Sovětský svaz II. aneb diktatura přichází z Bruselu

Sovětský svaz II. aneb diktatura přichází z Bruselu
Popisek: EU
22 / 12 / 2017, 15:30

Evropská unie přestala plnit svůj účel a místo toho dusí suverenitu členských zemí . Je třeba zásadní systémové reformy.

Vypůjčil jsem si parafrázovaný název tohoto komentáře ze známé knihy reformního komunisty Zdeňka Mlynáře ,,Mráz přichází z Kremlu" zcela záměrně. Již několikrát jsem poukázal ve svých komentářích na zhoubnou cestu, kterou několik let razí EU v čele s bruselskou úřednickou autokracií, která ,,salámovou" metodou ničí suverenitu členských zemí, aby se stal skutečností sen všech eurohujerů - Spojené státy evropské. Naposledy zmínil tuto myšlenku předseda německé sociální demokracie Martin Schulz, který se tím dokonale odkopal.

psali jsme: Zhmotní se sen všech eurohujerů?

Poslední směrnice z dílny EU, a to nepočítám největší zhůvěřilost v podobě směrnice o regulaci zbraní, připomínají spíše nepovedené (ale o to nebezpečnější) experimenty čaroděje Čáryfuka. EU prošla za desítky let významnými proměnami, nicméně nynější podoba je už bez Velké Británie zpolitizovaný spolek ,,majitelů" EU Francie a Německa, kterým právě chybí protiváha v podobě Velké Británie.

Pod pláštíkem kdysi vznešené, ale hlavně potřebné myšlenky evropské integrace tak EU nabyla podoby represivního aparátu, který však nesídlí v národních státech, ale ve všemocném Bruselu, který si dovoluje žalovat členské státy za to, že si dovolují odporovat jeho vůli, například ve věci migrantských kvót. Tím se Brusel dostal v podstatě na stejnou úroveň bývalého Sovětského svazu, který diktoval svým satelitům ve střední a jihovýchodní Evropě co mají, ale co také především nemají dělat.

psali jsme: Maďarsko vs. bruselská pokusná laboratoř. Orbán drží prapor suverenity v Evropě

Nynější stav EU tak potřebuje hlubokou systémovou a strukturální reformu, která by vedla k větší a demokratičtější rotaci čelných představitelů EU, navrácení suverenity členských států, větší demokratičnosti bruselských institucí a většímu vlivu malých států na politickém směřování EU. Jinak bude ještě hůř a směřování k evropskému superstátu bude stále blíž.

Pánové Schulzové a další vůbec nedomýšlí, co by jejich projekt Spojených států evropských přinesl národním státům. Ty by v prvé řadě už nebyly národními, ale přišly by o zbytek suverenity a staly se bezvýznamnými přívěsky a poslušnými vykonavateli vedoucích špiček evropského zbyrokratizovaného superstátu. A to přece nemůže chtít nikdo, nebo snad ano?

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.