Témata letošních komunálních voleb: bezpečnost, extremismus, imigranti

Témata letošních komunálních voleb: bezpečnost, extremismus, imigranti
Autor fotografie: redakce|Popisek: Ilustrační foto
16 / 09 / 2014, 01:15

Komunální politici si letos místo témat „boj proti korupci“ nebo „transparentnost“ zvolili témata, která reflektují názorový posun v naší společnosti

Na pozadí dramatických událostí, které se odehrávají ve světě a ani ne tak vzdáleně od našich hranic, je naše veřejnost denně přesvědčována o možných rizicích souvisejících s terorismem, s národnostními menšinami i se zhoršující se bezpečností.

I v letošních komunálních volbách někteří politici v rámci volební kampaně budou slibovat zvýšení bezpečnosti, účinný boj s extremismem atd.

Jaké je však skutečná situace v ČR a jaké reálné možnosti mají místní politici a územně samosprávné celky se dozvíme ze zpráv, které zpracovalo ministerstvo vnitra a kde jsou všechna rizika detailně popsána. My jsme ji shrnuli v článku Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek.

Bezpečnost

Ministerstvo vnitra uvádí, že za rok 2013 vzrostly krádeže vloupáním celkem o 12,3 %, z toho do rodinných domků o 21,8 %. V absolutních počtech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do tzv. ostatních objektů, jako jsou sklepy, garáže apod. Rovněž meziročně vzrostla drogová kriminalita téměř o 27%.

Řešení tohoto problému je částečně v možnostech komunálních politiků, kteří mohou zřídit nebo posílit obecní či městskou policii, případně mohou outsourcovat její činnost prostřednictvím soukromých bezpečnostních agentur. Je však nutné si uvědomit, že zvýšení bezpečnosti bude vykoupeno podstatně vyššími finančními náklady, které mohou nemalou měrou zatížit i tak napjaté rozpočty samosprávy.

Extremismus

V předchozích letech byly zaznamenány v některých lokalitách nepokoje a protestní akce s vyšší podporou ze strany místních občanů. Stručné vyhodnocení je v našem článku Máme extremismus pod kontrolou?

Oslovení populace mobilizačními tématy a platformami je hlavní cíl především krajně pravicové, i krajně levicové scény. Nejvíce trestných činů s extremistickým podtextem bylo v Moravskoslezském kraji (22,8 %); tento kraj vykazuje i nejvyšší nárůst v porovnání s předchozími roky. Vysoká čísla se objevují rovněž u hl. města Prahy (16,6 %), Ústeckého kraje (9,5 %) a Středočeském kraji (8,5 %). Naopak nejméně těchto trestných činů bylo evidováno ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina (2,4 %) a nejméně pak v Karlovarském kraji (1,9 %).
V této oblasti se možnosti místních samospráv odvíjí od jejich vlastní iniciativy. Problematika extremismu je podrobně řešena na celostátní úrovni a místním politikům, kteří kandidují v letošních volbách lze jen doporučit, aby se seznámili např. s Manuálem pro obce k zákonu o právu shromažďovacím včetně přehledu modelových situací. Ministerstvo realizuje i Program prevence kriminality (včetně projektu Asistent prevence kriminality) v krajích a obcích, jehož cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů, eliminace rizikových jevů a ochrana lokálních komunit před kriminalitou.

Integrace cizinců

Počet cizinců legálně pobývajících v ČR stagnoval, příp. mírně klesal.Tři čtvrtiny imigrantů jsou z Ukrajiny (106 714 osob), z Vietnamu (57 177) a z Ruské federace (32 827). Cílem integrační politiky je prevence vytváření uzavřených komunit imigrantů, jejich společenská izolace a sociální vyloučení stejně jako podpora nekonfliktního soužití. Migrace cizinců přináší riziko průvodních jevů – xenofobie, rasismus nebo extremismus. V oblasti integrace cizinců je pro státní správu klíčovým partnerem především místní samospráva. Z toho důvodu byla zřízena regionální Centra pro podporu integrace cizinců a jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence je zlepšení informovanosti cizinců i většinové společnosti.
Státní správa řeší i tuto problematiku dostatečně komplexně a snaží se zajistit účinnou podporu komunálním politikům. Záleží již tedy pouze na nich, zda využijí všechny možnosti, které jsou jim nabízeny jak v metodické, tak v přímé pomoci, včetně využití dotací nebo spolupráce s neziskovými organizacemi.

Situace zdaleka není tak dramatická, jak se nám budou někteří politici snažit vylíčit. Nástroje, jak řešit problémové oblasti, jsou připravené, teď záleží na iniciativě a schopnosti politiků, kteří vyhrají komunální volby, jak tyto nástroje využijí.


 Psali jsme také:

Migrace cizinců do ČR: klid před bouří nebo nejsme zemí zaslíbenou?

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.