Chování uprchlíků v německém Hardheimu vyvolalo protest místních občanů. Starosta je pranýřován za etická pravidla

Chování uprchlíků v německém Hardheimu vyvolalo protest místních občanů. Starosta je pranýřován za etická pravidla
Popisek: Ilustrační foto
09 / 10 / 2015, 20:15

Starosta německého Hardheimu vydal příručku pro uprchlíky. Čelí útokům médií a politiků. Radní prý přiživují rasistické tendence. Nefungují webové stránky radnice.

Městečko Hardheim v Bádensku-Württembersku, asi 80 kilometrů severně od Heilbronnu, má něco málo přes 4.600 obyvatel. Spořádané město s nízkou mírou nezaměstnanosti, kde fungují místní stavební firmy i průmyslové podniky. Informaci zveřejnil server Frankfurter Allgemeine Zeitung.

V katastru města jsou ale také kasárna Bundeswehru a právě sem, na základě nařízení spolkové vlády přicestovalo kolem 1000 uprchlíků v rámci povinného přerozdělování kvót v SRN. Jenomže podle plánů státní správy by sem mělo být umístěno dalších 2 až 4 tisíce migrantů. Starosta Volker Rohm (CDU) na základě stížností občanů zahájil sběr podpisů pod peticí, kterou se chtějí místní občané bránit dalšímu přílivu uprchlíků. Místní lidé totiž nechtějí další uprchlíky, mají s těmi současnými problémů až dost. 

Přitom uprchlíkům poskytovali místní občané velkou podporu. V suterénu kasáren zřídili sklad, ve kterém rozdělovali ošacení, hračky a další věci uprchlíkům. Dobrovolnice spolu s místním pastorem se snažili pro uprchlíky organizovat jakoukoliv pomoc. Jejich snahu podpořily i místní podnikatelé. Dobrovolníci však uvádí, že se postupně vyskytly problémy. Spoustu ošacení uprchlíci prostě vyhodili, když našli něco lepšího nebo když už to nepotřebovali. (Zdroj: rnz.de)

Pro udržení sociálního smíru a ve snaze usnadnit vzájemné soužití lidí z jiných kulturních, náboženských i sociálních poměrů s místními občany, proto radní vypracovali stručného průvodce s pravidly pro chování cizinců a nechali ji přeložit do deseti jazyků. Nechali vytisknout tisícovku letáků a předali je uprchlíkům v táboře. A spustila se lavina nenávistných útoků proti starostovi a radním ze strany německých politiků.

Ten v rozhovoru uvedl: "Stojím si za tím a jsem přesvědčený, že je správné poskytnout uprchlíkům základní pravidla chování, aby se v budoucnosti zabránilo případným problémům a nedorozuměním. Z celého Německa jsme obdržel souhlasná stanoviska s mým postupem." 

Příručka pro uprchlíky (volný překlad), originální text je níže

"Následující text se uvede ve zjednodušené formě v různých jazycích pro uprchlíky:

„Milá cizinko, milý cizinče!
Vítejte v Německu, vítejte v Hardheimu. Mnozí z vás zažili hrozné věci. Válku, smrtelné ohrožení života, nebezpečný útěk přes půlku světa. Už to máte za sebou, nyní jste v Německu.

Německo je mírumilovná země. Nyní je jen na vás, abyste nezůstali cizinci v naší zemi a aby vzájemné soužití mezi místními obyvateli a uprchlíky bylo co nejsnazší.

Požadavek na začátku: učte se německy tak rychle, jak je to možné, abychom spolu mohli vzájemně komunikovat a abyste mohli přednést svoje přání a vyjádřit svoje potřeby.  

V Německu žijí vedle sebe a spolu lidé s mnoha svobodami:

  • znamená to svobodu náboženského vyznání pro všechny
  • ženy mohou vést nezávislý život a mají stejná práva jako muži. Přistupujte k ženám s úctou
  • v Německu respektujeme soukromé vlastnictví. Není možné vstupovat do soukromých budov, zahrad, stodol a ostatních budov a také není  možné sklízet ovoce a zeleninu ze soukromých pozemků.

Německo je čistá země a mělo by tomu tak i nadále! Odpad vhazujte do odpadkových košů nebo k tomu určených popelnic. Pokud cestujete, můžete vyhodit zbytky do nejbližšího odpadkového koše, a ne je odhazovat.

V německých obchodech s potravinami je nutné nejdříve za zboží zaplatit, než jej otevřete.  

V Německu se používá pro vaření, praní a čištění voda, ta se také používá pro splachování toalet. 
K použití jsou veřejné toalety, které jsou dostupné pro každého. Pokud tyto toalety použijete, udržujte je čisté.

V Německu platí od 22.00 hodin noční klid. Po 22.00 hodině je třeba chovat se tiše, abyste nerušili svoje bližní.

Pro cyklisty existují pravidla bezpečné jízdy, aby nabyli jiní ohroženi. (Nejezděte na chodnících, nejezděte ve třech vedle sebe, opravte rozbité brzdy a nezpomalujte nohou.)

Chodci u nás používají chodníky, pokud nejsou chodníky, choďte na straně silnice vždy za sebou a vůbec ne vedle sebe.  

Naše potřeby vykonáváme výhradně na toaletách, nikoliv v zahradách a parcích, a to ani v případě, že budete skryti za keři.

Nepožadujte na dívkách a mladých ženách jejich telefonní čísla a kontakt na Facebook.

I když je situace pro nás i pro vás velmi stísněná a obtížný, chceme vám jenom připomenout naše pravidla. Proto vás žádáme, abyste ocenili tuto formu komunikace a dodržovali tato pravidla. Potom bude možné naše společné soužití.

06.10.2015

 Příručka pro uprchlíky Hardheim

 

Tagy článku