupina (Mobile Überwachungsgruppe, MÜG).

Mezi stěžejní oblasti činnosti Skupiny patří monitoring dodržování zákazu alkoholu na pěší zóně v centru města a na autobusové nádraží, vyřizování stížností na rušení nočního klidu, potírání různých forem vandalismu, hledání ztracených dětí respektive zjišťování důvodů pohybu dětí bez dozoru po ulicích města.

Jako i v jiných městech, i zde je často zmíněna otázka nákladů a přínosů. Pro rok 2015 je odhadováno, že Skupina město vyjde na rovný milion eur (610 000 eur na mzdy a 390 000 eur na další náklady). Je pak na diskusi, zda je to pro 18 (podle jiných údajů 17) zaměstnanců (z toho 3 ženy) mnoho nebo málo. Pokud počítáme s průměrně 10 000 řešenými „případy“ ročně, pak jeden vyjde město na 100 eur. Předmětem politické a společenské diskuse je možné rozšíření pravomocí Skupiny, tak aby se mimo jiné i více samofinancovala. Město se chystá, že roku 2015 omezí spolupráci se soukromou agenturou G4S, která pro něj na dodavatelské bázi řeší část výběru pokut za nesprávné parkování v zónách krátkodobého stání. Jedná se tak o určitý příklad de-privatizace bezpečnosti v rámci statutárních obcí Rakouska.

„Dodavatelská“ a jiná specifická řešení v nestatutárních obcích Rakouska

Některé obce v Rakousku – které nejsou statutárními obcemi a nic jim zřízení „obecní policie“ nekomplikuje – se (podobně jako statutární města Wiener Neustadt a Villach) vydaly cestou, kdy obecní policie nezřizují a otázku bezpečnosti řeší nebo chtějí řešit dodavatelsky.

Konkrétně roku 2004 obce v alpské oblasti Montafon (spolková země Vorarlberg) najaly soukromou bezpečnostní službu s cílem provozovat mobilní radary a pokutovat řidiče za dopravní přestupky. Spolkové policejní síly se totiž vyjádřily, že kvůli nedostatku kapacit nedokáží v tomto regionu garantovat dopravní bezpečnost. V průběhu každého dne obsluha střídá stanoviště tak, aby mohla kontrolovat rychlost projíždějících vozů na co možno největším počtu kritických míst. V případě porušení předpisů pak bezpečnostní firma ohlásí přestupek řidiče i se záznamem o překročení maximální povolené rychlosti okresnímu hejtmanství v Bludenz. Provinilci pak může být vyměřena pokuta. Spolkové ministerstvo vnitra proti návrhu nevzneslo žádné námitky. Pokud však oznámení o přestupku učiní soukromá firma, může řidič rozhodnutí okresního hejtmanství napadnout u správního soudu.

Soukromou agenturu roku 2007 najala také obec Tulln an der Donau (spolková země Dolní Rakousy, 15 000 obyvatel), konfrontovaná se skokovým nárůstem dětské kriminality
a vandalismu (pro rok 2006 byly zaznamenány škody na obecním majetku ve výši 100 000 eur). „Státní“ policisté totiž odmítli v rámci obce navýšit své kapacity.

Dodavatelsky koncipované řešení místních záležitosti veřejného pořádku bylo v neupřesněné době zvoleno i v obci Korneuburg (spolková země Dolní Rakousy, 12 000 obyvatel). Zde působící firma FSZ sama v této souvislosti používá pojem Orts-Streife tedy „místní pochůzková činnost“ a konstatuje následující: „Stále rostoucí kriminalita představuje úkol pro soukromé bezpečnostní firmy. Stále více a více obcí nebo institucí veřejného sektoru požaduje intenzivnější sledování. Jsme schopni tento úkol přijmout a provozovat hlídkou činnost v určité komunitě. Naší prací je přítomnost v neuralgických bodech, jako prevence vandalismu a trestné činnosti“.

Pokud se podíváme „na stranu nabídky“, pak nelze přehlédnout již zmíněnou firmu Fass Sec, která sídlí ve městě Wiener Neustadt (kde přinejmenším roku 2009 jako „náhrada“ za neexistující obecní policii také působila). Firma ve svém portfoliu uvádí ale ještě 13 dalších obcí, kde vykonávala či vykonává služby typu „místní pochůzková činnost“ (Ortstreife, Lokalstreife nebo City-Patrol).

  • V sedmi případech se jedná o spolkovou zemi Dolní Rakousy: Ebreichsdorf (10 200 obyvatel); Neunkirchen (12 300 obyvatel), těleso je pojmenováno jako Lokalstreife; Würflach (1 500 obyvatel); Pitten (2 500 obyvatel); Ternitz (14 800 obyvatel), těleso je pojmenováno jako City Patrol; Gloggnitz (6 000 obyvatel) a Traiskirchen (17 600 obyvatel).
  • Další čtyři obce se nacházejí v Tyrolsku: Fügen im Zillertal (4 000 obyvatel); Gerlos (770 obyvatel); Mayrhofen im Zillertal (3 800 obyvatel) a St. Anton (2 400 obyvatel).
  • Poslední dvě obce, kde firma Fass Sec působila či působí, se nacházejí na teritoriu spolkové země Salzbursko: St. Johann im Pongau (10 700 obyvatel) a Zell am See (9 500 obyvatel).

Pozitiva modelu

  • Pro některé obce se jednalo o poslední možnost poté, co vyčerpaly všechny ostatní.
  • Všechny výše uvedené aktivity byly hodnoceny jako spíše úspěšné, přinejmenším jako preventivně odstrašující instrument.
  • Zvolený model je zřejmě relativně levný, respektive se samofinancuje.

Negativa modelu a jeho kritika

  • Personál soukromé agentury se netěší statutu „veřejného činitele“, na což někteří přestupníci hřeší.
  • Pokud oznámení o dopravním přestupku učiní soukromá firma, může řidič nicméně rozhodnutí okresního hejtmanství napadnout u nezávislého správního senátu.

Tato studie je výstupem z grantu P408/11/0395 financovaném Grantovou agenturou České republiky, jíž autor tímto děkuje za finanční podporu výzkumu problematiky privatizace bezpečnosti.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Policejní akademie České republiky v Praze
krulik@polac.cz

Psali jsme také:

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Německo

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.