Třetina seniorek a žen na mateřské dovolené, čtvrtina studentů. Ti všichni mají zkušenost s násilím.

Třetina seniorek a žen na mateřské dovolené, čtvrtina studentů. Ti všichni mají zkušenost s násilím.
Popisek: Ilustrační foto
25 / 11 / 2015, 13:45

Spolek Krav Maga připravil na neděli 29. listopadu 2015 sérii bezplatných seminářů pro širokou veřejnost, zaměřených na tzv. bezpečné chování, prevenci rizikových situací, sebeobranu, ochranu rodiny a přátel a pomoc osobám v nouzi.

Policejní statistiky i dlouhodobé zkušenosti institucí a organizací, které se na profesionální či dobrovolnické bázi věnují problematice násilí a jeho obětí, dokazují, že toto téma nelze ve společnosti považovat za marginální, naopak je potřeba mu věnovat silnou pozornost. O tom, že se jedná o problém celosvětový, svědčí skutečnost, že 25. listopad byl v roce 1999 Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Ve snaze zvýšit povědomí veřejnosti o násilí páchaném na ženách a zdůraznit důležitost preventivního bezpečného chování, spojili své síly Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz, poskytovatel osobní monitorovací služby Safety Guard, spolek Krav Maga a Europ Assistance, poskytovatel asistenčních a pojišťovacích služeb.

Naším cílem není jednorázová akce, ale dlouhodobá systematická práce, jejímž výsledkem by v ideálním případě mělo být snížení počtu násilných útoků proti ženám. Každý útok má svůj specifický časový průběh, v jehož rámci obvykle bývá i dostatečný prostor pro vyřešení situace takovým způsobem, aby nedošlo k fyzickému násilí. Stačí si například při cestě domů zvolit delší, ale bezpečnější cestu,“ říká Věra Harvalíková, členka Správní rady nadačního fondu.

Policejní statistiky evidují v letošním roce na území České republiky více než 15 000 násilných a mravnostních činů, zhruba třetina z tohoto počtu připadá na úmyslné ublížení na zdraví. Jedná se o zhruba 7 % celkové evidované kriminality – zbývající 93 % připadají na přečiny proti majetku (krádeže, výtržnictví, drogy, dopravní nehody, hospodářská kriminalita atd.), nikoli proti osobám.

Ze zkušeností policie i organizací, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem trestné činnosti, vyplývá, že řada případů násilí spáchaného na ženách se do policejních statistik vůbec nedostane. Spolek Bílý kruh bezpečí v prvním pololetí letošního roku poskytl právní, psychologickou nebo jinou pomoc celkem 948 obětem trestné činnosti, 251 z nich (26,48 %) přitom skutek, který na nich byl spáchán, policii vůbec nenahlásilo.

Centrum pro týrané ženy Rosa se zaměřuje především na ženy, oběti domácího násilí a jejich děti. Průzkumy centra Rosa mj. odhalily skutečnosti uvedené v titulku této tiskové zprávy, tedy že osobní zkušenost s násilím má třetina seniorek, třetina žen na mateřské dovolené a ve svém vlastním partnerském vztahu je zažila čtvrtina studentů.

Organizace jako je Bílý kruh bezpečí nebo Rosa mají dlouholeté zkušenosti s pomocí konkrétním osobám, především ženám, které se staly obětí násilí. Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz se zaměřuje primárně na osvětu v oblasti prevence osobní bezpečnosti. Nabízíme ale i pomoc osobám, u kterých existují reálné obavy z toho, že by se mohly stát obětí fyzického nebo psychického útoku,“ vysvětluje Věra Harvalíková. „K takovým případům patří například žena z Prahy, které bývalý partner opakovaně vyhrožuje fyzickým útokem. Nejde přitom o planá slova: muž už ženu několikrát obtěžoval, omezoval její osobní svobodu, za což mu byl soudem vystaven zákaz styku. Přesto ve svých výhružkách neustává a naše klientka tak žije v permanentním strachu, kdy výhružky dojdou naplnění.

Safety Guard

Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz v podobných případech úzce spolupracuje se společností Safety Guard, která je provozovatelem stejnojmenné osobní monitorovací služby. Ta využívá toho, že drtivá většina osob dnes u sebe neustále má mobilní telefon. Služba se aktivuje prostřednictvím mobilní aplikace, která monitoruje pohyb sledované osoby. Ta má v případě, že se ocitne v situaci, kterou vyhodnotí jako nebezpečnou, možnost spustit poplach.

Ke spuštění poplachu přitom stačí pouze zatřepat mobilním telefonem, nebo dvakrát zaťukat na displej. Zprávu o tom, že se něco děje, okamžitě získá operátor našeho monitorovacího centra a prostřednictvím SMS a e-mailu se o potížích dozví i osoby, které si majitel telefonu nastaví jako své nouzové kontakty: může jít o manžela či partnera, kamaráda, v případě dětí o rodiče,“ říká Mark Zicha, ředitel společnosti Safety Guard. „Operátor společně se signálem o nebezpečí získá informaci o aktuální poloze osoby, zvukový a obrazový záznam o situaci, který automaticky pořídí a do monitorovacího centra odešle aplikace v mobilním telefonu. Ihned se pokusí s klientem telefonicky spojit a situaci analyzovat.

