Uprchlíci - trojský kůň Evropy

Uprchlíci - trojský kůň Evropy
Popisek: Trojský kůň od Domenica Tiepola
13 / 08 / 2015, 10:30

Kdysi v raných dějinách lidstva, existovalo slavné město Troja. Toto město bylo podle pověsti obléháno po dlouhou dobu, deseti let, až nakonec bylo dobyto pomocí lsti.

Není snad na světě člověk, který by neslyšel pověst o trojském koni. Představme si, že by se dobyvatelé pokusili o navlas stejnou lest i v jiných městech, po tom, co tehdejší svět už znal trojský příběh. Jak by asi uspěli?

Nyní máme rok 2015 a trojský kůň jezdí od státu ke státu již zdárnou řádku let. Jak je možné, že ožil? Prostě, změnil podobu. Už nemá podobu koně.

Jeho maska je prostá. Lidé, kteří prchají. Před čím? Před válkou, před hladomorem, před chudobou, před následky přírodních katastrof, před pronásledováním, zkrátka důvodů je mnoho, ale cíle jsou stejné.

Svět patří Alláhovi, tvrdí islamisté. A co je zajímavé? Žádný muslim proti tomuto tvrzení neprotestuje. Členové IS se prozatím soustřeďují více na jiné muslimy, o kterých tvrdí, že odpadli od víry. Zatím. Jenže takzvaná očista arabského světa není jejich konečným cílem. Tím jsme my. Nejdřív Evropa a pak ten zbytek.

Je to podobné, jako před druhou světovou válkou. Německo nejprve „očistilo“ samo sebe, a pak se spojilo v jedno s Rakouskem. Opět „očista“ a teprve pak hurá, na zbytek světa. To samé se nyní děje na středním východě a v afrických státech s vysokou muslimskou populací. Historie se jaksi záhadně opakuje.

Největším problémem je, že svět toto nevidí jako hrozbu. Svět si to nechce připustit. Svět se nechce dostat do další globální války a tak se raději chová, jakoby žádné nebezpečí nebylo. Je daleko jednodušší zastírat pravdu a lhát sám sobě. Svět se po druhé světové válce zařekl, že již nikdy nedopustí podobnou genocidu a vytvořil zákony na ochranu lidských práv a okamžité potlačení čehokoli, co by jen naznačilo jakékoli rozdíly mezi lidmi. Je ale zvláštní, že represe proti jakémukoli náznaku čehokoli, co by jen vzdáleně připomínalo rasismus, fašismus a extrémismus, byť by se jednalo o obranu, se povětšinou týkají výhradně lidí evropského původu. Jistě chápete, co mám na mysli. Když je zločinem pojmenovat barvu pravým jménem, musím to napsat jinak.

Historie se opakuje. I před druhou světovou válkou, světové mocnosti nechtěli vidět hrozbu. Domnívali se, že zradou Československa si vykoupili mír. Zůstali jsme sami, obklopeni lhostejnou Evropou, kterou osud naší společné země již dále nezajímal. Výsledek tohoto vyhandlovaného míru známe všichni. Přes padesát milionů mrtvých a zdevastovaná Evropa.

Historie se opakuje. Československo přestalo existovat jako celek, jako jeden stát. Prezident Beneš musel uprchnout do Británie a na Slovensku vládl pro hitlerovský kněz. Současnost je té minulosti nápadně podobná. Jaké postoje zaujímá současný slovenský president? Absolutně ignoruje hlas drtivé většiny slovenského národa a doslova volá muslimské okupanty do země. Náš president je připraven naší zemi bránit. Jen doufám, že také nebude muset utíkat za hranice. Už není kam. Hitler Británii nedobyl, muslimský fašismus ano.

Když bylo jasné, o co Hitlerovi jde, svět se dokázal semknout a bojovat. Ale nyní?

I satan se poučil. Ví, že by neuspěl, kdyby do čela svých invazních vojsk postavil jednoho vůdce. Svět by se opět spoji. Proto změnil taktiku. Pro sjednocení svých vojsk už nepotřebuje vůdce. Stačí mu k tomu Korán, Súry a Hadíty. Stačí mu k tomu islám. Toto sjednocuje jeho armádu v jeden celek, v jednu myšlenku. Satan už nepotřebuje generály. Stačí mu k tomu imáni, ajatolláhové, mulláhové a každý pokoutní vykladač Koránu. Nepotřebují velitelství. Stačí k tomu mešita. Islám plodí věrné a oddané bojovníky. Oddanější a odhodlanější než vojska SS. Nesjednocuje je Mein kampf, ale Korán. Jaký je v nich rozdíl? Pouze nepatrný. Ale cíle jsou stejné. Ovládnout svět a zlikvidovat všechny odpůrce. Jen nechápu, proč je jedna doktrína zakázaná a druhá povolená? Obě měli svého vůdce. Oba vůdci jsou již mrtví. Ten druhý, již stovky let. Životopisy obou vydají za sbírku psychiatrických diagnóz. Svazek té druhé, dříve narozené, by tvořila svazků několik. Přesto činy jednoho svět zatracuje a činy druhého jsou velebeny a dokonce studovány v posvátné úctě. Proč? Vždyť cíle obou byli stejné. Ať jsou tedy velebeni oba, nebo oba zatraceni.

Poznámka pro všechny hloupé lidi a lidi se sníženou schopností chápání, rovněž pro všechny provokatéry. Neopěvuji zde Hitlera a nesnažím se omlouvat jeho činy. Jen se ptám, proč je jedno zlo dobré a druhé špatné, když jsou obě zla stejná.

Svět patří Alláhovi, tvrdí islamisté. Pronikají do každé země Evropy jako trojský kůň. A ne jednou, ale znova a znova. Ten samý trojský kůň. Ve starověku by tohoto koně nemohli použít vícekrát. Ostatní se již poučili a tato taktika by neuspěla. Ale dnes? Zdegenerovali jsme snad? Viděli jsme a neustále vidíme, jak Trojský kůň pronikl do Británie, Německa, Francie, Švédska a prostě všude tam, kde je třeba dobývat. Poučili jsme se? Ne. Trojský kůň nám klepe na naše brány a my ho vítáme se slávou. Opravdu jsme zdegenerovali? Pokud ano, pak si svůj osud plně zasloužíme!

Toto video není nové, leč pravdivé.

Autor: Vojtěch Bartók

Bartok

 

Tagy článku