Starověký masakr mezi lovci a sběrači v Keni

Starověký masakr mezi lovci a sběrači v Keni
Popisek: Krvavé konflikty jsou staré jako lidstvo samo
21 / 01 / 2016, 17:00

Archeologové objevili důkaz, že k násilným konfliktům docházelo už před 10 tisíci lety mezi kočovnými lovci a sběrači. Dokazují to kosterní pozůstatky nalezené u jezera Turkana v Keni. Vyvrací se tím domněnka, že k podobnému chování docházelo až když se naši předci usadili.

Západně od jezera Turkana byly nalezeny 10 tisíc let staré pozůstatky 27 lidí. Když je archeologové ohledali, ukázalo se, že tito naši předci zemřeli násilnou smrtí. Nebylo by na tom až tak nic udivujícího, kdyby ale dodnes odborníci nerazili teorii, podle níž k takovýmto "válkám" a vraždám začalo docházet až ve chvíli, kdy se lidé usadili. Mrtví totiž byli kočovní lovci a sběrači.

Archeologové, kteří pracovali  na odkrývání nálezů v této lokalitě již od roku 2012, zjistili, že oběti byly udeřeny nebo ubodány k smrti a to během jednoho násilného konfliktu. Mezi mrtvými byli nejen muži, ale i ženy a děti. 

Předpokládá se, že skupina byla napadena soupeřícími lovci a sběrači vyzbrojenými dřevěnými holemi, šípy a kopími zakončenými naostřeným obsidiánem - což je vzácná černá sopečná hornina.

Podle vedoucího archeologa Marta Mirazona Lahra  "masakr mohl být důsledkem pokusu zmocnit se zdroje…, jehož hodnota byla podobná těm v pozdějších zemědělských společnostech". Tedy zdrojů určených k produkci potravin, kvůli nimž se staly násilné útoky běžnou součástí života pravěkých lidí.

Místo, kde pracovali archeologové na vykopávkách, se jmenuje Nataruk a dnes je to nehostinná oblast, ale před deseti tisíci lety to bylo úrodné místo na břehu jezera, kam chodila pít zvěř a kde se daly lovit ryby. To se patrně stalo osudné tlupě, která zde byla povražděna.

Zdroj: BBC

Tagy článku