Spiknutí policejního managementu aneb jak obcházet pravomocná soudní rozhodnutí

Spiknutí policejního managementu aneb jak obcházet pravomocná soudní rozhodnutí
24 / 04 / 2018, 11:00

Někteří policisté jsou naštvaní. Zamést šikanu u policie je podle nich hračka, což dokládají řadou oficiálních dokumentů.

Z nich je patrné, že vám nepostačí ani pravomocný rozsudek soudu s verdiktem, že máte pravdu a byl jste u sboru šikanován, protože argumentace odboru vnitřní kontroly (OVK) policejního prezidia, kam rozsudek předáte, vás uzemní termínem, že je skutek promlčen.

Takže na náhradu škody nemáte právo a spravedlnosti se tedy nelze dobrat. Není tak divu, že se sebevraždy stávají nedílnou součástí služby u policejního sboru.

Meritum problému začíná už u té skutečnosti, že nadřízení služební funkcionáři nesprávným služebním postupem krátí deklarovaná práva svých podřízených, co si na šikanu stěžují. Podání spadající do jejich kompetence (řízené ve věcech služebního poměru ohledně šikany) zcela protiprávně postupují odboru vnitřní kontroly.

OVK nemá k těmto rozhodnutím žádné kompetence a věcnou příslušnost. Je těžko uvěřitelné, že si tento odbor ve svých písemnostech plete trestní řízení s civilním, kde se neřeší vina a trest, nýbrž zadostiučinění a nemateriální újma.

psali jsme: Policejní brutalita pod palbou kritiky soudů

Pakliže se policista obrátí na soud, o jeho rozhodnutí pak rozhodně není tento odbor vnitřní kontroly, kam již musí rozsudek předat, oprávněn polemizovat, nýbrž jej respektovat. Žijeme v právním a demokratickém státě a jeho součástí jsou i střední Čechy, kde žije nejvíce policistů stěžovatelů.

Pro všechna základní lidská práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci.

Je současně nezbytné upozornit na generální tezi o neexistenci šikany a diskriminaci u Policie ČR, o kterou se opírá mnoho rozsudků obecných soudů zejména v době důkazní nouze u spáchaných sebevražd příslušníky policie.

Uveďme příklad, jenž málem k jedné takové sebevraždě vedl. Jistá nejmenovaná policistka se zhroutila poté, co obdržela odpověď policejního prezidia vedenou pod č.j.: PPR-29209-5/ČJ-2014-990760, kterou prezidium (OVK) vyvrátilo pravomocný rozsudek soudu, že byla u sboru drsně šikanovaná.

„Všemi vámi uváděnými situacemi se odborná pracoviště Policejního prezidia ČR podrobně zabývala a nebyla shledána snaha vás poškodit či dopouštět se vůči vaší osobě šikanózního jednání. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem nebyl shledán důvod k zahájení řízení ve věcech služebního poměru, resp. věcech kázeňských.“

psali jsme: Jste nezpůsobilý! Psychologický přezkum policistů probíhá bez jejich přítomnosti

Rozsudek soudu ovšem prokázal pravý opak a od jeho vynesení policistka marně navrhuje zahájení řízení ve věcech svého služebního poměru. Policejní prezident postupoval tak, že věc její stížnosti opět zcela v rozporu s výše popisovanými zákonnými normami „postoupil“ právě na OVK, kde věc zcela nekompetentně posuzovali, až nakonec vyhodnotili, že došlo k promlčení neoprávněného jednání nadřízeného, jenž měl policistku šikanovat.

Ale "blýská" se na lepší časy. Poté, co se loni „urodilo“ více sebevražd, než je zdrávo, ze strany OVK policejního prezidia existuje již prokázané přiznání možnosti způsobení škody nadřízeným policistou, kdy citujme: „K žádosti týkající se potvrzení nebo vyvrácení toho, zda může nadřízený policista způsobit škodu podřízenému policistovi, diskriminací a šikanozním jednáním, uvádíme, že může“.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Survival  - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Tagy článku