Tureckého velvyslance by měla Česká republika okamžitě vyhostit

Tureckého velvyslance by měla Česká republika okamžitě vyhostit
Autor fotografie: redakční databáze|Popisek: muslim
27 / 05 / 2016, 18:30

Turecký velvyslanec prohlásil po nedávném semináři o islámu, že by výroky Samkové na adresu tohoto náboženství měla vyšetřovat česká justice.

KOMENTÁŘ

Turecký velvyslanec v Praze Ahmet Bigali by měl být ze svého postu odvolán, a to s okamžitou platností. Z jakého důvodu? Po semináři, který se zabýval islámem, řekl, že by Samkovou měla za urážku islámu vyšetřovat česká justice. Samková prohlásila, že islám je stejný jako nacismus a komunismus a je ,,státní zločinnou a zločineckou ideologií". Turecký velvyslanec to považuje za urážku islámu a doporučil naší justici, že by měla podobné výroky trestně stíhat. Už za tato slova, považované v diplomatické praxi za nepřijatelné, by měl být velvyslanec promptně stažen z České republiky.

I když Slova Samkové jsou nepochybně tvrdá, podle našich zákonů a Listiny základních práv a svobod se ničeho trestného nedopustila. Naopak turecký velvyslanec si svévolně uzurpoval právo ,,mistrovat" český právní systém a slova známé advokátky, jakkoli na první pohled zní kontroverzně, doporučil k soudnímu přezkumu.

Zde se opět ukazuje, že islám, resp. jeho vyznavači nesnesou žádnou kritiku svého náboženství, neboť islám nemá jen charakter náboženský, ale státně-ideologický. Muslimské státy, pokud nejsou alespoň částečně sekulární, se vážou na islám na jako na státně-náboženskou ideologii. To v našich podmínkách právě Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy, přímo zakazuje. Turecký velvyslanec nejenže neunesl kritiku a ze semináře odešel, ale ještě doporučil, aby výroky Samkové byly českou justicí přezkoumány. To je jasné vměšování do věcí suverénního státu a žádný velvyslanec na světě nemá takové právo si osobovat.

Je zajímavé srovnat, pokud by proběhla veřejná debata o křesťanství a někdo by o něm prohlásil, že je státní zločineckou ideologií. Doporučil by velvyslanec křesťanského státu trestně stíhat takového člověka za urážku náboženství? Asi těžko.

Jestli byl spáchán trestný, o tom rozhodují české orgány v trestním řízení, nikoliv turecký velvyslanec, který zde formálně zastupuje toliko svou zemi. Takže, pane velvyslanče, nechte prosím na nás, pokud byl překročen zákon, protože Česká republika zde aplikuje své právo oproštěné od státně-ideologických dogmat.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.