Systémy asistence řidiči od společnosti Bosch

Systémy asistence řidiči od společnosti Bosch
Autor fotografie: Bosch Mobility Solutions|Popisek: Systémy asistence řidiči od společnosti Bosch
21 / 02 / 2015, 11:30

Seznamte se se systémy asistence řidiči, založené na technologii inteligentních snímačů, které nepřetržitě monitorují okolí vozidla i chování řidiče během jízdy.VIDEO

Přinášíme stručný přehled asistenčních systémů od firmy BOSCH používaných v současných vozidlech, které zvyšují bezpečnost při jízdě tím, že pomáhají řidiči v kritických jízdních situacích, které vyžadují rychlou a bezpečnou akci.

Adaptivní tempomat

Dokáže snížit požadavky kladené na řidiče tím, že mu pomáhá udržovat předem stanovenou minimální vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Systém ACC udržuje požadovanou rychlost nastavenou řidičem a dokáže ji přizpůsobit aktuální dopravní situaci tím, že automaticky zrychlí nebo zpomalí jízdu. Na základě informací z radarového snímače ACC registruje situaci před vozidlem. Pokud se řidič přiblíží k vpředu jedoucímu vozidlu, ACC mírným zpomalením zajistí, že bude dodržena minimální vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Tato vzdálenost může být přizpůsobena podle individuálního chování řidiče při řízení. Když se jízdní pruh opět uvolní, ACC zrychlí na předchozí rychlost nastavenou řidičem. Standardně je ACC aktivní při rychlostech mezi přibližně 30 km/h až 200 km/h. Varianta ACC Stop & Go kontroluje vzdálenost při rychlostech pod 30 km/h a dokáže zpomalit vozidlo až do zastavení. Po odpojení funkce řidičem, například při sešlápnutí pedálu akcelerace, ACC automaticky obnoví svou funkci.

VIDEO: Bosch Adaptive Cruise Control (ACC), Bosch Mobility Solutions

Rozpoznání dopravních značek
Inteligentní ovládání světlometů

Rozpoznání dopravních značek

Řidiči by si měli být vždy vědomi aktuálního omezení rychlosti. Pomocí funkce Rozpoznání dopravních značek má řidič vždy na očích právě platné dopravní značky. Když videokamera rozpozná dopravní značku oznamující začátek nebo konec omezení rychlosti nebo nějaké speciální pokyny, jako např. „za mokra“, funkce zobrazí tuto značku v kabině v podobě symbolu. Funkce také dokáže rozpoznat omezení rychlosti uvedené na různých cedulích se zprávami, jakož i zákazy předjíždění a konec těchto zákazů. Pokud řidič nedodržuje omezení rychlosti, může být varován například zvukovým signálem. V budoucnu bude možné rozpoznat kromě omezení rychlosti také jiné dopravní značky.

Asistent bočního pohledu
Hlídání mrtvého úhlu

Asistent bočního pohledu

Společnost Bosch uvedla na trh funkci asistenta bočního pohledu – první systém na světě založený na ultrazvuku, který slouží ke sledování mrtvého úhlu. Tuto nebezpečnou situaci zná většina řidičů: před změnou jízdního pruhu zapnete ukazatele směru, letmo pohlédnete do zpětného zrcátka a do vnějších zrcátek, možná se dokonce krátce ohlédnete za své levé rameno – a když vybočíte doleva, vyděsí vás k smrti troubící houkačka. Asistent bočního pohledu společnosti Bosch upozorňuje účinně řidiče na blížící se vozidla skrytá při této kritické situaci v mrtvém úhlu. Stejně jako u funkcí pomoc při parkování a parkovací asistent, vyvinutých společností Bosch, i u funkce asistent bočního pohledu slouží ultrazvukové snímače jako elektronické oči. Dva snímače na každé straně vozidla – s dosahem tří metrů podélně a diagonálně k zadní části vozidla – monitorují prostor v sousedním jízdním pruhu a umožňují tak systému přesně pokrýt nebezpečný mrtvý úhel. Pokud se v monitorované oblasti objeví další vozidlo, řidič je upozorněn na potenciální nebezpečí prostřednictvím kontrolky LED umístěné v bočním zrcátku. Pokud si řidič této výstrahy nepovšimne nebo ji ignoruje a zapne ukazatele směru s úmyslem změnit jízdní pruh, systém může rovněž spustit zvukovou výstrahu. Systém rozpozná stacionární objekty na vozovce nebo podél ní – jako zábradlí, stožáry nebo zaparkovaná vozidla, jakož i řidičovy vlastní manévry bezpečného předjíždění – a v takovém případě nespustí výstrahu. Asistent bočního pohledu je aktivní při rychlostech mezi 10 a 180 km/h. Systém pomáhá řidiči ve složitých dopravních situacích i při nízkých relativních rychlostech a usnadňuje řízení, zvláště v městském provozu a na víceproudých silnicích.