Operátoři v monitorovacím centru, kteří jsou speciálně školeni na zásahy v nebezpečí, vyhodnotí na základě videozáznamu a zvukového záznamu situaci a zprostředkují pomoc příslušné složky Integrovaného záchranného systému ČR, případně budou spolupracovat s nouzovými kontakty klienta.

Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz umožnil v popsaném případě (stejně jako dalším svým klientům) ohrožené ženě využívat osobní monitorovací službu Safety Guard zcela bezplatně. Dle vlastních slov se tato žena díky službě/aplikaci cítí mnohem bezpečněji, neboť ví, že pokud by ji bývalý přítel začal opět obtěžovat, může si snadno a rychle povolat adekvátní pomoc.

Krav Maga

Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz uzavřel spolupráci také se spolkem Krav Maga, který v České republice vyučuje stejnojmenný bojový a taktický systém izraelské armády, přičemž hlavní aktivitou spolku je pořádání seminářů a kurzů zaměřených na sebeobranu.

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách spolek Krav Maga připravil na neděli 29. listopadu 2015 sérii bezplatných seminářů pro širokou veřejnost, zaměřených na tzv. bezpečné chování, prevenci rizikových situací, sebeobranu, ochranu rodiny a přátel a pomoc osobám v nouzi.

Semináře jsou součástí dlouhodobého projektu Nenechte si ubližovat, který letos běží už třetím rokem,“ říká Jakub Otipka, ředitel a hlavní instruktor Krav Maga Global CZ. „Účastníkům seminářů ukážeme širokou škálu toho, jak řešit potenciálně nebezpečné situace. V mnoha případech je nejlepším řešením jednoduše utéct, rozhodně nejde o projev zbabělosti nebo slabosti. Určitým způsobem chování je možné vyhrocenou situaci uklidnit nebo přinejmenším dále nevyhrocovat, až v krajním případě by mělo dojít na vlastní sebeobranné techniky. Své místo v systému bezpečného chování mají i nejrůznější pomůcky, včetně využití služeb jako je Safety Guard.

Semináře budou probíhat v neděli 29. listopadu 2015 od 11.00 do 18.30 hodin ve Sport Centru Praha na Tupolevově ulici v Letňanech.

Europ Assistance

Europ Assistance je přední domácí poskytovatel komplexních asistenčních služeb a služeb likvidace pojistných událostí, spolupracující mj. s Českou pojišťovnou.

Pojišťovny se stávají partnerem svých klientů až v momentech, kdy se většinou něco nepříjemného stane,“ říká Lukáš Jakoubek, obchodní ředitel společnosti Europ Assistance. „Snažíme se však být s klienty ještě před tím: pomáhat předcházet nepříjemným situacím a aktivně chránit jejich bezpečí, zdraví a klid. Vnímáme násilí, které se dnes děje zejména ženám, dětem a seniorům, a proto jsme se ve spolupráci s Českou pojišťovnou rozhodli rozšířit naše stávající asistenční služby o aplikaci StaySafe.“

StaySafe je unikátní řešení, které dokáže například rozpoznat přepadení a aktivovat proces přivolání pomoci Integrovaného záchranného systému. Další funkcí je např. automatické zasílání informace rodičům a partnerům, jejichž blízcí se vydali na cestu a zapomněli dát o sobě vědět, že jsou již v klidu domova. Cílem nového produktu pojišťovny je chránit bezpečí klientů a ušetřit jim spoustu starostí.

StaySafe bude součástí vlajkového životního produktu Můj Život České pojišťovny, který komplexně zajišťuje klienty všech věkových kategorií pro případy nemoci a úrazu. Velkou předností produktu je jeho flexibilita, díky které se dokáže přizpůsobit odlišným potřebám klientů v různých životních etapách.

Vyzkoušejte si Safety Guard

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách Safety Guard nabízí možnost bezplatně si do mobilních telefonů stáhnout, aktivovat a po dobu 30 dní bezplatně vyzkoušet fungování služby/aplikace. V průběhu aktivace je potřeba zadat kód SG30 a zvolit vybraný cenový balíček vč. uvedení platebních údajů. Pokud se uživatel rozhodne službu/aplikaci před uplynutí zkušební 30 denní lhůty dále nepoužívat, má možnost testování okamžitě bezplatně ukončit. Aplikace je k dispozici pro mobilní telefony s operačními systémy iOS, Android nebo Windows.

Zdroje informací uvedených v této tiskové zprávě:


O Nadačním fondu pro pomoc v nebezpečí
Nadační fond pro pomoc v nebezpečí.cz je nezisková organizace, jejímž cílem je šíření osvěty v oblasti osobní bezpečnosti a vzdělávání lidí, jak se co nejrychleji dostat z krizové situace a minimalizovat její důsledky.

O Safety Guard
SAFETY GUARD je osobní monitorovací služba, která radikálně zvyšuje bezpečnost každého člověka. Díky non-stop monitorovacímu centru jsou služby SAFETY GUARD podobné osobní ochrance, když se kdokoliv ocitne v nouzi.

Více informací na www.pomocvnebezpeci.cz.

Tagy článku