Starověký masakr mezi lovci a sběrači v Keni

Starověký masakr mezi lovci a sběrači v Keni
Popisek: Krvavé konflikty jsou staré jako lidstvo samo
21 / 01 / 2016, 17:00

Archeologové objevili důkaz, že k násilným konfliktům docházelo už před 10 tisíci lety mezi kočovnými lovci a sběrači. Dokazují to kosterní pozůstatky nalezené u jezera Turkana v Keni. Vyvrací se tím domněnka, že k podobnému chování docházelo až když se naši předci usadili.

Západně od jezera Turkana byly nalezeny 10 tisíc let staré pozůstatky 27 lidí. Když je archeologové ohledali, ukázalo se, že tito naši předci zemřeli násilnou smrtí. Nebylo by na tom až tak nic udivujícího, kdyby ale dodnes odborníci nerazili teorii, podle níž k takovýmto "válkám" a vraždám začalo docházet až ve chvíli, kdy se lidé usadili. Mrtví totiž byli kočovní lovci a sběrači.

Archeologové, kteří pracovali  na odkrývání nálezů v této lokalitě již od roku 2012, zjistili, že oběti byly udeřeny nebo ubodány k smrti a to během jednoho násilného konfliktu. Mezi mrtvými byli nejen muži, ale i ženy a děti. 

Předpokládá se, že skupina byla napadena soupeřícími lovci a sběrači vyzbrojenými dřevěnými holemi, šípy a kopími zakončenými naostřeným obsidiánem - což je vzácná černá sopečná hornina.

Podle vedoucího archeologa Marta Mirazona Lahra  "masakr mohl být důsledkem pokusu zmocnit se zdroje…, jehož hodnota byla podobná těm v pozdějších zemědělských společnostech". Tedy zdrojů určených k produkci potravin, kvůli nimž se staly násilné útoky běžnou součástí života pravěkých lidí.

Místo, kde pracovali archeologové na vykopávkách, se jmenuje Nataruk a dnes je to nehostinná oblast, ale před deseti tisíci lety to bylo úrodné místo na břehu jezera, kam chodila pít zvěř a kde se daly lovit ryby. To se patrně stalo osudné tlupě, která zde byla povražděna.

Zdroj: BBC

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.