Systém nočního vidění Night Vision Plus

Při použití konvenčních tlumených světel je v noci vidět do vzdálenosti přibližně 40 metrů. Překážky a jiná nebezpečí proto často nejsou včas rozpoznány, zvláště když nejsou osvětlené nebo jsou osvětlené jen málo. Dálková světla osvítí vozovku na vzdálenost až 150 metrů, ale rovněž oslňují protijedoucí vozidla. Systém Night Vision plus, aktivní infračervený systém nočního vidění od společnosti Bosch, umožňuje řidiči vidět přibližně třikrát dále než je možné s konvenčními tlumenými světly – bez oslňování protijedoucích vozidel. Dva infračervené světlomety osvětlují vozovku světelnými paprsky, které jsou pro lidské oko neviditelné. Videokamera za čelním sklem zaznamenává situaci na vozovce. Pomocí elektronické řídicí jednotky jsou data obrazu přenášena na displej ve sdruženém přístroji nebo na hlavní displej. Displej ukazuje řidiči jasný černobílý obraz situace na vozovce. Systém Night Vision plus nabízí řidiči pravdivý obraz vozovky před vozidlem a tudíž poskytuje cenné informace o směru vozovky, zranitelných účastnících silničního provozu a o překážkách na vozovce a podél ní. Když systém rozpozná chodce, na obraze nočního vidění je zřetelně zvýrazní. Systém Night Vision plus upoutává pozornost řidiče k potenciálním rizikům. Řidiči to umožňuje provést včas příslušnou akci, což výrazně snižuje riziko nehody postihující chodce.

VIDEO: Bosch Night Vision - Night Vision plus, Bosch Mobility Solutions

Asistent pro jízdu v dopravních zácpách

Asistent pro jízdu v dopravních zácpách

Dokáže samočinně řídit vozidlo v dopravních zácpách. Asistent pro jízdu v dopravních zácpách pomáhá řidiči, aby se i v hustém dopravním provozu nebo v dopravní zácpě dostal co nejpohodlněji do cíle. Jako částečně automatická komfortní funkce přebírá systém řízení vozidla v podélném a příčném směru, to znamená, že se dokáže automaticky rozjíždět, zrychlovat a brzdit a dále v určitých mezích samočinně řídit. Řidič musí systém neustále sledovat a být kdykoli připravený zcela převzít řízení vozidla. Asistent pro jízdu v dopravních zácpách je založený na senzorech a fungování adaptivní regulace vzdálenosti a rychlosti (ACC) s funkcí Stop & Go a asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu v kombinaci s elektromechanickým řízením. Pokud je systém ACC Stop & Go ve vozidle aktivní, vyhodnocuje asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu neustále rychlost okolo jedoucích vozidel a porovnává ji s vlastní rychlostí jízdy. Pokud asistent rozpozná dopravní zácpu nebo hustý dopravní provoz, může řidič stisknutím tlačítka aktivovat funkci. Nyní vozidlo automaticky následuje vozidlo jedoucí před ním, provádí rozjíždění, zrychlování, brzdění a řízení ve vlastním jízdním pruhu. Asistent tak například dokáže zareagovat, když se uhýbá vozidlům záchranné služby. První generace asistenta pro jízdu v dopravních zácpách se začne sériově vyrábět pravděpodobně v roce 2015. V následujících letech bude asistenční systém schopný pokrýt oblasti vyšších rychlostí a komplexnější jízdní situace, včetně automatické změny jízdního pruhu.

