Systém ARGON - finská novinka na poli bezpečnostních technologií

Systém ARGON - finská novinka na poli bezpečnostních technologií
Autor fotografie: Asqella
30 / 04 / 2019, 15:00

V pondělí se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky se konala prezentace nové bezpečnostní technologie ARGON, kterou představil ředitel společnosti Asqella OY Arttu Luukanen. Akce se uskutečnila pod odbornou záštitou asociací AGA a IFMA. Prezentace se uskutečnila ve spolupráci PCS spol. s r.o. a Asqella Oy.

Systém ARGON společnosti Asqella pomocí pasivní kamery využívající technologii submilimetrových vln umožňuje zjišťovat, zda u sebe kolemjdoucí nemají nebezpečné předměty. ARGON je schopen odhalovat nejen ukryté kovy, plasty a tekutiny, ale i drogy, peníze, výbušniny a jiný kontraband. Jde o ideální řešení pro diskrétní a neobtěžující prověřování osob v reálném čase a na všech místech se zvýšenými nároky na bezpečnost. Díky kameře se širokým zorným polem dosahuje ARGON nejvyšší propustnosti na trhu. Významné uzly veřejné dopravy a kulturně-společenské budovy jako koncertní síně, divadla, zábavní parky, stadiony, konferenční centra a další místa, kde se sdružuje velké množství osob, představují dnes měkké cíle pro teroristické útoky. ARGON je v takových případech nedílnou součástí bezpečnostního konceptu tím, že pomáhá vidět neviděné.

argon

Bezpečný - založený na energii vyzařované člověkem

ARGON u kolemjdoucích vyhledává nebezpečné předměty monitorováním energie submilimetrového záření, které přirozeně vydává lidské tělo. Velkou výhodou je, že kamera je zcela pasivní - nepoužívá tedy žádný umělý zdroj záření. Díky pasivnímu provoznímu režimu nemůže ARGON pro snímané osoby představovat žádná zdravotní rizika. Na pořízeném obrazu nejsou patrné žádné anatomické detaily. Snímky se vytváří v reálném čase, a umožňují tak obsluze okamžitě zareagovat. Systém je navíc schopen zabírat několik osob najednou, díky čemuž je řešení velmi efektivní.

ARGON nijak nezdržuje. Navíc může být systém instalován skrytě, aby kolemjdoucí o kontrolách nevěděli. Díky tomu je ARGON velmi vhodné bezpečnostní řešení pro VIP a firemní prostředí. Díky sloupové konstrukci působí ARGON příjemným dojmem a boční panely lze navíc polepit folií tak, aby ladily s okolním interiérem, nebo je použít pro reklamní účely. Řešení obsahuje uživatelsky přívětivé grafické prostředí pro vzdálené ovládání pomocí Wi-Fi nebo síťového kabelu.

argon

Přestože schopnost odhalovat možné hrozby je vždy rozhodující, hrají důležitou roli také diskrétnost a ochrana soukromí. V tomto ohledu představuje ARGON dokonalé řešení, protože neodhaluje žádné anatomické nebo jinak citlivé detaily. Je naprosto bezpečný a nezpůsobuje žádné ozáření.

Maximální návratnost investice - minimum výpadků

ARGON umožňuje neutrální, rychlé a po všech stránkách bezpečné kontroly osob. Nabízí možnosti prevence krádeží, které jsou u současných řešeních nemyslitelné. Bezpečný způsob kontrol, který zároveň respektuje soukromí, všichni dobře přijímají. ARGON brání krádežím cenného hardwaru i vnášení zakázaných předmětů jako fotoaparátů nebo záznamových zařízení do prostor se zpřísněným bezpečnostním režimem. Snadná instalace a efektivní provoz přispívají k mnohem rychlejší návratnost investice při nižších nákladech, než je tomu u dnešních konvenčních způsobů kontrol.

Argon2

Jelikož zcela zásadní význam mají pro operátory spolehlivost a minimum výpadků, je ARGON vybaven funkcí pro sběr systémových dat. Se zákazníkovým souhlasem může Asqella tyto telemetrické údaje vzdáleně analyzovat a odhadovat, zda budou nutné nějaké servisní zásahy. Zároveň lze pak přejít na proaktivní plánování údržby, které minimalizuje výpadky systému a jeho nedostupnost. 

 

 

Tagy článku