TRANSPORT SECURITY EXPO 2014

TRANSPORT SECURITY EXPO 2014
09 / 07 / 2014, 04:13

 Veletrh o nových trendech v bezpečnosti dopravy TRANSPORT SECURITY EXPO 2014 se uskuteční ve dnech 2. a 3. prosince 2014 v Londýně

 Veletrh proběhl již v loňském roce a zúčastnilo se jej 3866 návštěvníků z 88 zemí. Letos je očekáváno 4500 účastníků a přes 150 vystavovatelů. Součástí akce jsou doprovodné konference, workshopy a semináře zaměřené mimojiné i do následujících oblastí:

- letecká doprava- ochrana před protiprávním jednáním

- bezpečnostní rizika v hromadné veřejné dopravě a jejich minimalizace

- bezpečná přeprava majetku s vysokou hodnotou, nebezpečného zboží, zbraní, atd.

- bezpečnost při přepravě nebezpečných materiálů a majetku

- bezpečnostní plánování a krizové řízení při významných událostech (sportovní akce, hudební festivaly, politické mítinky, atd.)….

Podrobné informace o veletrhu, doprovodných akcích, ubytování naleznete zde: www.transec.com/

TRANSPORT SECURITY EXPO 2014


 

 

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.