Detekce ospalosti řidiče

detekce ospalosti řidičeMonotónní jízda, například na dálnicích, je vyčerpávající a rychle vede ke ztrátě koncentrace. Na základě dat o úhlu řízení funkce detekce ospalosti řidiče nepřetržitě analyzuje chování řidiče při řízení a rozpoznává fáze, během kterých řidič na chvíli přestane řídit a poté provede náhlou korekci řízení – což je často známkou ztráty koncentrace a zvyšující se únavy. Funkce pomocí kombinace četnosti a intenzity těchto reakcí s ostatními údaji, jako je rychlost vozidla či denní doba a pomocí dalších ukazatelů vypočítává index únavy. Pokud tento index překročí konkrétní hodnotu, může vizuální nebo zvukový signál upozornit řidiče na jeho únavu a na nebezpečí usínání za volantem. Data týkající se únavy mohou být využita kromě funkce varování řidiče i dalšími systémy vozidla. V kombinaci s navigačním systémem je například možné ukázat další vhodnou příležitost k zastavení nebo k odpočinku od řízení.

Prediktivní systém nouzového brzdění

Prediktivní systém nouzového brzdění

Krátké rozptýlení nebo ztráta koncentrace může být často dostačující příčinou nárazu do zadní části vpředu jedoucího vozidla. Řidič jedoucí rychlostí 80 km/h, který na jednu sekundu ztratí pozornost, ujede za tu dobu vzdálenost více než 22 metrů. V kritických situacích rozhodují sekundy o tom, zda řidič dokáže zabránit nárazu do zadní části vpředu jedoucího vozidla.
Výzkumy nehod ukazují, že před nárazem do zadní části vpředu jedoucího vozidla většina řidičů nesešlápne dostatečně silně brzdový pedál nebo ho nesešlápne vůbec. Z toho důvodu vyvinula společnost Bosch prediktivní systém nouzového brzdění. Ten pomáhá zabránit nárazům do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírnit jejich následky. Systém, který je založen na propojení radarového snímače se systémem regulace jízdní dynamiky (ESP®) nebo elektronickým řízením stability (ESC), nepřetržitě analyzuje provoz před vozidlem. Prediktivní systém nouzového brzdění se aktivuje ihned po nastartování vozidla a pomáhá řidiči bez ohledu na rychlost jízdy vozidla a bez ohledu na to, zda je den či noc. Řidič je nicméně vždy zodpovědný za věnování pozornosti řízení a za bezpečnou jízdu.

Systémy pro dodržování jízdního pruhu

Systémy pro dodržování jízdního pruhu

Krátké rozptýlení nebo ztráta koncentrace může být často dostačující příčinou, že řidič bezděčně vyjede z jízdního pruhu. To může být příčinou vážné havárie.
Funkce výstrahy před opuštěním jízdního pruhu a podpory dodržování jízdního pruhu společnosti Bosch pomáhají působit proti neúmyslnému vyjetí z vyznačeného jízdního pruhu. Tyto funkce mohou být aktivovány od rychlosti 60 km/h výše. Obě funkce používají videokameru ke zjišťování dělicích čar na vozovce před vozidlem, a to pomocí analýzy rozdílů v kontrastu mezi povrchem vozovky a dělicími čárami. Funkce výstrahy před opuštěním jízdního pruhu a podpory dodržování jízdního pruhu dokáží rozpoznat až čtyři jízdní pruhy. Dokonce i když na jedné straně jízdního pruhu dělicí čára na chvíli zmizí, funkce zůstane aktivní.

Předvídavá ochrana chodců

Předvídavá ochrana chodců

Pomáhá zabraňovat kolizím a minimalizovat následky nehod. Předvídavý systém ochrany chodců dokáže rozpoznat hrozící kolize s chodci, kteří se nacházejí v jízdním pruhu vozidla nebo se pohybují nebezpečně tímto směrem. Pokud systém detektuje situaci, která je pro chodce nebezpečná, dokáže řidiče varovat nebo automaticky zahájit brzdění. Tímto způsobem lze zabránit srážce s chodcem nebo přinejmenším co možná nejvíce snížit rychlost vozidla před nárazem. Tím se výrazně minimalizuje riziko těžkých poranění.

Více informací naleznete na stránkách //www.bosch-mobility-solutions.cz/

AUTOR: BOSCH

Psali jsme také:

Ford představil Police Interceptor Utility pro americké policisty

V Británii už potkáte na silnicích auta bez řidičů

Ford Mondeo 2015 - systém detekce chodců a nové motory

Obrněné SUV Mercedes za 1 000 000 USD

Další a snadný cíl hackerů - auta

Nejznámější zadek světa v obrněném voze pro ruské oligarchy

Putin dostane novou limuzínu. Bude ruská a připomíná tank

Automaticky řízená auta - příležitost pro teroristy!

 

 

 

Tagy článku