Survivor R bude novým „speciálním vozidlem 5"

Survivor R bude novým „speciálním vozidlem 5&quote;
Autor fotografie: Rheinmetall|Popisek: Survivor R
15 / 01 / 2022, 16:00

Rheinmetall vybavuje německou spolkovou policii a zemské pořádkové jednotky novým speciálním zásahovým vozidlem.

Německý technologický koncern Rheinmetall získal významnou zakázku na klíčovém strategickém trhu systémů vnitrostátní bezpečnosti. Zadavatelská agentura německého Spolkového ministerstva vnitra s ním uzavřela smlouvu na dodávku flotily nových terénních obrněných víceúčelových zásahových vozidel Survivor R, která ponesou označení „Sonderwagen 5“. Zakázka, již Rheinmetall získal v celoevropském výběrovém řízení, zahrnuje 55 vozidel ve variantách pro německou spolkovou policii a pořádkové jednotky místních zemských policejních sborů. Její hodnota se pohybuje v řádu desítek milionů eur, nicméně celkový objem zakázky by díky opcím obsaženým ve smlouvě na nákup dalších vozidel mohl dosáhnout až výše stovek milionů eur.

Model Survivor R nahradí svého předchůdce Sonderwagen 4 představeného před 35 lety. V první fázi je v letošním roce naplánovaná dodávka dvou vzorových vozidel, která projdou rozsáhlým testováními včetně plné certifikace ochranných prvků. Dodávky sériových vozidel budou zahájeny v roce 2023 a dokončeny do roku 2026.

Během následné zhruba třicetileté fáze využití vozidel se Rheinmetall na základě rámcové smlouvy bude starat o jejich údržbu a opravy. Tuto smlouvu lze dále prodlužovat v tříletých etapách.  Společnost rovněž poskytne na úrovni spolkových zemí logistickou podporu v kasárnách spolkové policie a pořádkové policie.

Pro Rheinmetall znamená tato zakázka významný úspěch v rostoucím segmentu trhu veřejného zabezpečení. Očekává se, že tento stěžejní projekt navíc vzbudí zájem dalších evropských bezpečnostních složek a organizací – potenciálních kupců na trhu s novými speciálními zásahovými vozidly.

Speciální jednotky státní policie Berlína, Severního Porýní-Vestfálska a Saska nasazují vlastní varianty tohoto mimořádně obratného a skvěle chráněného vozidla. Survivor R se mezitím osvědčil v mnoha operacích a spolehlivě chrání policisty před rozmanitými hrozbami, včetně střelby.

Rheinmetall vyvinul Survivor R ve spolupráci se společností Achleitner, rakouským výrobcem speciálních vozidel, který bude v tomto projektu působit jako subdodavatel. Konečná montáž a předání sériových vozidel proběhne v závodě Rheinmetall Landsysteme v Kasselu.

Survivor R je postaven na podvozku vysoce výkonného nákladního automobilu MAN 4x4.

 

Rheinmetall – osvědčený partner policie

Společnost Rheinmetall slouží jako partner orgánů činných v trestním řízení a bezpečnostních složek v Německu i zbytku Evropy již mnoho let. Portfolio výrobků obchodní jednotky Public Security této skupiny zahrnuje mimo jiné komponenty pro zařízení balistické ochrany, speciální výzbroj pro policejní operace, optiku a optroniku pro denní i noční průzkum a sledování, systémy pro detekci a neutralizaci bezpilotních letounů či ochranu vozidel.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.