Uherský Brod: jak probíhala komunikace mezi složkami IZS

Uherský Brod: jak probíhala komunikace mezi složkami IZS
Autor fotografie: © 2015 Policie ČR|Popisek: Dokladace telefonických hovorů.
27 / 02 / 2015, 07:15

Policie ČR zveřejnila dokumentaci komunikace mezi policií a městem Uherský Brod.

24 .2. 2015 

12:38   PRVOTNÍ POZNATEK: Restaurace Družba, střílel zde muž.

12:45   Dispečer integrovaného operačního střediska na příjmu linky tísňového volání 158 sdělil prvotní informace pro Městskou policii Uherský Brod, které přijal strážmistr B. M., byl informován o dostupných informacích a vyzván k součinnosti, byl rovněž požádán o zaměření kamer městského dohledového systému a vyslání hlídky na místo zásahu.

12:52   Vedoucí Integrovaného operačního střediska Zlín dává ze služebního telefonu prvotní informace o situaci řediteli Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, podává zprávu o provedených opatřeních, i o vyžádání vrtulníku Letecké služby Policie ČR a zásahové jednotky Brno.

Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje vydal pokyn vyslat na místo dostupné síly a prostředky, provést důsledné opatření i na vnějším perimetru, zamezit pohybu osob směrem dovnitř i ven.

12:59   Dispečer integrovaného operačního střediska Uherské Hradiště opětovně informuje Městskou policii Uherský Brod, telefon přijímá žena (zřejmě sekretářka), která sdělila, že informace již mají a všichni již odjeli na místo události.

13:36   Volá ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, vydal pokyn vyhodnocovat informace a předávat směrem k veliteli zásahu na místě, ověřit počet sil zdravotnické záchranné služby na místě a informovat o situaci vedení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, stejně tak informovat starostu města Uherský Brod.

13:37   Dispečer integrovaného operačního střediska Uherské Hradiště ověřuje informaci o sanitkách na místě, v současné době jsou tam tři vozy.

13:43   Vedoucí IOS Zlín poskytuje informace směrem k vedení zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, náměstek ředitele sdělil, že je na místě, síly a prostředky připraveny, na místě přistává vrtulník zdravotnické záchranné služby.

13:37   13:45 Vedoucí směny IOS se dvakrát neúspěšně pokusil o kontakt se starostou města Uherský Brod, panem Patrikem Kunčarem.

13:46   Dispečer IOS pracoviště pultu centrální ochrany ověřuje dostupnost pana starosty na Městské policii Uherský Brod. Pracovnice, která hovor přijala, potvrdila, že starosta byl o věci informován, potom hovor předala veliteli Městské policie Uherský Brod. Ten potvrdil, že starosta informován byl. Velitel Městské policie Uherský Brod byl požádán, aby starosta vyhlásil obecním rozhlasem, že v blízkosti restaurace Družba probíhá zákrok policie, že je na místě velké množství sil a prostředků policie a žádá občany, aby se v místě nezdržovali. Velitel městské policie potvrdil, že žádosti rozuměl a sdělil, že informaci zajistí.

14:14 Zaslána informační SMS vedení krajského ředitelství a hejtmanovi Zlínského kraje.

17:15 schůzka na Obvodním oddělení Uherský Brod:

Po příletu vrtulníku na místo byl pan starosta Patrik Kunčar přítomen schůzce ředitele KŘP-Z, policejního prezidenta a ministra vnitra.

Komunikace npor. Omelky, vedoucího Obvodního oddělení Uherský Brod

13:34   První komunikace proběhla telefonicky, kdy mu volal starosta Uherského Brodu na jeho služební telefon, npor. Omelka sdělil, že na místě probíhá zákrok, starosta se zeptal, zda se jedná o restauraci Družba a poté hovor npor. Omelka ukončil, protože se musel věnovat aktuální akci v místě.

13:48, 14:41 a 19:38hod.

Telefonicky hovořil s velitelem Městské policie Uherský Brod, a vždy s ním řešil aktuální situaci a podíl městské policie na opatření ve vnějším perimetru. 

25. 2. 2015 

9 - 10 hod.   Schůzka vedoucího Územního odboru v Uh. Hradišti kpt. Davida Basovníka se starostou Patrikem Kunčarem.  Poskytl mu maximum možných informací včetně informace, že dle trestního řádu o trestním řízení nemůže policie starostu města informovat o průběhu vyšetřování, protože není zúčastněnou sobou trestního řízení, stejně tak mu nemůže poskytovat osobní údaje obětí a pachatele.

Autor: © 2015 Policie ČR

Psali jsme také:

Před útoky šílených střelců jsme bezbranní. Můžeme ale zvýšit šanci na přežití

Budou mít psychiatři přístup do centrálního registru zbraní?

Uherský Brod: šílený střelec v restauraci usmrtil osm lidí.

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.