Stát nechá přidat černým šerifům. Už nemůže sám dál porušovat vlastní zákony

Stát nechá přidat černým šerifům. Už nemůže sám dál porušovat vlastní zákony
Autor: archiv redakce
20 / 05 / 2018, 19:00

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou minimální hodinovou mzdu příslušníkům privátních bezpečnostních služeb. Nařídí mu to nový zákon o bezpečnostních službách, jehož je samo navrhovatelem. Důvodem ale není ani tak péče o blaho svých občanů, ale spíše strach ze zneužívání švarcsystému a zavádění dumpingových cen.

Změna se má dotknout všech, co pracují v oboru ochrana osob a majetku a v oboru ochrana prostor kritické infrastruktury. Nově tedy budou ceny bezpečnostních služeb regulovány stejně, jako jsou už nyní ceny léků nebo dráhy.

„Podle popisu implementačního procesu ve zprávě RIA stát k zákonu o bezpečnostních službách vydá ohledně minimálních tarifů prováděcí vyhlášku: „Dalším bodem implementačního procesu je vydání těchto prováděcích vyhlášek –  a) Vyhláška ministerstva, kterou se stanoví minimální hodinová cena výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku a ochrana majetku ve zvláštních případech,“ uvádí k tomu zpráva RIA na straně 91,“ tvrdí na serveru Česká justice Irena Válová. Vyhláška má podle ní obsahovat stanovení minimální ceny výkonu dvou výše zmíněných soukromých bezpečnostních činností, přičemž pro její určení bude důležitá náročnost výkonu konkrétní soukromé bezpečnostní činnosti. Nově tak bude přesně stanovena mzdu zaměstnance soukromé bezpečnostní agentury (SBA), povinné odvody, náklady na jeho pracovní prostředky a ochranné pracovní pomůcky, výstroj a konečně i odpovídající zisk provozovatele.

psali jsme: Podobným událostem, jako je vražda prodavačky v obchodním centru v Letňanech, téměř nelze zabránit

Důvodem k tomuto kroku je znepokojení ž výše příjmů nejméně placených zaměstnanců SBA, která se odráží na nízkém stupni jejich výcviku, motivace i samotné činnosti a svádí k porušování zákonů, zejména těch finančních.„Neutěšenou situaci v oblasti mezd zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb lze ilustrovat i na příkladu nejnižší zaručené mzdy na rok 2018, která u zaměstnance soukromé bezpečnostní služby (strážný) činí 13 500 Kč měsíčně, resp. 80,80 Kč na hodinu při 40 hodinovém pracovním týdnu  – viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,“ uvádí se ve zprávě s tím, že situace v bezpečnostních službách se na rozdíl od jiných oborů nijak dlouhodobě nelepší. „Lze tedy uzavřít, že od roku 2011 dlouhodobě nedochází k odpovídajícímu nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb, což je velmi znepokojivé,“ konstatuje se ve zprávě ministerstva vnitra. „S tím souvisí i existence podnikatelských subjektů, které aby dosáhly zisku za každou cenu, podílejí se na aktivitách šedé ekonomiky, například prostřednictvím využití známého švarcsystému, “ uvádí se ve zprávě RIA. Podle ní hodlá stát novinky zařadit do všech existujících „cenových zákonů“ a do zákonů o působnosti v oblasti cen.

psali jsme: Personální krize očima bezpečnostní agentury

Vina na současném tristním stavu i to včetně porušování práva je ovšem podle Válové i zprávy RIA na bedrech státu, který vyvíjením silného tlaku zaměřeného jen na cenu služeb prakticky znemožnil majitelům SBA dodržovat zákony: „K problematice veřejných zakázek je možno uvést, že i ze strany veřejné správy dochází k tlaku na snižování stávajících cen poskytovaných služeb. Tím, že vítězem výběrového řízení se stane ten, kdo nabídne nejnižší cenu a to i s vědomím, že při přistoupení na tuto cenu téměř neexistuje na straně soukromé bezpečnostní služby šance dodržet platnou pracovněprávní legislativu, jakož i právní normy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany atd., dochází rovněž k degradaci oboru. To v důsledku vede k tomu, že se na trhu soukromých bezpečnostních služeb vyskytují subjekty, které na tyto požadavky přistupují logicky za cenu toho, že porušují právní řád České republiky,“ vysvětluje se na úvodních stránkách zprávy RIA k novému zákonu o bezpečnostních službách. RIA tak fakticky přiznala poručování zákona ze strany českého státu. Teprve určením minimálních pevných hodinových sazeb i dalších cen se podle RIA dosáhne omezení nekalé konkurence v oboru a dumpingovým cenám.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace