Technologie s umělou inteligencí jsou už dnes běžnou součástí našich životů, říká nový technický ředitel M2C František Leiter

Technologie s umělou inteligencí jsou už dnes běžnou součástí našich životů, říká nový technický ředitel M2C František Leiter
Autor fotografie: M2C|Popisek: František Leiter
10 / 05 / 2022, 12:00

Na téma digitální transformace jsme pohovořili s novým technickým ředitelem M2C Františkem Leiterem. Nasazování inovativních řešení je podle něj ideálním způsobem, jak optimalizovat procesy a ušetřit náklady.

Co v současné době motivuje podniky zavádět nové technologie?

Obecně platí, že pandemie i téma udržitelnosti nutí firmy šetřit. Největší poptávka v oblasti digitalizace je proto po optimalizaci procesů. Firmy jinými slovy vyhledávají digitální řešení, která jim pomohou uspořit náklady. A my víme, jak na to. Ono to vlastně jde všechno ruku v ruce – pokud dokážeme snížit spotřebu energie, tak uspoříme peníze a zároveň snížíme uhlíkovou stopu.

Co si můžeme představit pod pojmem optimalizace procesů, mohl byste uvést konkrétní příklad?

Samozřejmě. Dobrým příkladem je naše řešení M2C e-Reception, které, jak napovídá jeho název, původně vzniklo „jen“ pro zefektivnění obslužnosti budov, ale posléze se rozvinulo v komplexní systém pro logistické a průmyslové areály. Najednou jsme měli v rukou kompletní řešení pro yard management, dnes ho máme nasazené v areálech, do kterých jezdí desítky až stovky kamionů denně, a pomáháme tam efektivně řídit provoz s minimálním lidským zásahem. Přesně takhle vypadají úspory, o kterých jsem hovořil.

Důležitou oblastí byznysu M2C je videodohled. Lze tedy předpokládat, že digitalizace se nevyhýbá ani tomuto segmentu. Jak to funguje například v rámci zabezpečení budov?

Přesně tak. Před deseti lety seděli operátoři v místnosti a každý z nich sledoval najednou až třicet kamer. Dnes většinu této práce zastanou digitální nástroje, které monitorují streamy z kamer a na základě předdefinovaných pravidel posílají alerty operátorům v případě, že zaznamenají nějakou nestandardní aktivitu. Opět zde dochází k výrazné úspoře nákladů, neboť pokročilým vzdáleným dohledem můžete nahradit lidskou ostrahu v terénu.

Vzhledem k počtu sledovaných kamer, nelze spoléhat pouze na kapacity operátorů. Do jaké míry lze využívat pokročilé analytické funkce?

Ukázku využití analytických softwarů v praxi můžeme demonstrovat na propojení kamerového systému a nového softwaru M2C nazvaného TrackSys. Cílem je zajistit dohled nad korektností pokladních transakcí na jednotlivých pokladnách klienta. Hlavní důraz se klade na dodržování interních předpisů a norem spojených s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce. Přidanou hodnotou tohoto softwaru je schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozáznam z konkrétní pokladny, tak účtenku včetně všech markovaných položek.

Mohl byste uvést nějaký další příklad?

Máme systém, který se nazývá Multi-camera tracking. Můžete si pod ním představit sestavu několika obrazově propojených kamer, které monitorují pohyb zákazníka v určitém prostoru, např. prodejně, a mohou tak poskytnout důležité informace o jeho chování. Ze získaných dat jsme schopní vyhodnotit, kudy zákazníci nejčastěji chodí, ve které části prodejny se nejvíce zdržují, kde postávají, co nakupují apod. Na základě takové analýzy dat získá klient informace o obchodním potenciálu na prodejně, může podle těchto informací verifikovat layout prodejny, přeskládat zboží apod.

Musí firma, která chce digitalizovat své klienty, napřed začít u sebe?

Z mého pohledu určitě ano. Nedokážu si představit, že bychom mohli pomáhat klientům s technologickými řešeními a nabízet digitální inovativní produkty, pokud bychom sami nefungovali digitálně.

Tagy článku