Unikátní metoda české policie k odhalení drogových gangů

Unikátní metoda české policie k odhalení drogových gangů
19 / 05 / 2016, 08:15

Unikátní inteligentní databáze, která umí okamžitě po zadání všech klíčových parametrů zachycené drogy odhalit zemi původu. Projekt Reliéf.

Díky tomu pak speciální protidrogové týmy mohou dříve rozbít drogový kartel. Novou unikátní metodu chce česká policie nabídnout kolegům do celého světa. Využije k tomu třídenní regionální konferenci mezinárodního kriminálního úřadu Interpol. Zdroj: ihned.cz

"Jedná se o projekt Reliéf, který má zjišťovat původ drog. Program vzbudil zájem kolegů z jiných zemí a jsem přesvědčen, že bude velmi úspěšný," řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. "Jsem velmi rád, že česká policie nabízí v oblasti drog řešení využitelné i na mezinárodním poli," řekl generální tajemník Interpolu Jürgen Stock.

Drogy nesou stopy podobné otiskům prstů

Nová srovnávací metoda, kterou česká policie ve spolupráci se švýcarskými fondy vyvíjí šest let, je založená na vědeckém prozkoumání každého zadrženého balíčku drog.

Analytici nejprve podrobně prověří chemické složení nebo způsob balení - například jak je droga slisovaná či jakou raznici výrobce použil. Každý balíček tak na sobě nese charakteristické značky, které se dají připodobnit otiskům lidských prstů. Tyto značky se pak zadají do nově vymyšleného elektronického systému, databáze vše automaticky porovná a dokáže přesně určit zemi původu. Z ní pak policie vysleduje trasy, kudy kurýři drogu pašují, a pak je pozatýká.

  • Na zásilkách drog slisovaných pod vysokým tlakem vznikají individuální znaky 
  • Existuje možnost komparace reliéfu kovových částí lisu, které nesou specifické znaky po opracování nebo opotřebování přítlačných kovových částí, s reliéfem zobrazeným na lisovaném produktu, popřípadě i obalech vkládaných mezi kovové přítlačné části lisu a lisovanou látku 
  • Vytvořením mezinárodní kriminalistické sbírky stop reliéfů slisovaných zásilek bude možno provést komparaci mechanoskopických stop na reliéfu slisovaných zásilek drog za účelem zjištění, zda obdobná zásilka se stejnými individuálními znaky již není zařazena ve sbírce stop z jiného předcházejícího případu na národní, případně mezinárodní úrovni

Do Evropy se pašují drogy především přes velké přístavy, jako jsou Hamburg, Antverpy nebo Rotterdam. Známá je ale i takzvaná balkánská cesta. V současnosti se k nám přes Turecko dováží velmi kvalitní heroin z Afghánistánu.

Balkánská cesta

V minulosti nazývaná též „Hedvábná stezka“, je obchodní trasa spojující kontinenty Asii a Evropu. Vždy byla využívána k pašování různého nedostatkového zboží. Heroinové zásilky jsou do České republiky pašovány převážně tzv. střední balkánskou cestou, která vede z Turecka přes Bulharsko, Rumunsko nebo Srbsko, Maďarsko a Slovensko. 

Po zpracování surového opia v Turecku, ze kterého se derivací získává heroin, je připravováno mnoho zásilek ve formě sáčků o váze asi půl kilogramu. Za účelem vyššího zhodnocení je heroin ve formě prášku poté dále ředěn dalšími překupníky na trase, nejčastěji za použití dostupné látky paracetamolu. Poté dochází za použití jednoduchých hydraulických lisů s poměrně vysokým tlakem k lisování zásilek heroinu.

Objem heroinu pašovaný z Turecka do dalších států je odhadován na jednu tunu denně, to znamená až dva tisíce slisovaných půlkilogramových zásilek heroinu. Půlkilogramová zásilka heroinu má v České republice hodnotu kolem 500 000 Kč. K ředění a lisování heroinu dochází na trase i v dalších státech, Českou republiku nevyjímaje. Území České republiky je z hlediska organizovaného zločinu v oblasti transportu drog stále považováno za významnou přepravní křižovatku.

Povrch slisované půlkilogramové zásilky o rozměrech 15x10x3 cm činí přibližně 450 cm2; je utvářen pod tlakem hydraulického zdviháku pro nákladní vozidla (obvykle 5 t). Důsledkem tlaku kovových částí lisovacího zařízení dochází k vytvoření kriminalisticky relevantních stop na povrchu kvádru heroinu. Jejich využití a archivace je hlavní myšlenkou projektu Reliéf. Při vhodné standardizované fotografické dokumentaci povrchu slisovaných zásilek a vytvoření mezinárodní kriminalistické sbírky stop lze získat prostřednictvím mechanoskopie další důkazy, které podstatným způsobem mění kvalifikaci skutku dle § 187 trestního zákona.

 Zdroj: MV ČR, Policie ČR, Projekt Reliéf

Tagy článku