Trend Micro jako první přináší službu XDR napříč síťovou infrastrukturou, e-mailem, koncovými body, servery i cloudy

Trend Micro jako první přináší službu XDR napříč síťovou infrastrukturou, e-mailem, koncovými body, servery i cloudy
21 / 08 / 2019, 07:30

Společnost Trend Micro, celosvětový lídr v oblasti bezpečnostních řešení, jako první nabízí unikátní možnosti pro odhalování a řešení hrozeb napříč různými prostředky IT, jako je e-mail, síťová infrastruktura, koncové body, tradiční servery i cloudy. Poskytuje podnikům širší přehled o možných rizicích a zároveň propojuje méně významné události z různých bezpečnostních řešení v jeden celek a tím detekuje komplexnější útoky, které by jinak zůstaly bez povšimnutí.

Výzkum ESG ukázal, že 55 % organizací využívá pro kybernetickou bezpečnost více než 25 rozdílných technologií[1]. I přesto ale roste počet útoků i případů, kdy útok překoná stávající bezpečnostní mechanismy. Podle průzkumu SC Media z roku 2018 obdrží bezpečnostní týmy každý den více než 10 000 výstrah. Jde o problém, kvůli kterému je boj s kybernetickými hrozbami často velmi neefektivní. Výstižně to potvrzuje zpráva společnosti Verizon Data 2018 Breach Investigations Report, která uvádí, že průměrná doba identifikace bezpečnostního incidentu se zvýšila na 197 dní a vyřešení problému na 69 dní. Kybernetičtí zločinci se tak průměrně v podnikové informační architektuře ukrývají a páchají škody po dobu takřka devíti měsíců.

„Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy,“ řekl Steve Quane, výkonný viceprezident společnosti Trend Micro pro ochranu sítí a bezpečnost hybridních cloudů. „Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů. Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů.”

Spojení detekce, telemetrie, metadat o síťové komunikaci a informací o zpracování dat napříč síťovou infrastrukturou, e-mailovými prostředími, koncovými body, servery a cloudy minimalizuje nároky na manuální práci. Dále umožňuje propojovat události, které vzhledem k obrovskému množství výstrah od jednotlivých produktů není možné zpracovat „lidskou silou“. Globální přehled hrozeb analyzovaných společností Trend Micro dále rozšiřuje znalosti o jednotlivých incidentech. Specifická detekční pravidla vytvořená bezpečnostními experty zase zvyšují ochranu před těmi nejzávažnějšími hrozbami.

Písmeno X v názvu XDR odkazuje na nejrozsáhlejší soubor dat pocházejících z více zdrojů. Tyto informace jsou pro nalezení skrytých hrozeb zásadní. Detekce jsou přesnější a poskytují rychlejší a kvalitnější kontext týkající se bezpečnostních incidentů. Informace o narušení bezpečnosti spolu se standardizovaným schématem pro interpretaci hrozeb usnadňuje práci přetíženým bezpečnostním týmům.

Potvrzují to i slova analytické firmy Gartner[2], která ve své zprávě z roku 2018 uvedla, že hrozby jsou čím dál komplexnější, různorodější a pokud se zaměřujete jen na jeden směr odhalování incidentů, tak i snadno přehlédnutelné. K efektivnímu boji a skutečnému pochopení hrozeb včetně reálných dopadů na organizaci je nutná spolupráce různorodých technologií i využití velkého množství dat pocházejících z externích i interních zdrojů. A základem pro vyřešení moderních bezpečnostních problémů je právě spolupráce, správné zasazení do kontextu, pochopení systémů i vizualizace.“ 

Komplexní řešení XDR analyzuje pomocí vysoce efektivních metod data pocházející z bezpečnostních řešení značky Trend Micro napříč celou firmou. Může tak rychleji identifikovat incident a útok zastavit. V roce 2019 odhalila společnost Trend Micro vysoký počet útoků, které využívaly skryté pohyby po podnikové informační architektuře, přičemž většina z nich obcházela koncové body. To jen potvrzuje potřebu centralizované správy hrozeb ve firemním prostředí.

„Rizika se neustále mění,“ upřesnil Edwin Martinez, ředitel pro oblast bezpečnosti a technologie CISCO ve společnosti ClubCorp USA. „Trend Micro XDR řeší mnoho našich starostí. Přenesení zodpovědnosti za zpracování tisíců každodenních výstrah můžeme ušetřené zdroje využít ve strategičtějších projektech. Můžeme se spolehnout na to, že řešení společnosti Trend Micro má dostatek expertních informací a správně posoudí, zda jde o událost vyžadující pozornost nebo dokonce o potenciální incident.“

Řešení XDR je k dispozici v podobě řízené služby, která ve své podstatě umožňuje rozšířit interní bezpečnostní tým organizace o experty společnosti Trend Micro. Díky XDR mají zákazníci k dispozici nepřetržitou kompletní analýzu hrozeb a odhalování útoků i neustále vylepšované reakční plány a doporučení k vyřešení incidentu.

„Jako poskytovatel v oblasti kybernetické bezpečnosti víme, že naši zákazníci bojují s propojováním dat do jednoho centralizovaného místa,“ dodala Cindy Kennedy, prezidentka společnosti ProGroup. „Pro mnohé podniky je ideální využívat služeb důvěryhodného poradce, který by jim s tímto problémem pomohl. Společnost Trend Micro je jedním z mála výrobců schopných řešit vše v plném rozsahu.“

Další informace o Trend Micro XDR jsou k dispozici na //www.trendmicro.com/XDR.

 

O společnosti Trend Micro
Společnost Trend Micro Incorporated, světový lídr v kyberbezpečnostních řešeních, napomáhá tomu, aby byl svět bezpečný při výměně digitálních informací. Věří také, že toho lze dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací napříč obory. Naše inovativní řešení pro spotřebitele, podniky a vlády poskytují vrstvenou bezpečnost datových center, cloudových prostředí, sítí a koncových bodů. Všechny naše produkty spolupracují na bezproblémovém sdílení informací o hrozbách a poskytují spojenou obranu proti hrozbám centralizovaným zveřejňováním a vyšetřováním, což umožňuje lepší a rychlejší ochranu. S téměř 6000 zaměstnanci Trend Micro ve více než 50 zemích světa umožňuje organizacím zajistit jejich propojený svět. Další informace naleznete na adrese www.trendmicro.com.[1] OLTSIK J. a B. LUNDELL. Cybersecurity Landscape: The Evolution of Enterprise-class Vendors. ESG, listopad 2018.

[2] AHLM Eric. Emerging Technology Analysis: SOAR Solutions. Gartner, 7. prosince 2018.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.