Stanovisko Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti

Stanovisko Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
22 / 03 / 2016, 14:30

Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti je na den 23. 3. 2016 zařazen k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně. Klíčový zákon upravující podmínky podnikání v oboru soukromé bezpečnosti je pro Českou republiku po 25 letech jeho absence nutností. Je nutné však trvat na přijetí kvalitní normy, která bude podporou růstu a zlepšování kvality trhu, aby tento zákon nebyl promarněnou příležitostí a nevyžadoval brzké novely.

ASIS CZ se shoduje s dalšími oborovými sdruženími z oblasti komerční bezpečnosti v tom, že je nezbytné, aby zákon jasně stanovil podmínky vstupu na tento trh, které se budou týkat všech stávajících i nových poskytovatelů bezpečnostních služeb. Licenční řízení, které bude výlučně v pravomoci Ministerstva vnitra, obsahuje nové aspekty ingerence státu do svobody podnikání. Vzhledem k tomu, že výkon bezpečnostní činnosti je nástrojem soukromého práva a nikoli veřejné moci, je nutné při stanovení vstupních podmínek trvat na jasných a srozumitelných pravidlech, za kterých bude udělení licence nárokové.

Návrh zákona požaduje, aby se ke každé žádosti vyjádřily zpravodajské služby ČR (BIS, VZ, ÚZSI). Domníváme se, že tento postup plošně suplující bezpečnostní prověrky NBÚ není nutný zejména například pro lokální poskytovatele služeb ostrahy. Především však za chybu návrhu považujeme to, že předmět a časový a věcný rozsah šetření zpravodajských služeb není jasně vymezen, což znamená nejistotu u žadatelů jak v otázce ochrany soukromí, tak rovných podmínek podnikání.

V kontextu stanovovaných podmínek pro udělení licence, je slabým místem návrhu to, že zákon neefektivně brání dosavadnímu zneužívání výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu. Povinnost registrace výkonu ostrahy pro vlastní potřebu, a tudíž dodržování základních zákonných podmínek výkonu bezpečnostní činnosti, stanovuje pouze pro výkon vlastní ostrahy se zbraní a nebere vůbec v potaz samotný celkový rozsah činnosti a počet osob vykonávajících bezpečnostní činnosti, byť neozbrojených.

Věříme tedy, že při schvalování konečné podoby návrhu zákona zákonodárci vyslyší věcné připomínky a argumenty odborné veřejnosti.

Zdroj: Tisková zpráva ASIS CZ

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace