Speciální seminář a promoce absolventů MBA

Speciální seminář a promoce absolventů MBA
17 / 05 / 2016, 11:45

Dne 15. 5. 2016 v Galerii MIRO, Kostel Sv. Rocha v Praze uspořádala společnost EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT v kooperaci s generálním partnerem LONDON INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION a mediálním partnerem SECURITY Magazín speciální seminář „Terorismus v kontextu Evropské migrační krize“, na který navazovali slavnostní promoce úspěšných absolventů programů MBA, bezpečnostní a krizový management.

Přednášky na toto aktuální téma odprezentovali fundovaní odborníci p. David Bohbot z Izraele, bývalý člen speciálních jednotek Izraelské armády, jednatel MASADA Security Solutions a p. Ing. Josef Sedlák, gen. mjr. v.z., bývalý velitel 4. brigády rychlého nasazení. národní zástupce ČR u NATO/SHAPE, působící na ČVUT, lektor EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT.

Promoce studentů MBA

Úspěšní absolventi přijali diplomy a srdečné gratulace od p. Ing. Vladislava Stanka, MBA, CEO spol. EUROPEAN INSTITUTE, prof. Ing. Tomáše Lovečka, PhD., ze Žilinské Univerzity, Ing. Josefa Sedláka, gen. mjr. v.z, doc. Ing. Andreje Velase, PhD., vedoucího katedry bezpečnostního managementu. Žilinské Univerzity v Žilině a p. Davida Bohbota, jednatele MASADA Security Solutions.

Všem úspěšným absolventům gratulujeme!

Mgr. Martin ZACH
Tiskový mluvči
www.european-institute.cz

Tagy článku