Student z Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil omluvu

Student z Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil omluvu
Autor fotografie: Dollarphotoclub|Popisek: Ilustrační foto
04 / 06 / 2015, 17:15

4.6.2015 / Prohlášení vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého k incidentu na Horním náměstí v Olomouci

Přetiskujeme omluvný dopis zahraničního studenta, který se zúčastnil incidentu na olomouckém náměstí, o kterém jsme informovali v našem článku "Zahraniční studenti na nás v Olomouci verbálně útočili už ve čtvrtek" uvádí svědkyně incidentu

Vedení Lékařské fakulty vyjadřuje politování nad incidentem, ke kterému došlo dne 29. 5. 2015 na Horním náměstí v Olomouci.

Vedení fakulty zastoupené děkanem, proděkanem pro zahraniční vztahy a anglické programy a předsedou akademického senátu si zahraničního studenta, který byl aktérem incidentu, pozvalo k vysvětlení. Student nad událostmi, ke kterým došlo, projevil upřímnou lítost a omluvil se za své jednání. Písemnou omluvu s vysvětlením předkládá níže.

Řešení na půdě Lékařské fakulty UP bude pokračovat dle platné legislativy na základě vyjádření Policie ČR, která věc šetří.

V Olomouci 3. 6. 2015, autor, zdroj: upol.cz

Z dopisu aktéra incidentu

V prvé řadě bych se rád omluvil organizátorům petice. Naprosto respektuji a chápu právo lidí na svobodné politické názory a pokojné demonstrace. Miliony vojáků zaplatily svými životy za to, abychom se z těchto hodnot mohli dnes v celé Evropě těšit. Neměl jsem reagovat způsobem, jakým jsem reagoval, a lituji, pokud jsem někomu způsobil těžkosti.

Vnímám, že o islámu se v současné době hodně píše v médiích. Je smutným faktem, že existuje menšina lidí, která koná ve jménu islámu ohavné činy, což vede k utváření nespravedlivého obrazu převážné většiny muslimů, kteří jsou mírumilovní a poslušní zákona, ale místo toho jsou ztotožňováni s teroristy a agresory. Islám přísně zakazuje vraždu a agresi – harmonie tvoří samotný základ islámu, a to jsou hodnoty, které většina muslimů chce uznávat.

Znovu bych chtěl uvést, jak moc se těším z pobytu v České republice. Předtím, než jsem se rozhodl zde studovat, mluvil jsem s mnoha současnými i bývalými studenty, z nichž všichni jsou muslimové, a všichni velmi chválili univerzitu a Českou republiku jako zemi. Nepochyboval jsem, že se mi bude studijní pobyt líbit. Lidé jsou zde velmi laskaví a srdeční, od českých studentů až po prodavače a obyčejné lidi. Chápu, že jsem hostem ve vaší krásné zemi, a tak bych se chtěl ještě jednou velice omluvit všem, koho znepokojilo mé jednání. To určitě nebylo mým záměrem.

Firstly I’d like to issue an apology to the petitioners. I fully understand and respect people’s rights when it comes to free political thought and peaceful demonstrations. Millions of soldiers gave up their lives for us to be able to enjoy and live by these values today throughout Europe. I should have not reacted in the manner I did and I regret if I caused distress to anybody.

I understand that a lot is written about Islam in the media. Sadly, there are a minority of people carrying out heinous acts in the name of Islam which has resulted in the unfair characterisation of the vast majority of Muslims, who are peaceful and law-abiding, as terrorists and aggressors. Islam strictly prohibits murder and aggression - harmony forms the very foundation of Islam and these are the values the bulk of Muslims seek to uphold.

I’d like to once again state how much I’ve enjoyed my time in the Czech Republic. Before deciding to study here, I spoke to numerous current and former students, all of whom are Muslim and all whom gave high praise of the university and the Czech Republic as a country. I had no doubts I would enjoy studying here. The people have been warm and cordial, from Czech students to shopkeepers and the general public. I understand that I am a guest in your lovely country and so once more I’d like to profusely apologise to anyone who was upset by my actions. That was sincerely not my intention.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace