Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“- Německo

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“- Německo
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
13 / 10 / 2014, 07:00

STUDIE: zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku: NĚMECKO
Autor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Příspěvek představuje další část pomyslného seriálu o tématu privatizace výkonu funkce obecních bezpečnostních sborů. Po Rakousku (článek naleznete zde) přichází na řadu další země, sousedící s Českou republikou: Německo.

Obecní policie v Německu

Sbory obecních policií je v rámci Německa možné označit za staronovou záležitost. V periodě od konce II. světové války do poloviny sedmdesátých 20. století totiž tyto sbory existovaly v celé řadě měst „západního“ Německa. Postupně však byly zrušeny a jejich kapacity inkorporovány do zemských policejních sborů. Dnes (tedy přinejmenším od devadesátých 20. století) však některé obce podobné sbory začaly znovu vytvářet. Reagovaly tak na skutečnost, že zemské policejní sbory nedokázaly být „vždy včas na místech, kde to konkrétní obce požadovaly“.
Celá řada obcí v Německu se vydala poněkud jinou cestou, než je zřizování „klasických“ obecních policií. Rozhodly se situaci řešit „dodavatelsky“ a pro zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku najmout soukromou bezpečnostní agenturu (která vykonává službu, která je obvykle inzerována jako City-Streife nebo Orts-Streife, tedy „pochůzková činnost ve městě nebo obci“ – přičemž stejným pojmem může být ale označena i pochůzková činnost strážníků nebo zemských policistů).

Konkrétní příklady z dnešního Německa

Město Osnabrück (163 000 obyvatel, spolková země Dolní Sasko) patří mezi průkopníky tohoto modelu. Místní soukromá agentura WSO se na zvyšování pocitu bezpečí obyvatel obce (zejména, ale nikoli výhradně, v okolí nákupních center a promenád) podílí již od roku 1993!

Od roku 2011 se touto cestou vydala lázeňská lokalita Bad Breisig (okolo 8 900 obyvatel, spolková země Porýní – Falc). Personál zdejší firmy CBAR Security je instruován, aby svou „viditelnou avšak neobtěžující přítomností, s důrazem na turisty vyhledávaná místa, odrazoval potenciální pachatele trestné činnosti a vandaly“.

V dubnu 2011 k obdobnému modelu sáhla obec Viernheim (33 000 obyvatel, spolková země Hesensko). Ta jako prodlouženou ruku obecního bezpečnostního referátu (Ordnungsamt) zvolila neupřesněnou soukromou firmu. Pilotní kontrakt zněl na 400 hlídkových hodin (lidské síly, vozidlo a pes) za 13 400 eur.

V rámci města Leverkusen (160 000 obyvatel, spolková země Severní Porýní – Vestfálsko) působí firma Cölner Sicherheitsdienst se sídlem v nedalekém Pulheimu. Firma vedle středu města operuje rovněž v prostoru nebo v blízkosti obecních parků, hřišť, respektive během větších akcí, pořádaných na území obce.

Nejedná se však pouze o obce v rámci „západního“ Německa. Představitelé obce Prenzlau (19 000 obyvatel, spolková země Braniborsko) dávají (neupřesněné) náklady na City-Streife do souvislosti s prostředky, které obec každoročně vynakládá na odstraňování graffiti a dopadů jiných forem vandalismu.

Kdo tyto služby nabízí?

A jaká je situace na straně nabídky? Službu uvedeného charakteru inzeruje například firma F+G Security GmbH. Její ústředí je v obci Maulbronn (Bádensko – Würtembersko). Firma působí například v obci Mühlacker nebo Friolzheim (zhruba 24 000 respektive 3 700 obyvatel, obě obce rovněž ve spolkové zemi Bádensko – Würtembersko) nebo Iliingen (16 500 obyvatel, spolková země Sársko), nebo je najímána jednorázově, například obcemi, kde se pořádají sportovní, kulturní či jiné větší akce pod širým nebem. Články z tisku výslovně hovoří o tom, že tento model je daleko levnější, než zřízení vlastní obecní policie.

Někdy je však situace nepříliš jasná. Například firma SGB Sicherheitsgruppe Berlin GmbH pod pojmem City-Streife nabízí zřejmě zejména hlídkování před konkrétními obchody.

Jiné firmy však takové otázky nevzbuzují. Konkrétně firma PWD Wachdienst, se sídlem v obci Püttlingen, spolková země Sársko) nabízí model „soukromé“ (Private Citystreife) a „obecní“ pochůzkové služby (Kommunale Citystreife), tedy řešení pro firmy, instituce nebo obce jako takové. I firma Lutter se sídlem v obci Büren (spolková země Severní Porýní – Vestfálsko) vidí ve službách pro obce nemalý potenciál.

Zhodnocení situace

Pozitiva modelu

  • Určité náklady jsou dávány do kontrastu s úsporami, které vznikají, protože není třeba odstraňovat tolik škod po vandalech.
  • Zejména turistické lokality si cení zvýšení pocitu bezpečí v konkrétních obcích.

Negativa modelu a jeho kritika

  • Soukromé firmy operují pouze v exponovaných částech v centru obce a na periferii se tolik neobjevují (což je ovšem jev, který by se mohl týkat i obecních policií v pravém smyslu slova).

Tato studie je výstupem z grantu P408/11/0395 financovaném Grantovou agenturou České republiky, jíž autor tímto děkuje za finanční podporu výzkumu problematiky privatizace bezpečnosti.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Policejní akademie České republiky v Praze
krulik@polac.cz

Psali jsme také:

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Rakousko

Tagy článku