Spojené prohlášení a výzva vládě České republiky

Spojené prohlášení a výzva vládě České republiky
Popisek: Strakova akademie
16 / 08 / 2018, 11:30

Otevřený dopis spolku LIGA LIBE vládě České republiky.

Vážený pane premiére, Vážené paní ministryně, Vážení pánové ministři,

přijměte, prosím, otevřený dopis níže jako reakci nás, tj. LIGY LIBE, která reprezentuje více než 200 000 fyzických papírových podpisů petentů našich obou petic proti odzbrojení, dále pak nepochybně valnou většinu z cca 302 000 občanů držitelů zbrojních průkazů a mnohých dalších, na skutečnost, že dne 9. 8. 2018 Vláda ČR předložila „Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní", který se předkládá mimo plán legislativních prací vlády, velmi nečekaně a bez jakékoliv předchozí odborné či veřejné diskuze (//apps.odok.cz/veklepdetail?pid=KORNB3GEMJ4E).

Principiálně jsme přesvědčeni, že toto vládní nařízení jde hluboce za hranice ústavnosti, protože dle článku 78 Ústavy je vláda oprávněna vydávat nařízení "K provedení zákona a v jeho mezích". Nařízení vlády je podzákonný instrument, učený primárně k provádění zákona v jeho mezích, nikoliv určený k implementaci směrnic EU či k zapracování nařízení EU a k jakémukoliv zpřísňování nad rámec zákona, v tomto případě k zpřísnění nad rámec zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.).

psali jsme: Statisíce držitelů zbraní bude hájit nový lidskoprávní bezpečnostní spolek LIGA LIBE

V § 1 návrhu tohoto nařízení uvádíte, že toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Ačkoliv jsme si vědomi, že EU stanovila datum 14. 9. 2018 pro implementaci tzv. odzbrojovací směrnice (směrnice EP a Rady 2017/853 ze dne 17. 5. 2017), důrazně protestujeme proti tomu, aby z nějakých časových důvodů byly obcházeny standardní parlamentní legislativní postupy resortními podzákonnými normami. Ústava garantuje princip trojí dělby moci, a toto vládní nařízení by obcházelo zákony a pravomoci svěřené primárně parlamentu, a navíc tímto způsobem dojde k zásahu do ústavou garantovaného práva vlastnit majetek u fyzických či právnických osob, které vlastní dotčené zbraně.

Připomínáme, že na rozdíl od mnoha evropských i světových států, jsou naše stávající zbraňové zákony velmi dobře nastaveny a vyváženy a ČR se již řadu let pohybuje na úrovni 6. či 7. nejbezpečnější země světa. Dále připomínáme, že běží žaloba na neplatnost zmíněné směrnice EU o zbraních, kterou minulý rok podala ČR, a podporuje ji Polsko a Maďarsko. Jak známo tato směrnice je velmi nekvalitní a právně-technicky paskvilní, nehledě na to, že vůbec neřeší deklarovaný cíl - boj proti terorismu, ale ve skutečnosti je zaměřena na omezení poctivých a bezúhonných legálních držitelů zbraní.

Co se týká našich konkrétních výhrad, vládní nařízení upravuje mj. znehodnocování (deaktivaci) zbraní a dále "Některé další technické požadavky na palné zbraně kategorie D", tedy zbraně volně prodejné od 18ti let. Nařízení drasticky omezí tzv. expanzní zbraně, lidově řečeno slepé zbraně, které používají zejména příznivci vojenské historie k rekonstrukci historických bitev a realizaci akcí klubů vojenské historie. Naše stávající předpisy týkající se "slepých" zbraní jsou na vysoké technické úrovni a na rozdíl od některých jiných států EU zamezují zneužití či předělání těchto volně prodejných "slepých" zbraní na "ostré" zbraně. Nevidíme proto tedy žádný bezpečnostní či jiný důvod k tomuto drastickému nařízení, které postupně prakticky zlikviduje vojenské historické akce, protože nové "slepé" zbraně se stanou již nedostupnými. Žádné další zákazy totiž nezabrání konat trestnou činnost lidem se špatnými úmysly - a zde se jen opravdu zbytečně poškodí statisíce těch, co nic neprovedli a provést nehodlají, a kteří jakožto občané a voliči jen provozují své hobby a koníčky, které jim jejich stát, k němuž zatím chovají úctu, respekt a důvěru, formou tohoto nařízení vlády bez přehánění a doslova „přes noc“ vezme. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů (RIA) tohoto nařízení bagatelizuje dopady na občany i podnikatele, proto si dovolíme poslat další konkrétní a technické připomínky v termínu stanoveném pro mezirezortní připomínkové řízení do 30. 8. 2018.

psali jsme: LIGA LIBE dál bojuje proti zbraňové směrnici z Bruselu. Co vše se zatím stihlo?

Vážený pane premiére, s velkým povděkem jsme přijali a široce medializovali, že jste před časem sám osobně podepsal naši petici "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní". Už nyní se nás obrovské množství petentů i ostatních lidí ptá: „Za co vlastně stojí“ podpis, potažmo slovo našeho premiéra. Dle "Lisabonské smlouvy" a jejího článku 346, je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU výhradně v gesci každé členské země. Proto Vás žádáme, vyzýváme a apelujeme, nechť se řídíte tímto ustanovením a chráníte práva svých občanů a své země, neb důvody omezení a zákazů EU ve věci legálních zbraní nejsou rozhodně odborné, ale jen politické.

Prosíme, upravte či zamítněte tento návrh nařízení.

S úctou, s díky za Vaši odezvu na zdola uvedené kontakty, Za LIGU LIBE z.s. Mgr. Pavel Černý

Webové a FB stránky: www.ligalibe.cz, www.facebook.com/LIGA.LIBE/

E-mail: cizova@ligalibe.cz

Adresa: Skloněná 7, Praha 9, 190 00

Telefon: (+420) 739 506 292, (+420) 724 799 499

Tagy článku