SSI Energy rozšiřuje své služby

SSI Energy rozšiřuje své služby
Autor fotografie: SSI
18 / 06 / 2020, 08:30

SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby integrovaného facility managementu pro více než 500 objektů, založila před dvěma lety společnost SSI Energy. Firma se postupně rozvíjí, přibírá další odborníky a nabízí širší spektrum služeb.

„Založení nové společnosti bylo logickým vyústěním požadavků klientů na sofistikovanější servis a synergické efekty. Zejména pak v oblasti zajištění úspor v energetice a zároveň převzetím odpovědnosti a rizik za dlouhodobé řízení a provozování energetických zařízení budov. Toto rozhodnutí se ukázalo jako krok správným směrem, což potvrzuje rostoucí zájem stávajících i nových klientů,“ říká Jan Vodrážka, majitel SSI Group.

Společnost SSI Energy postupně rozšířila služby tak, aby mohla pokrýt veškeré požadavky firem v tomto segmentu.  Stávající služby lze rozdělit do čtyř zastřešujících oblastí.

Poradenství, konzultace a inženýring

SSI Energy nabízí svým klientům poradenskou a konzultační činnost jako je studie proveditelnosti či zajištění legislativních povinností, dotační a projektový management, tzn. zpracování a administraci dotačních žádostí či řízení projektu po celou dobu realizace a udržitelnosti. Dále pak zajistí projekční a inženýrskou činnost jako je kompletní projektová příprava záměru, zpracování projektu ve všech stupních a také inženýring. V portfoliu služeb pak samozřejmě nechybí energetický management.

Výstavba zařízení v energetice

Experti SSI Energy dokáží zajistit kompletní výstavbu pro tepelnou energetiku – kompletní výstavbu zdrojů tepla a chlazení, rozvody topné vody, páry a chladících médií, plynové a olejové kotle nebo tepelná čerpadla. Stejně tak se zaměřují na výstavbu zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Zde pak poskytují návrhy na výstavbu kogeneračních jednotek včetně výstavby a montáží rozvodových zařízení. Specializují se ale i na integraci soustav umělého osvětlení, zdrojů stlačeného vzduchu či obnovitelných zdrojů technologií.

Provoz energetických celků

SSI Energy se zaměřuje také na kompletní provoz zdrojů tepla. To obnáší převzetí a správu zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla, komplexní zajištění obsluhy a údržby při provozu formou energy contractingu. To vše včetně možností optimalizace a celkové obnovy. Dále se pak zabývá přípravou návrhů na výstavbu lokálních distribučních soustav, jejich provoz a správu.

„Naším zásadním přínosem je zajištění celého procesu modernizace tepelného hospodářství od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení ve formě vyrobené jednotky tepla.

V tomto řetězci, je-li roztříštěn mezi různé subjekty, mnohdy vznikají neřešitelné spory mezi jednotlivými procesy (například mezi stavbou a provozem, kde jeden se soustředí na co nejlevnější a nejrychlejší výstavbu a druhý na co nepohodlnější provoz). Bude-li celý proces zajištěn jedním subjektem, který bude technologie provozovat několik let, budete mít jistotu, že je technologie navržena a postavena s maximálním důrazem na dlouhodobou stabilitu a udržitelnost,“ říká Jiří Vágner, ředitel SSI Energy.

Projekty kombinovaných úspor

V neposlední řadě se SSI Energy specializuje na návrhy a realizaci úsporných opatření, a to hned v několika oblastech. Zásobování elektrickou energií a zemním plynem, úsporami v oblasti výroby, distribucí tepla a chladu nebo zařízeními pro zpětné získávání tepla. Dále pak u výroby a distribuce stlačeného vzduchu a vody nebo úspor v oblasti umělého osvětlení či výrobních technologií. Konkrétní realizace jsou nabízené ve třech formách – dodávkou na klíč, formou energy contractingu (EC) nebo formou financování z dosažených úspor (EPC).

 

 

 

 

 

Tagy článku